ปิด

unity deve

Hi, i run a company called AfterShockVR which is into VR gaming. I want a FPS multiplayer VR game like counter strike made for a gaming center that I will be opening shortly. Let's have a chat if your interested.

ทักษะ: Adobe Air, DOS, Finale / Sibelius, OpenGL, Unity 3D

ดูเพิ่มเติม : unity forum, unity game script, scripting unity, unity net, unity review 2008, unity job, unity scripts, unity manual, unity proyects, unity game source, unity jobs, unity symbol coloring pages, best games unity, unity code, Unity Project

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #12013684

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹453996 สำหรับงานนี้

₹27777 INR ใน 10 วัน
(41 บทวิจารณ์)
6.1
kishorberde

Hello, My name is Kishor Berde. I am a professional Unity VR developer from India. I have 3 years experience in developing games, Virtual Reality / Augmented Reality (for all platforms including mobile and PC), simu เพิ่มเติม

₹150000 INR ใน 18 วัน
(20 บทวิจารณ์)
5.9
MingFuCui

How are you? I am a good Mobile Game Developer. I have reviewed your project Posting and Description carefully. My skill sets are Unity3d and Cocos2d & Cocos2d-x,buildbox, Android & Objective-C of Android and ios cr เพิ่มเติม

₹1184210 INR ใน 30 วัน
(3 บทวิจารณ์)
3.6