Find Jobs
Hire Freelancers

Arabic Translation for Legal Documents

$30-250 USD

ปิดแล้ว
โพสต์ ประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา

$30-250 USD

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I am in need of a skilled translator who can efficiently translate legal documents from English to Arabic. - You should possess an intermediate level understanding of legal terminologies and concepts as the topic is of a moderate technical nature. - Moreover, prior experience in translating legal documents would be highly desirable. - Timely submission is crucial; hence the work should be completed within a month. Your bid should reflect your understanding of the task, based proficiency in both languages and experience in translating similar documents.
รหัสโปรเจกต์: 38110793

เกี่ยวกับโปรเจกต์

82 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 3 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
82 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย $102 USD สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello there, I can translate your legal document from English to Arabic. Prior to becoming a freelance translator, I spent over 15 + years in the legal and business fields. I worked as a contract manager for law firms and large multinationals companies, dealing with international clients and cross-border transactions. There is no Google translation used here, all translations are treated with the utmost care and professionalism by me. So what are you waiting for? Write to me so we can agree on the translation. Regards, Yusuf.
$30 USD ใน 1 วัน
5.0 (528 รีวิว)
8.6
8.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, We will translate your legal document from English to Arabic by native speaker. Everything is done in 'everyday' language so it will sound normal! Our focus is NOT only committing an accuracy by converting sentences between languages, but also creating more native-oriented document by swapping word-orders and expressions where required. We will double proofread the final translations each time to make sure they are flawless and error free. YOU WANT A PROFESSIONAL SERVICE, WE ARE READY TO SHOW YOU OUR PROFESSIONALISM. So, just click on the chat and let's discuss more about the project. Best regards, Meta World Team.
$30 USD ใน 1 วัน
5.0 (227 รีวิว)
7.5
7.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Client, Thank you for posting the job opportunity on Freelancer.com. We have carefully reviewed your project description, which entails the translation of your legal documents from English to Arabic language. As a prominent translation company on this platform since 2007, we are confident in our ability to meet your requirements effectively. Our team comprises esteemed professionals specialized in translation, editing, and proofreading across more than 90 languages. Over the years, we have successfully translated numerous books, articles, and websites, demonstrating our expertise in the field. For a glimpse of our previous work, we invite you to explore our Freelancer Portfolio: [https://www.freelancer.com/u/TransManual24] Should you have any inquiries or specific requests, please do not hesitate to reach out to us. We are enthusiastic about the opportunity to further assist you with your project. We kindly request the chance to showcase our capabilities. Best regards, _ManualTranslation_
$30 USD ใน 1 วัน
5.0 (80 รีวิว)
6.8
6.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hey! This is Charlott, based in Germany, and we would be delighted to assist you with translating documents from English to Arabic professionally. I understand that you're seeking quality, and I assure you that the work will be done 100% manually and delivered on time. Hope to hear from you soon. Best regards, Charlott
$30 USD ใน 1 วัน
4.9 (139 รีวิว)
6.8
6.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I am native Arabic speaker and during my course of studies I mastered English language. I'm interested in this work since I always consider all projects I take as a challenge to give the best of myself. With my seriousness, my writing skills and my professional experience in legal content translation, I can successfully complete this job. Please check my portfolio below to see my previous translations: https://www.freelancer.com/u/azizov9 Please feel free to contact me to discuss further about your project. Best Regards, Aziz
$30 USD ใน 1 วัน
5.0 (107 รีวิว)
6.5
6.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hello dear, I see that you need some help translating your legal documents into Arabic. I can help with that and start right away. I am a great fit for this because my perfect grammar and my good command of both languages permit me to ensure that your document is natural, clear, concise and error-free. If you assign me your project, I will perfectly handle it and refine the translated text by incorporating preferred glossary terminology and the style specifications established during the pre-flight phase of the project. I will do multiple revisions until you are 100% satisfied. In short, I will ensure that the content no longer reads like a translation, but reads as if it was originally crafted in the target language. And on top of that, All information provided will remain strictly confidential! If you decide to work with me, or have any question please do not hesitate to ping me. Thank you for taking the time to read my application! Best regards! Zoulikha
$30 USD ใน 1 วัน
5.0 (111 รีวิว)
5.9
5.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, this is Deena, a native arabic, professional translator, ready to help u on ur project, as I have done many legal cases. regards, Deena
$140 USD ใน 7 วัน
5.0 (79 รีวิว)
6.1
6.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Client, We're a diverse bunch from all over the world, skilled in translating just about anything you throw at us. After checking out your project description, it's clear you need someone to translate your document from English to Arabic. We're all about delivering top-notch quality. And hey, if there's anything you're not happy with, we'll fix it up for you at no extra cost. We're excited to dive deeper into this with you. Feel free to drop us a line anytime to chat more. Best regards, The Multilingual Team
$30 USD ใน 1 วัน
5.0 (119 รีวิว)
6.1
6.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello there My name is jeehan Ibrahim I have good experience with translate legal documents from English to Arabic. I can do this task easily and perfectly. Waiting from you Regards Jeehan
$140 USD ใน 7 วัน
5.0 (39 รีวิว)
5.8
