Find Jobs
Hire Freelancers

Vietnamese Sentences Checking Project

$2-8 USD / hour

ปิดแล้ว
โพสต์ ประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา

$2-8 USD / hour

Vietnamese Sentences Checking Project We have a project, that needs Native Vietnamese speakers, we will give you the sentences, and you need to check the sentences. Just need to do inspection for the translation We have 100,000 Sentences for checking. If you are interested please let me know sure. I will contact u. A Good Opportunity For New Freelancers For taking 5 Star Review after their completion of the project. Thanks :
รหัสโปรเจกต์: 38008679

เกี่ยวกับโปรเจกต์

56 ข้อเสนอ
โปรเจกต์ระยะไกล
ใช้งานอยู่ 23 วันที่ผ่านมา

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

ประโยชน์ของการประมูลกับ Freelancer

กำหนดงบประมาณและกรอบเวลาของคุณ
รับเงินจากการงานของคุณ
อธิบายข้อเสนอของคุณในภาพรวม
ลงทะเบียนและเสนอราคาฟรี
56 ฟรีแลนซ์กำลังเสนอราคาโดยเฉลี่ย $6 USD/ชั่วโมง สำหรับงานนี้
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
✅✅✅When it comes to getting top quality work on time, we are the best choice. ✅✅✅ Hi There, Our team consists of highly qualified native Vietnamese proofreaders from Vietnam. We'll proofread and edit your paper, so it can be perfect. 'we'll make the document look natural by correcting any mistakes, or inconsistencies, and finding the flaws in the writing. We have spent 10 years experiencing the proofreading field of work. After finishing the document we will send you two files "One file will be a track change, and by this, you will easily see how much I've worked on your document, and where I changed things." One file will be clean, and proofread. You will be able to use the clean properly proofread copy to do whatever you need it for. Also, let us know if you have any special requirements, or requests, I'll follow them too. You can see an example of one of those projects in our portfolio here: https://www.freelancer.com/u/JulkarNime24 If you award us the project, we’d be pleased to discuss this further, and get started for you as soon as possible. Thanks! Human Write
$2 USD ใน 1 วัน
5.0 (29 รีวิว)
5.7
5.7
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hey there, Thanks for dropping your job opportunity on Freelancer.com. We've checked out your project description, and it looks like you need a hand with proofreading your document. We've been rocking it as a translation company on this platform since 2017, so you're in good hands. Our team is packed with pros who know their way around proofreading/editing, transcription, and translation in over 90 languages. We've polished up all sorts of content over the years, from books to articles to websites. Got questions or specific needs? Shoot us a message. We're itching to help out with your project and show you what we've got. Thanks for thinking of us for this gig. Best Regards, TranslatorGurus2?
$5 USD ใน 40 วัน
5.0 (1 รีวิว)
3.0
3.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a bilingual translator and native Vietnamese speaker, I am confident in my ability to provide meticulous inspection and checking for your Vietnamese sentences. My solid background in languages and translation, combined with my passion for cross-cultural communication makes me an ideal candidate for this project. Moreover, my vast experience in programming, particularly in languages such as Python, VBA, and C++, equips me with innate attention to detail that is essential for precise sentence checking. Working with large volumes of data has been a regular part of my past projects; therefore, managing and reviewing 100,000 sentences sounds like an exciting challenge I am ready to take on. Beyond just inspection, I can offer data analysis and process management to ensure the highest level of accuracy and correctness. Though new to freelance environment, don't let that undermine my value - it means I am eager & dedicated to prove myself by delivering nothing short of excellent results. This project represents a great opportunity not just for me but also for you as I aim to earn your trust and leave you absolutely satisfied with my work. Thank you for considering me!
$8 USD ใน 40 วัน
5.0 (3 รีวิว)
2.5
2.5
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I'm a native Vietnamese, please send me the project and i will done it in less than 12 hours. Check my profile for my review about translation.
$7 USD ใน 40 วัน
5.0 (1 รีวิว)
2.0
2.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, I am from Vietnam and live in the north where have the commom language in here. I do do it immediately. Please feel free to contact me. Regards, Vinh Vu
$8 USD ใน 40 วัน
5.0 (3 รีวิว)
1.6
1.6
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hey, hope you are doing well.I'm reaching out because I'm really interested in the translation jobs you're offering. I love creating interesting stuff with words, and I'm super committed to making sure it's really good quality. I'm pretty confident I can do a great job for you and even go beyond what you're expecting. I understand your requirements and i will do this project at 5$.
$5 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I thank you for your proposal, I am a certified translator in multiple languages .I could get your work done before the deadline, I am fluent in Vietnamese and your work is made sure to be accurate at all costs. Your sentences will be the most accurate and I will be able to fulfill your task and would love to work further with you.
$15 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
To prove that I am one of the best candidate, I would say that I have a B in IGCSE and 7.0 in Ielt. Further more, I have learn Cambridge program since 2019 which is 80% english of study time and 20% is Vietnamese. Other than english, my Vietnamese skill is also good with 70% average score. To conclude my self, I believe that I am a good bilingual
$5 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Greetings! My name is Anna. We have experienced translators in different fields in our team. Proofreading/editing rate: English to Vietnamese (by a NATIVE speaker) - 0.031 USD per word. Could you, please, send the text for a detailed reviewing? Please, feel free to send me a message if you have any questions concerning my bid or if you would just like to share thoughts about your project. Best regards
