Find Jobs
Hire Freelancers

Spanish translator needed

$8-15 AUD / hour

ที่ทำเสร็จแล้ว
โพสต์ ประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา

$8-15 AUD / hour

Need to Apps translation from English to Spanish for our long term project. Please bid only native bidders. No agencies or firm and not allow any google or automated translation. Budget: $7/1000 words Deadline: Asap
รหัสโปรเจกต์: 37820291

เกี่ยวกับโปรเจกต์

53 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 2 เดือนที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
หมอบหมายให้:
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello! I’m a professional translator native in Spanish, proficiency in English with over 10 year of experience delivering accurate and grammatically correct translations. I’m available to take a long term project and make your project my top priority. Do not hesitate to contact me for further information. Thank you
$15 AUD ใน 40 วัน
5.0 (5 รีวิว)
3.7
3.7
53 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย $11 AUD/ชั่วโมง สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello Being a native Spanish speaker, I believe I am perfect for translating your apps from English to Spanish. With my fluency in English and Spanish, I assure you of an accurate and clear translation that respects the original context and intent. My diverse experience covers various fields including technical, medical, legal, business, and literary translation. This broad exposure equips me with the ability to adapt to different terminologies and deliver high-quality work irrespective of the subject matter. In addition, as an applied linguist, I have comprehensive understanding of the idiomatic nuances of both languages. Moreover, my dedication to customer satisfaction pairs remarkably with your project needs. Your direct contact with me ensures open communication, timely delivery and flexibility to accommodate any budgetary constraints. By entrusting me with your project, you will not only get a quality translation but also a linguistic expert who promotes effective cross-cultural understanding. Samuel T.
$10 AUD ใน 40 วัน
5.0 (15 รีวิว)
5.3
5.3
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello good day, I hope all is well. My name is Hector and I have been a professional translator for a few years now, working in a wide range of fields including medical, legal, technical and general, and I can gladly assist you with translating your Apps from English to Spanish. My dedication to detail and deadlines is essential and I always give my 100% of time and effort to every project I have ever had the privilege of working on. I always proofread my own work to make sure that everything is precise and accurate, that way I can ensure your complete satisfaction. This is why I am very interested in earning the opportunity to work with you, and I really hope you consider my proposal. I promise I won't let you down. Thank you so much! Best regards, Hector
$10 AUD ใน 40 วัน
5.0 (5 รีวิว)
4.0
4.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Welcome to Apps translation services. We are Spanish natives. We can provide Apps translation from English to Spanish for your long term project. Please contact us ASAP.
$8 AUD ใน 40 วัน
4.6 (3 รีวิว)
2.9
2.9
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, I am a native Spanish speaker. I have previously worked translating video game texts. I have a good use of grammar and I am very familiar with social networks and their terminologies. I hope we can work together.
$8 AUD ใน 20 วัน
5.0 (1 รีวิว)
1.0
1.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am pleased to present my candidacy for the project. My strong linguistic background and translation experience make me the ideal candidate for this endeavor. Below, I outline the reasons why I believe I am the best fit: Language Proficiency: English (B2): My B2-level certification in English from CEVAM ensures my ability to comprehend and express myself fluently in this language. I have worked on translation and communication projects in English, which has solidified my foundation.
$12 AUD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
My proposal is to provide accurate and high-quality English to Spanish app translations, ensuring clarity and coherence while meeting your specified deadline.
$8 AUD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Assalam Alaikum I am working from last five years as a freelancer inshallah get work from us once you will like it.
$10 AUD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am interested in your post of writing a speech and translator. I am a professional research & creative writer. I have experience of 8 years & I have my hands on writing speeches for different peoples & occasions. I will be portraying the story through my words making top- notched & well research. I will be enhancing your speech and will write every scene with detail so that it can grab the attention and make them see the whole scenario. All the necessary parts that you want to write will be done from my side. There are four basic types of speeches & I have my hands to write speeches for every purpose like to inform, to instruct, to entertain, and to persuade. I have written wedding speeches, graduation speeches, birthday speeches, formal speeches, etc. I will assure you to provide the best & unique speech which includes opening with a relevant quote that can help set the tone for the rest of your speech, scenario, I will write a speech that will be tailored for your audience, both in terms of ideas and language. If you’re speaking at a sound healer convention, I will explain the concept of energetic blocks. as well as summarize the speech and its main points & I will also write a closing statement. Your content will be free of plagiarism trust me.
$9 AUD ใน 30 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear sir I am expert in translation copywriting proofreading I meet your required Please reply in one hrs
$12 AUD ใน 7 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi I am interested in your post of writing a speech and translator. I am a professional research & creative writer. I have experience of 8 years & I have my hands on writing speeches for different peoples & occasions. I will be portraying the story through my words making top- notched & well research. I will be enhancing your speech and will write every scene with detail so that it can grab the attention and make them see the whole scenario. All the necessary parts that you want to write will be done from my side. thanks waiting for your response...
$12 AUD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, I’m Daniel and I’m from Spain. Since I was born in Spain and always lived here spanish is my native language. I speak and understand english fluently and wouldn’t have any problem doing this task. I’ll be waiting your answer. Cheers!
$8 AUD ใน 20 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Versatile Voiceover Talent: Elevating Audiovisual Narratives with Multifaceted Expertise in Spanish Dubbing. With a knack for capturing diverse characters and emotions, I deliver dynamic performances for series, documentaries, and various media channels. Fluent in Spanish, I seamlessly adapt to different projects, ensuring authentic and engaging voiceovers that captivate audiences worldwide. Trust me to breathe life into your stories and elevate your audiovisual content to new heights of excellence
$12 AUD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello, Let me introduce myself My name is Gifar Darmawan, I come from Indonesia Even though I am a freelancer who doesn't have a portfolio, I have quite good skills in writing articles, writing lyrics, and doing data entry and making graphic designs. And if I am given the opportunity to work with you, I can complete the work on time. Thank you for your attention, sir/madam, it would be a pleasure to work together Warm regards
$8 AUD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hablo español, entiendo inglés. Puedo realizar este trabajo......,..,.......,............,..........
$12 AUD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, my name is Solange. I have a degree in Portuguese and Spanish for over 20 years, and a master's degree in Spanish from the University of São Paulo. I speak English, Spanish and Portuguese. I believe I’m capable of carrying out this project. If you are interested in finding out more about my work, please feel free to get in touch.
$12 AUD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
hey, I would like to assure you that I am an individual translator and not an agency or a firm. I understand your concerns about using automated translation tools like Google Translate, and I can assure you that I do not use any such tools. Instead, I rely on my language proficiency, knowledge of cultural nuances, and subject matter expertise to deliver accurate and natural-sounding translations. Regarding your budget, I can provide you with a competitive rate of $7 per 1000 words, which I believe is reasonable for the quality of translation you will receive. I am flexible with regards to the payment terms and can discuss this further with you.
$15 AUD ใน 14 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I proofread every file, but if there is any issue you find on your delivery,I will gladly modify it until you are 100% satisfied.
$12 AUD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Apps translation? Could you give more details? I speak native Spanish 'cause I'm from Argentina I can gladly help! I wait ur answer.
$12 AUD ใน 35 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Je suis un traducteur expérimenté et passionné, désireux de mettre mes compétences linguistiques au service de votre équipe. Avec [2] années d'expérience dans le domaine de la traduction, je possède une solide compréhension des langues source et cible, ainsi qu'une capacité avérée à produire des traductions précises et fluides. Compétences clés : Maîtrise avancée de [anglais] et [espagnol]. Capacité à traduire un large éventail de documents, du général au technique. Excellente compréhension des nuances linguistiques et culturelles. Utilisation efficace des outils de traduction assistée par ordinateur (TAO) pour optimiser la productivité et la cohérence. Respect rigoureux des délais et des exigences spécifiques du projet.
$12 AUD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi! My name is Daniela from Argentina. I can translate text in English to Spanish. I'm interested in your project. I wait for your answer.
$8 AUD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ BANGLADESH
Fulbari, Bangladesh
4.9
160
ยืนยันวิธีการชำระเงินแล้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่ มี.ค. 5, 2017

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง