ไม่พบงาน

ขออภัย เราไม่พบงานที่คุณกำลังมองหา

ค้นหางานล่าสุดที่นี่:

$73 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
4 การประมูล
$127 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
9 การประมูล
Data Entry 6 วัน left

I need you to fill in a spreadsheet with data.

$4 / hr (Avg Bid)
$4 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
1 การประมูล

Need help using a function like "SendKeys" in C# to send keys to a window We are converting code from Autoit to C# and it works in Autoit but not C#.

$10 (Avg Bid)
$10 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
1 การประมูล

El objetivo final es desarrollar una plataforma contable propia, en base a nuestro modelo de contabilidad, la cual debe cumplir con la normativa legal vigente y con los requerimientos de gestión especifica de nuestra empresa. Debe ser capaz de generar informes contables y financieros en base a los datos indexados en la aplicación.; además de conectarse con los demás sis...

$250 (Avg Bid)
$250 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
1 การประมูล
Wordpress rest api 6 วัน left
ยืนยันแล้ว

I need my website re-configured. Wordpress rest api.

$106 (Avg Bid)
$106 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
6 การประมูล
Desarrollo web 6 วัน left

Necesito un nuevo sitio web Diseño y construcción Tienda en línea Sitio web para marca de ropa de t-shirt con diseños canabicos

$149 (Avg Bid)
$149 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
5 การประมูล

I need someone that is able to create a SIMPLE backend to connect my facebook page and send broadcats to bot users with the NON_PROMOTIONAL_SUBSCRIPTION messenger API

$231 (Avg Bid)
$231 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
4 การประมูล
wordpress optimization 6 วัน left

I created the website and added some pages. Need phone optimization

$37 (Avg Bid)
$37 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
13 การประมูล

Interested in property development. My investor in real estate is looking for two investment option. Equity investment and Debt financing and he would like to know my interest rate, profit shares and the ROI for both scenarios. I would like to provide the information for both scenarios in tabular form with other parameters related to real estate investment. In addition I would like to present ...

$111 (Avg Bid)
$111 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
5 การประมูล