$5 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi Sir/ Madam, I hope this message finds you well. I am writing to express my strong interest in the job. As a native Vietnamese and dedicated language enthusiast with a strong command of both Vietnamese and English, I am excited about the opportunity. I have experience as a transcription and translation of documents. I helped translate 18 document pages within 6 hours and received good quality feedback from clients. So I think I can do this job really well. I understand that high-quality results are of importance to you, I am committed to delivering them that meet your expectations and as soon as possible. Thank you for considering my application. I am eager to contribute to the success of your project and look forward to the opportunity to work together. Sincerely, Hellen Tran
$5 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hello(^-^) I am Yunnie and I come from Vietnam. English is my major. I have read your project details and I think I am suitable for this position. I hope we can have a chance to work together! Please text with me if you want to go further with me^^ Thanks a lot and have a nice day!
$5 USD ใน 5 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi, My nam is My Tam but you can call me Hani. I have had many opportunities and experiences in translating many documents from Vietnamese to English and vice versa, for example translating articles for hotels and tourism, sentences Currently, I am spending more time studying specialized translation and interpretation, especially the banking sector. I hope you give me this chance. I will check the content. And if you are satisfied then pay. If not, it's ok. Thanks for reading.
$4.99 USD ใน 48 วัน
5.0 (1 รีวิว)
0.2
0.2
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Kami senang untuk mempersembahkan tawaran ini kepada Anda untuk bergabung dengan tim kami dalam kapasitas sebagai seorang freelancer. Kami sangat menghargai keahlian dan pengalaman Anda, dan kami percaya bahwa kolaborasi kita akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Kami adalah penerjemah khusus nya bahasa Inggris (inggris), Indonesia, Vietnam , Inggris (AS), sebuah perusahaan yang berfokus pada menerjemahkan bahasa-bahasa. Kami telah beroperasi selama 3 tahun dan telah membangun reputasi yang kuat dalam penerjemahan segala bahasa. Kami komitmen untuk memberikan kualitas terbaik kepada pelanggan kami dan terus berinovasi dalam bidang kami. Proyek yang kami tawarkan kepada Anda adalah menerjemahkan bahasa yang anda inginkan. Kami percaya bahwa Anda memiliki keterampilan dan pengalaman yang tepat untuk menyumbangkan kontribusi berharga dalam proyek ini. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek ini adalah sekitar 2 minggu/bulan. Kami akan membayar Anda sejumlah Rp50.000 per minggu sebagai kompensasi atas pekerjaan yang Anda lakukan. Kami berharap untuk mendengar kabar baik dari Anda dan melihat kemungkinan untuk bekerja sama dalam proyek ini. Anda dapat menyesuaikan proposal ini dengan detail proyek yang spesifik dan gaya komunikasi perusahaan Anda. Semoga proposal ini membantu, dan semoga berhasil dalam mendapatkan pekerjaan freelance yang diinginkan!
$5 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am writing to express my interest in the position of Vietnamese sentence verifier in your project. As a native Vietnamese speaker, I am confident in my ability to verify and ensure the accuracy of the translations of the provided sentences. I have experience in translation and am familiar with the nuances and subtleties of the Vietnamese language. I am excited about the opportunity to contribute to the success of this project and am ready to start working immediately. Furthermore, I am looking forward to the opportunity to leave a 5-star review upon completion of the project and am committed to delivering high-quality work. Please contact me to discuss further details about the project and how I can contribute to the success of your team. Thank you in advance for your consideration. Sincerely, José Carlos Ivanchuk.
$5 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am a translator with more than 6 years of experience. I possess 2 bachelor degrees of English language and Electronics and Telecommunications. I think I am suitable for this job because I'm: - experienced - knowledgeable - enthusiastic - good at Vietnamese - careful - responsible
$7 USD ใน 20 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I believe with my experiences working with foreigners and I'm a native Vietnamese speaker so that i can work with you in this project. Have a nice day
$6 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
As a translator and proofreader fluent in both Vietnamese and English, I am uniquely equipped to handle your Vietnamese Sentences Checking Project. My name is Glenford, and I have several years of experience in proofreading documents in various languages, including English, Spanish, and French. Throughout my career, I've consistently delivered impeccable translations with meticulous attention to detail. Native fluency in Vietnamese allows me to understand not just the words but also the cultural nuances associated with them. I can identify common mistranslations or awkward phrasing that could otherwise go unnoticed by non-native speakers. This means the final product will reflect contextual accuracy and cultural relevance. My efficiency and dedication enable me to handle large projects like yours without compromising on quality or timeliness. Furthermore, as an experienced freelancer, I recognize the value of your five-star review offer for new freelancers in building trust and credibility on this platform. Rest assured, my commitment to excellence ensures you'll be satisfied with my work and eager to leave that 5-star review. Let's collaborate on making your project a resounding success!
$5 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
jika saya diberikan kesempatan untuk mengambil proyek ini, saya akan bertanggung jawab penuh dengan proyek, saya juga akan memperhatikan setiap detiled penulisan saya, sehingga tulisan saya akan jelas dan mudah dipahami, terimakasih
$5 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
Hi. I am Vietnamese. I was born here. I am working in Ho Chi Minh City as a radiologist. Therefore, I think I can take part in this project. I am looking forward to hearing from you soon. Thanks!
$5 USD ใน 20 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
I am a native speaker of Vietnamese, and I was properly trained in language teaching, translating, and editing
$7 USD ใน 40 วัน
0.0 (0 รีวิว)
0.0
0.0

เกี่ยวกับลูกค้า

ปักธงของ PAKISTAN
Karachi, Pakistan
4.9
89
ยืนยันวิธีการชำระเงินแล้ว
เป็นสมาชิกตั้งแต่ ส.ค. 29, 2020

การยืนยันลูกค้า

ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง