เสร็จสมบูรณ์

Build a portable cold fusion reactor, use it's power to power my magneic containment field.

My EM drive is emitting Genon particles when I fire it up. I need to contain these as they are causing some time dilation problems which have stuck me here. I've successfully used and array of shaped 3d printed rare earth magnets to contain a few of them but obviously the setup is not as powerful as it needs to be. I need someone to make me make a portable cold fusion power generator so I can feed the iron oxyarsenide channels running to my array of giga tesla electromagnets. When we have that working I will need your assistance with other aspects of my drive so you will need to be fluent in both English and Russian as many of the equation notes you will be referring are scrawled in Russian by Kozyrev. You will also need to be proficient in using unity 3d as I will require you to make a working simulation first before we install.

ทักษะ: Unity 3D

ดูเพิ่มเติม : use slider google fusion table, form javascript edit inline text field cold fusion, php soap cold fusion, cold fusion post website script, making cold fusion dll, cold fusion social networking, sample cold fusion code ebay api, cold fusion html parse, search ebay cold fusion, india russia cold fusion, cold fusion page setup, cold fusion image upload, hourly rate cold fusion developers, writing cold fusion weird characters, cold fusion html parser, convert php cold fusion, cold fusion crm, organizations use cold calling pakistan

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Auckland, United States

หมายเลขโปรเจค: #12202045

มอบให้กับ:

$10 USD ใน 0 วัน
(1 บทวิจารณ์)
0.6

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $13 สำหรับงานนี้

$15 USD ใน 1 วัน
(22 บทวิจารณ์)
2.4