Find Jobs
Hire Freelancers

Legal Ukrainian-English Document Translation

€8-30 EUR

ที่ทำเสร็จแล้ว
โพสต์ 25 วันที่ผ่านมา

€8-30 EUR

ชำระเงินเมื่อส่งงาน
I'm in need of a translator who can effectively translate two documents from Ukrainian into English. The documents are intended for legal use and encompass around 340 source words in total. - The translation doesn't require certification, however a solid understanding of legal documentation is crucial. - The translator should possess a strong understanding of legal terminology as the accuracy of the translation holds utmost importance. - A background in legal translation and knowledge in both Ukrainian and English is necessary. Your role will not only be to translate but to ensure the essence of the original text isn’t lost. Your efforts will facilitate our legal communication across language barriers. Be prepared to take part in a task requiring meticulous attention to detail.
รหัสโปรเจกต์: 38027520

เกี่ยวกับโปรเจกต์

49 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 24 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
หมอบหมายให้:
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a native Ukrainian speaker with a B2 level of English, I think this job is perfect for me. I am ready to discuss the details and start immediately
€15 EUR ใน 1 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
49 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย €17 EUR สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello there, I can translate your two legal documents from Ukrainian into English. Prior to becoming a freelance translator, I spent over 15 + years in the legal and business fields. I worked as a contract manager for law firms and large multinationals companies, dealing with international clients and cross-border transactions. There is no Google translation used here, all translations are treated with the utmost care and professionalism by me. So what are you waiting for? Write to me so we can agree on the translation. Regards, Yusuf.
€25 EUR ใน 1 วัน
5.0 (497 รีวิว)
8.6
8.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello There, As your project details, we can provide you high quality translations services from Ukrainian into English. We guarantee that our translations are 100% correct and we will ensure you have reached your goal. We are able to translate all sorts of documents. The translation will be done professionally and manually (Never trusted those translation apps anyway). We always proofread the translation before delivery to the client. Be our client and let us satisfy you!! Best Regards, Meta World team.
€20 EUR ใน 17 วัน
5.0 (197 รีวิว)
7.4
7.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello there, Welcome to the Steenbergen translation service. We are a team of native translators. We can professionally translate your document from Ukrainian to English . We have years of experience in translating SEO content, blog articles, medical texts, literary works, and various other text types. Our team ensures a quality-controlled process, delivering fast, precise, and professional translations that are completely error-free and sound natural. Our objective is to quickly supply you with an accurate translation. We look forward to earning your confidence and trust! Cheers, Steenbergen
€15 EUR ใน 1 วัน
4.9 (261 รีวิว)
7.2
7.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, How are you doing? We will easily translate your legal documents from Ukrainian into English with 100% accuracy. We really want to work with you because we believe our collaboration could lead to something truly extraordinary. We are a highly recommended team of native Ukrainian to English translators who have completed over 250 real translation projects on this platform. With 10+ years of translation experience, we offer fluency in both languages, extensive expertise across various subjects, and a proven track record of working with numerous clients professionally. We guarantee that you will receive a high-quality and professional translation of your documents. Please check our profile: https://www.freelancer.com/u/GlobalSolutions2/Multilingual-Translation You won't regret choosing us. Please feel free to ask any questions. Looking forward to hearing from you soon. Thanks! Best regards, GS Digital Translation Co
€8 EUR ใน 1 วัน
4.8 (217 รีวิว)
7.4
7.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hey! This is Charlott, based in Germany, and we would be delighted to assist you with translating documents from Ukrainian to English professionally. I understand that you're seeking quality, and I assure you that the work will be done 100% manually and delivered on time. Hope to hear from you soon. Best regards, Charlott
€20 EUR ใน 1 วัน
4.9 (136 รีวิว)
6.8
6.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Client, Thank you for posting the job opportunity on Freelancer.com. We have carefully reviewed your project description, which entails the translation of your Legal documents from Ukrainian to English. As a prominent translation company on this platform since 2007, we are confident in our ability to meet your requirements effectively. Our team comprises esteemed professionals specialized in translation, editing, and proofreading across more than 90 languages. Over the years, we have successfully translated numerous books, articles, and websites, demonstrating our expertise in the field. For a glimpse of our previous work, we invite you to explore our Freelancer Portfolio: [https://www.freelancer.com/u/TransManual24] Should you have any inquiries or specific requests, please do not hesitate to reach out to us. We are enthusiastic about the opportunity to further assist you with your project. We kindly request the chance to showcase our capabilities. Best regards, _ManualTranslation_