5.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, my name is Isabelle. I'm offering translation services from English to Arabic. My team of native translators and we are ready to help you with any type of document translation, whether it's verbal or written, and in any format. Our translation agency employs native speakers from around the world, and we offer services in over 50 languages with a team of more than 1000 native translators. We guarantee 100% satisfaction and provide a money-back guarantee for business documents, texts, e-books, articles, and other publications in your required language. I would be happy to assist you with your translation needs! Best Regards, Isabelle
$30 USD ใน 1 วัน
5.0 (54 รีวิว)
5.7
5.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi Rqm C. I am a native Arabic speaker, living in the United States (USA) I have more than 15 years of experience in this field, I will manually translate your legal documents from English to Arabic. I’ll provide you with 100% human translations. I'm a friendly and dedicated woman. My work is 100% guaranteed. You will get a high-quality and mistake-free translation. I'm a multi‐skilled, reliable, and talented translator with the ability to localize content and translate written documents I'm specializing in the translation & localization of software, games, websites, legal, technical, creative content, and marketing materials. I also have vast experience in translating cryptocurrency materials, business documents, manuals, and religious literature. If you have any questions, please don't hesitate to contact me. Best Regards Kimberly Plez
$50 USD ใน 1 วัน
4.9 (43 รีวิว)
5.2
5.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
السلام عليكم لقد قمت باعمال مشابهة سابقا تواصل معي لارسال اخر عمل مشابه قمت به I have done very similar tasks contact me to share you samples of my similar work I hope to hear from you soon Regards Alaa
$30 USD ใน 1 วัน
5.0 (25 รีวิว)
5.0
5.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, I am Asma, an Arabic native speaker living in Australia. I can translate your document from English to Arabic. I am a freelance translator who has been working with several professional translating companies and publishing houses for 6 years. I am very responsible and highly detail-oriented, and am dedicated to the thorough attention to detail necessary to accurately translate a project. All translation will be done manually and proofread before submission. I'm looking forward to working with you. Regards, Asma.
$30 USD ใน 1 วัน
4.9 (14 รีวิว)
4.6
4.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello! I offer to translate your legal documents accurately into Arabic as I'm a native Arabic speaker and an expert in legal translation in particular. Most of the projects I have done are legal, including but not limited to, legal contracts, financial lawful cases, inheritance disputes, business and commercial contracts, birth, marriage, and death certificates, and a legal patent of 66.000 words; here are the links to some of them: 1- https://www.freelancer.com/projects/translation/Sathish-legal/reviews 2- https://www.freelancer.com/projects/arabic/Translate-Legal-Document-ENGLISH-ARABIC/reviews 3- https://www.freelancer.com/projects/translation/Patent-translation-words-English-Arabic/reviews I look forward to hearing from you to discuss this task further and start translation as soon as possible. Kind regards Mostafa
$140 USD ใน 2 วัน
4.9 (34 รีวิว)
4.5
4.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am writing to express my interest in the translation project you have posted. With my strong background in both English and Arabic languages, as well as my intermediate understanding of legal terminologies and concepts, I am confident in my ability to efficiently translate your legal documents. Having worked on similar projects in the past, I am familiar with the nuances and complexities involved in legal translation. My prior experience has equipped me with the necessary skills to accurately convey the meaning of legal texts while maintaining their integrity and legal precision. I understand the importance of timely submission and assure you that I will prioritize the completion of the project within the stipulated timeframe of one month. My commitment to delivering high-quality work on time is unwavering. In terms of my bid, I propose a competitive rate that reflects both my proficiency in both languages and my experience in translating legal documents. Rest assured, the quality of my work will not be compromised, and I am dedicated to meeting your expectations. Thank you for considering my bid. I am eager to contribute to your project and look forward to the opportunity to work together.
$100 USD ใน 3 วัน
4.9 (7 รีวิว)
4.3
4.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, I am a native Arabic speaker with extensive skills in translation from Arabic to English and vice versa. I am ready to start immediately. Please don't hesitate to contact me for discussing more details. Regards Rana
$150 USD ใน 1 วัน
5.0 (21 รีวิว)
3.9
3.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I can efficiently translate your English legal documents to Arabic and meet your one-month deadline. Happy to show samples.
$100 USD ใน 1 วัน
5.0 (4 รีวิว)
2.9
2.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hey Rqm, I have carefully read the project requirement for Arabic Translation of Legal Documents. As an experienced translator with expertise in both English and Arabic languages, I am confident in my ability to accurately translate the legal documents while maintaining the integrity of the content. I have a strong understanding of legal terminologies and concepts, ensuring a precise translation of the documents. My previous experience in translating legal documents further enhances my capability to deliver high-quality work within the specified timeframe of one month. I will meticulously proofread the translated documents to ensure accuracy and coherence. My dedication to detail and commitment to meeting deadlines make me a suitable candidate for this project. I am looking forward to discussing the project further with you. Please initiate the chat to explore how I can assist you in this translation task. Best regards
$30 USD ใน 1 วัน
5.0 (1 รีวิว)
1.6
1.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
You can definitely guarantee a high quality translation with me that suits your high expectations. Hello sir, I have read your project details and I am very interested in working on it. I'm an Egyptian writer, proofreader and an English Arabic translator and vice verca. I'm a native bilingual speaker of both English and Arabic languages.
$30 USD ใน 2 วัน
5.0 (1 รีวิว)
1.6
1.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello sir, I have previously worked on this project and I can do it again with all professionalism, so send me a message for details. https://www.freelancer.com/projects/arabic-translator/Legal-Analysis-Arabic-Document-for/reviews
$140 USD ใน 7 วัน
5.0 (1 รีวิว)
0.6
0.6

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ SAUDI ARABIA
Riyadh, Saudi Arabia
0.0
0
เป็นสมาชิกตั้งแต่ พ.ค. 15, 2024

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง