ปิด

translation website Dutch/English

we'd like to create a mirror in English of our Dutch website [url removed, login to view] and we welcome an offer for this job.

ทักษะ: การแปลภาษา

ดูเพิ่มเติม : dutch website, english translation levertijd, www website create com, www website create, www create website com, website 0, translation job website, no website, job of translation, dutch translation job, dutch-to-english, and translation, ben dutch english translation, translate snelle levering english, translate mekaar english, eventuele translation dutch english, translation job english dutch, translation com, english translation job, english to dutch translation job, website, translation to dutch, translation job, translation dutch to english, translation dutch english

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Rixtel, Netherlands

หมายเลขโปรเจค: #752

freelancer 22 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $657 สำหรับงานนี้

infoface

Hi. Please check PMB. Thanks.

$750 USD ใน 15 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.7
skiran1

we have a group of experienced and well qualified professionals. Just visit www.sapz.com...Its a US based company in [login to view URL] bid amount and time is final which is finalised by having a discussion by the officials ove เพิ่มเติม

$1500 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Dromos

Geachte Heer, met interesse heb ik uw project omschrijving gelezen. Ik ben een free-lance ontwerper/vertaler van Nederlandse afkomst. Op dit moment ben ik woon- en werkzaam in Nieuw-Zeeland waar ik op regelmatige basis เพิ่มเติม

$350 USD ใน 4 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
netasia

Hi, we will be able to provide you this service at a very nominal charge. Let us change the website for you today. We do more than one language. Kyk hoe help ons mekaar.

$400 USD ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
jbn2870

We provides full Multi Language Web Development Solutions ... We provide u the full mirror site site in English... including keywords and metatags.... URL [login to view URL]

$999 USD ใน 20 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
meenas

I'm offering freelance translation services. I have checked out the website you have mentioned, and can complete the task in seven days from the time you assign the job. If it needs to be done expeditiously, that would เพิ่มเติม

$125 USD ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
christybus

I can deliver this poject asap. I was educated in the Netherlands, and then obtained my degree at the University of Toronto in Canada. I am fluent in five languages, among which English, Dutch and Portuguese. Het z เพิ่มเติม

$599 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
englishdk

I am a trained, experienced translator and linguist, and I would be happy to assist with the translation of your website. Professional results guaranteed.

$600 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
elecintel

Good day to you! After details go through the description, I am confident to tell you that we are able to deliver our works accordingly and will only mark it as complete upon of your full satisfaction. Our bid is for a เพิ่มเติม

$600 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
guide3

Hi, I can create a mirror in English, of your Dutch website [login to view URL] and I’m making my offer for the job. I have excellent writing, editing skills. English is my specialty. When it comes to translati เพิ่มเติม

$700 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
ccdantas

We offer translation and copywrite for your site. Please opem PMB for more details. Thanks C Dantas

$1000 USD ใน 30 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
ots

Our staff is ready to translate your web site... We are an IT service company; based in the US with clients World wide. We have a team of German trained Technology professionals that are prepared to assist you with thi เพิ่มเติม

$650 USD ใน 15 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
waw

This is the quote for your main page. Andere paginas zullen wij ook graag doen. US/Canadian English.

$80 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
pribitech

Hello, Please check PMB. I have send the translation there. Thanking you, Biswa

$1000 USD ใน 24 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
Bridge

At Bridge Language Study House we pride ourselves on being able to offer the best of each element for each translation. The quality of translations เพิ่มเติม

$150 USD ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
overseer

Hello, I would like to offer my services in translating your website. I possess years of experience in translating official documents from Dutch to English. I am well versed in Dutch and would be happy to complete this เพิ่มเติม

$100 USD ใน 6 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
transslate

Dear Sir/Madam, [login to view URL] would be very much interested in translating your website into English. We have translated websites into various languages and are confident that you will be pleased with the results. Tra เพิ่มเติม

$1100 USD ใน 15 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
geerlings

Translation from Dutch into English

$1250 USD ใน 21 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
DennisHolland

Met belangstelling heb ik notitie genomen van uw aanvraag voor het vertalen van de Nordic-site naar technisch perfect engels. Ik ben een onafhankelijk multimedia-adviseur, werkzaam in Ridderkerk en zou graag een bijdra เพิ่มเติม

$750 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
jaimem1

Dear Sir, We are very interested in your project. We are a professional translator company. Your translation will be edited and proofread by two native English speaking professional translators. Please visit us at www เพิ่มเติม

$990 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
2.0