€20 EUR ใน 1 วัน
5.0 (77 รีวิว)
6.8
6.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
hello, As an experienced translator with six years in the industry, my team and I at Language Solutions are more than ready to exceed your expectations for this project. With a portfolio streching over 70 languages, we have a comprehensive understanding of language nuances and cultural relevance that will ensure an accurate and contextual translation. Understanding the significance of legal terminology, we hold ourselves to the utmost standards of precision and thoroughness. Our background includes several legal translation projects, equipping us with a deep familiarity with translating documents for efficient legal communication. Meticulousness is our forte and guaranteeing that our translations retain the essence of the original text is something we take extremely seriously. While ensuring clarity in legal documents through accurate translating, we also focus on maintaining conciseness and structure, which is invaluable in the legal profession. We look forward to working on your project, facilitating effective communication across language barriers for your successful legal transactions. Choose us and let us exceed your expectations. Let's get started!
€20 EUR ใน 1 วัน
4.9 (217 รีวิว)
6.5
6.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Greetings, dear client We are a team of native professional Ukrainian translators based in Germany. Many of our translators are native Ukrainian speakers and can handle any project you may have. The purpose of our visit was to assist you with translating your document. We can assure you the best quality of work and revise until the work is fully satisfactory without any extra charge. I’d be very happy to discuss this further. Please feel free to contact me. With best wishes, Ashaduzzaman Khan.
€20 EUR ใน 1 วัน
5.0 (115 รีวิว)
6.1
6.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, my name is Isabelle and I provide top-notch, handcrafted translations from Ukrainian to English. Rest assured; every translation is manually executed. I diligently review each translation prior to delivery, ensuring complete satisfaction. Should you have any questions or require a faster turnaround for your project, please don't hesitate to get in touch. kind regards, Isabelle
€20 EUR ใน 1 วัน
5.0 (49 รีวิว)
5.6
5.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, I am a native Ukrainian speaker, living in the United States (USA) I have more than 15 years of experience in this field, I will manually translate your two documents from Ukrainian into English. I’ll provide you with 100% human translations. I'm a friendly and dedicated woman. My work is 100% guaranteed. You will get a high-quality and mistake-free translation. I'm a multi‐skilled, reliable, and talented translator with the ability to localize content and translate written documents I'm specializing in the translation & localization of software, games, websites, legal, technical, creative content, and marketing materials. I also have vast experience in translating cryptocurrency materials, business documents, manuals, and religious literature. If you have any questions, please don't hesitate to contact me. Best Regards Kimberly Plez
€20 EUR ใน 1 วัน
4.9 (29 รีวิว)
5.1
5.1
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there! My name is Asma. Thank you for taking the time to read my profile. I can translate your legal documents from Ukrainian to English. I'm a native Ukrainian speaker & translator with a passion for constantly absorbing new skills within the field. I always aim to deliver the best result, and you can be sure you'll receive a native level translation. Get in touch now, and let's work together! Asma.
€18 EUR ใน 1 วัน
4.8 (12 รีวิว)
4.4
4.4
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello my friend, with you is Mr. Ahmed an Ukrainian language translator for many years translate in different fields(economic, crypto, financial stocks,tv programming, medicine pharmaceutical IT technology data science computer multimedia literature gaming legal sports arts life style politics law engineering). I want you to know that my clients are diverse, including embassies, companies, individuals, and government institutions.I will attach some files translated from English to Ukrainian and vice versa ubon request. I 'll attached you some of my work why you should choose me ?Coordinated manual translation and linguistic review Secondly, delivery before the deadline,Thirdly, the translated text is easy to read from the young to the old .Looking forward to contacting you, waiting for your communications.
€19 EUR ใน 7 วัน
5.0 (7 รีวิว)
3.9
3.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Greetings, As your post related, I'm a native Ukrainian speaker with native English knowledge. After passing more than 20+ years in various local Translation and Proofreading agency in London, I have decided to start my own business through this site. I would really appreciate to help you in your project. I can ensure you the best quality as I'm experienced in this section. I'll make sure you get a perfect translation and I also perform as many revisions as necessary until you are fully satisfied. I will lead you to your goal. I won’t be happy unless you are too. Let me help you to meet your goals! Best regards, Farhana S
€8 EUR ใน 1 วัน
5.0 (8 รีวิว)
2.5
2.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello there! I am fully bilingual in English and Ukrainian , as I was born into a multicultural family with a Ukrainian mother and an American father, and I grew up in Bosnia and Herzegovina. I hold a Bachelor of Arts in Philosophy and Literature, which is roughly equivalent to Humanities. My expertise covers all aspects of both oral and written communication, including grammar, spelling, punctuation, vocabulary, and sentence construction. I am skilled at accurately and clearly rendering the meaning from the source language, and my translation pace is swift, guaranteeing client satisfaction with thorough and superior-quality work. Regards Edis
€15 EUR ใน 1 วัน
5.0 (2 รีวิว)
2.6
2.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
''Legal Ukrainian-English Document Translation' Hi! I'm Mary from Canada. I can do your task professionally. Please send me a message so we can continue. Thank you!
€20 EUR ใน 1 วัน
5.0 (2 รีวิว)
1.8
1.8
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With my skills as a translator and a proven record of satisfied clients, your Ukrainian-English document translation project is in capable hands with me. I not only provide accurate translations but deliver them with the essence and significance of the original intact - crucial for legal documents. With my experience across various genres from academic to general, I'm versatile and competent to handle any text you throw my way. Having worked as a copy editor in the publishing capital, New York, I have developed a meticulous attention to detail imperative for legal translating work like yours. Moreover, while working with new writers, my goal was always to hone their craft and ensure their words are taken seriously. I see this same ethos being absolutely relevant in your project - meticulousness and serious value placed on the accuracy of language. I value constant communication with my clients to make sure that their needs and expectations are fully understood and met. This guarantees that you will be fully involved throughout the process and can rely on my complete dedication to make this project a success. My aim is simple - "to make you look good" – by producing high-quality translations that facilitate your legal communications across language barriers. Don't hesitate to reach out - let's ensure that your message not only crosses borders but resonates perfectly with your intended audience!
€19 EUR ใน 1 วัน
5.0 (1 รีวิว)
1.0
1.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, Gpht Consulting L. I have already checked the project details and everything is Clear (Legal Ukrainian-English Document Translation) to do it Outstanding and Perfectly. I have exceptional experience with these type of project. I am ready to work right now on this project. Please send me a message to discuss your requirements in a detailed way. I assure you that I will deliver high-quality work with unlimited revisions. Regards, Tamim
€20 EUR ใน 2 วัน
5.0 (1 รีวิว)
0.6
0.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi there, I hope you are doing well. I am Muhammad Awais Ali Khan.I am ready to start it and will help you in your translation project.I have some questions about your project. Kindly send me a message so that we can discuss more. Best Regards, Muhammad Awais Ali Khan.
€8 EUR ใน 1 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Greetings, Welcome to Freelancer.com! Upon reviewing your project description, it is apparent that you require translation services for your Legal document from Ukrainian to English. As a renowned translation company with over a decade of experience in the industry, we assure you of our capability to fulfill your needs with utmost efficiency. Our team consists of highly skilled professionals specializing in translation, editing, and proofreading across a vast array of languages, totaling more than 90. Throughout our tenure, we have successfully translated a plethora of materials including books, articles, and websites, showcasing our proficiency in the field. Should you have any queries or require further clarification, please do not hesitate to reach out to us. We are readily available to assist you in any way we can. Best Regards, TranslatorGurus2?
€20 EUR ใน 1 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I guarantee precise translations that capture the essence of the original text. You can count on me to meet deadlines and deliver exceptional results consistently. Your documents are handled with the utmost confidentiality and respect for privacy. I offer competitive rates without compromising on quality.
€17 EUR ใน 2 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ PORTUGAL
Lisboa, Portugal
5.0
31
ยืนยันวิธีการชำระเงินแล้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่ พ.ค. 16, 2018

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง