ยกเลิก

Convert *.STL file of human head to NURBS, convert to *.STEP files - 20/04/2017 00:22 EDT

I have *.stl models of the human head ( includes skull the skull have 4 components and, skin, and only orbital fat and eye). I can convert it to solid part, but it is hard to modify in Solidworks since the part is complicated.

I need very minor modification to mesh as well, cover two small hole in the skull ( it probably take less than 10 min for expert)

I would like someone to convert it to NURBS, in (*stp ) which I could modify using SolidWorks ( I want to get rid of triangles and have it as NURBS). I want a smooth surface without all the subdivision created by the mesh.

The maximum budget is 100$.

ทักษะ: การสร้างแบบจำลอง 3D, 3ds Max, Solidworks

ดูเพิ่มเติม : Convert STL files to IGES or STEP Files and make 2d production drawings, convert stl file to step or, convert dwg file step stl file, convert step files stl files, alien head stl file, convert step files stl, convert step file stl, convert step files solidworks, convert iges step files stl, convert stl file step catia, convert stl file igs format, convert stl file cad file, convert stl file stp file, convert stl file igs file, convert illustrator files file gif

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 2 บทวิจารณ์ ) New York, United States

หมายเลขโปรเจค: #13782496

freelancer 6 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $135 สำหรับงานนี้

$100 USD ใน 3 วัน
(90 บทวิจารณ์)
6.5
vw2082690vw

Bid Summary 200$ in 3 days Project Requirements I will convert STL file to Step file Relevant Skills and Experience I am a mechanical engineer specializing in 3D design with 10 years experience. Processing of 3D dat เพิ่มเติม

$200 USD ใน 3 วัน
(118 บทวิจารณ์)
6.7
amilmef

hi, i am expert in SolidWorks, and i am avilable to do this job for you

$100 USD ใน 1 วัน
(12 บทวิจารณ์)
3.7
$100 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Dineshkumargupt2

A proposal has not yet been provided

$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$155 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0