Find Jobs
Hire Freelancers

Video Translation Slovakian to English Needed

$8-15 AUD / hour

ปิดแล้ว
โพสต์ ประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา

$8-15 AUD / hour

We are looking for skilled translator and transcriber to convert some Slovakian video to English with subtitle. Although the subject matter and length of the documents were not defined, a versatile translator with knowledge in various fields would be ideal. Key requirements: - Manual translation/transcription with subtitle creation skilled - Accuracy and attention to detail is a must - Previous experience with translating different types of documents - Ability to deliver the task in a timely manner
รหัสโปรเจกต์: 37794232

เกี่ยวกับโปรเจกต์

14 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 19 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
14 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย $10 AUD/ชั่วโมง สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, my name's Viktoria, I'm a versatile translator with experience in various fields, including movie translation, legal, marketing, technical and similar. I'd like to cooperate with you.
$12 AUD ใน 40 วัน
5.0 (3 รีวิว)
4.6
4.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a skilled translator and transcriber, I offer you a rich blend of experience, having worked in multiple fields over the past decade. I have a sharp eye for detail and a deep understanding of language nuances which ensures that each translation is accurate and contextually relevant. Over the years, I have translated various types of documents including books, articles, and scripts, giving me the versatility required to tackle your video projects too.
$12 AUD ใน 40 วัน
5.0 (17 รีวิว)
4.2
4.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With a background in bilingualism encompassing English, Arabic and many other languages, I am confident in my ability to deliver accurate translations. My experience extends beyond language proficiency and includes thoroughness, delivering tasks on time and transcending subject matter barriers as well as creating subtitles. My strengths lie in my meticulous attention to detail and my commitment to quality, ensuring the intended meaning of the videos is accurately preserved while transcending cultural nuances. Additionally, my age should not be taken as an impediment but as a sign of dedication and flexibility – I am devoted to learning new things and tackling different challenges. My versatile background ensures that I can handle a vast array of documents – academic, legal, technical, medical or otherwise. This adaptability is invaluable when it comes to providing precise, consistent and meaningful translations from Slovakian to English. Choosing me will grant you access to swift yet secure services that are both professional and reliable. I offer exceptional value-for-money service that never compromises on quality or punctuality. Let's get your videos across linguistic borders with clarity and finesse; let's work together.
$8 AUD ใน 15 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am skilled translator to convert video's subtitle. So u can provide me that job and i delivered you work as soon as possible. You can hire me as a regular bassis freelancer. Thank you
$8 AUD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Ugochi by Name Som dynamický a vášnivý prekladateľ s láskou k tvorbe a prekladu. Rád/ra prekladám filmy počas ich sledovania, čo mi pomáha zlepšovať moje prekladateľské schopnosti. Som zručný/á v preklade zo slovenčiny do angličtiny a ďalších jazykov. Mám dobré komunikačné schopnosti a vášeň a nadšenie pre prácu s ostatnými. Program AFS interkultúrne programy naozaj rozvíjali moju vášeň pre tento odbor. The translated version I am a dynamic and passionate translator with a love for life creation and translation. I enjoy translating movies while watching them, which helps me improve my translation skills. I am proficient in translating from Slovak to English as well as other languages. I have good communication skills and a passion and zeal to work with others. The AFS intercultural program really harnessed my passion for this field.
$10 AUD ใน 35 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am a native Slovak, who is also a professional translator into English, I also have a degree for this. I always deliver everything on time. I have lived in Canada for 7 years, I perfectly meet your conditions and I look forward to cooperation. I work only through communication in a freelancer website.
$12 AUD ใน 50 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello! My name is Ricardo and I'm interested in your project, as I'm fluent in English and German, in addition, I'm studying human sciences, so I will carry out this project with great dedication.
$9 AUD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
My name is Zamzam. I am a translation language and coppy wrating with 8 years of experience. I find your post project, I'm able to finish your project. I have a lot of portfolio in my upwork profile, you can see my profile to see my portfolio. If you have any question don't hesitate to contact me. I'm online anytime. Best Regards, Zamzam
$8 AUD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I appreciate the opportunity to submit this proposal for video editing services. With my extensive experience and skills in video editing, I am confident in delivering high-quality and engaging video content tailored to your needs. My dedication to excellence and attention to detail make me the ideal partner for your video editing requirements. Scope of Services: Video Editing: I offer comprehensive video editing services for various types of content, including but not limited to: Corporate videos Social media content Educational videos Vlogs Promotional videos Using industry-standard editing software, I will edit footage to create visually compelling narratives that captivate your audience. Post-Production:
$12 AUD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
With my diverse and extensive skill set, l'll be able to meet each and every one of your needs for this project. I have ample experience in translation, transcribing, and creating subtitles, ensuring that your videos retain their original meaning and context accurately in English. My passion lies with attention to detail; nothing is too big or too small to go unnoticed, especially in delicate projects such as translations. In addition, my proficiency in multiple software including Adobe Premiere Pro will allow me to create seamless, high-quality subtitled videos that are pleasing to the eye. I understand the importance of timeliness in any project and that's why I'm not only a translator but also an organized, systematic professional with a track record of timely delivery. Lastly, my educational background complemented by hands-on experience is relevant here. Having a Master's degree in Finance means I've built a solid foundation for understanding different areas of content which will come in handy for translations on diverse fields. So let's collaborate and ensure your Slovakian videos not only reach an English-speaking audience but effective transcend language barrier through accurate translation!
$10 AUD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Dear Manager, I am writing to express my interest in the position of Translator and Transcriber advertised by your company. With a strong background in linguistics and translation, coupled with meticulous attention to detail, I am confident in my ability to fulfill the responsibilities of this role effectively. In response to your requirements for manual translation/transcription with subtitle creation skills, I bring a proven track record of accurately translating and transcribing various materials from Slovakian to English. Through my previous experiences, I have developed a keen eye for detail and a commitment to delivering high-quality work within designated timelines. Having worked on a diverse range of documents, including but not limited to, audio recordings, videos, and written texts, I am well-equipped to handle the complexities and nuances of different content types. My proficiency in both Slovakian and English languages, combined with my cultural understanding, enables me to convey the intended message accurately while maintaining cultural context. Thank you for considering my application. Warm regards
$8 AUD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
My name is jawad Ahmer. I'm a professional translator and transcriber. If you interested please contact me for a job
$12 AUD ใน 12 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi,there you will get this with high experience and 100% accuracy. Skills and Experience: - Manual translation/transcription with subtitle creation skilled - Accuracy and attention to detail is a must - Previous experience with translating different types of documents - Ability to deliver the task in a timely manner
$8 AUD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ BANGLADESH
Phulbari, Bangladesh
5.0
5
เป็นสมาชิกตั้งแต่ ต.ค. 8, 2019

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง