เสร็จสมบูรณ์

Build a portable cold fusion reactor, use it's power to power my magneic containment field.

โปรเจคนี้เสร็จสิ้นโดย LunaticX ด้วยราคา $10 USD ในระยะเวลาหนึ่งวัน

รับการเสนอราคาสำหรับโปรเจคลักษณะนี้ได้ฟรี
งบประมาณโปรเจค
$10 USD
เสร็จสิ้นภายใน
1 วัน
การประมูลทั้งหมด
2
คำอธิบายโปรเจค

My EM drive is emitting Genon particles when I fire it up. I need to contain these as they are causing some time dilation problems which have stuck me here. I've successfully used and array of shaped 3d printed rare earth magnets to contain a few of them but obviously the setup is not as powerful as it needs to be. I need someone to make me make a portable cold fusion power generator so I can feed the iron oxyarsenide channels running to my array of giga tesla electromagnets. When we have that working I will need your assistance with other aspects of my drive so you will need to be fluent in both English and Russian as many of the equation notes you will be referring are scrawled in Russian by Kozyrev. You will also need to be proficient in using unity 3d as I will require you to make a working simulation first before we install.

เสร็จสิ้นโดย:
ทักษะที่ต้องการ

กำลังมองหาการสร้างรายได้ใช่ไหม?

 • กำหนดงบประมาณและระยะเวลาของคุณ
 • วางแผนข้อเสนอของคุณ
 • รับการชำระเงินสำหรับงานของคุณ

จ้าง freelancer ที่เสนอราคาในโปรเจคนี้

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online