ปิด

LIVE URL M3U8 for USA CHANNEL LIST form yupptv and other online source - 18/07/2017 22:04 EDT

We are looking for someone can retrieve url m3u8 list channels.

I have online subscription, like yupp tv and i am looking for some software and guide to find url m3u8 so i can watch it to player like vlc or iptv through stalker portal

ur job is to find way and make setup to my vps windows/linux, so i will able to update url when ever it changed.....

ทักษะ: วิศวกรรมการออกอากาศ, การแพร่ภาพวิดีโอ

ดูเพิ่มเติม : live usa m3u8 url list, free live online chat usa data entry work, live online counter ajax, live online counter refresh, live online radiostation designers, counter strike live online servers, live online counter, live online gril, travel agents hotel booking engine ready live online, live online sign builder, live online users counter without refresh, live online chat help, live encoding linux mms windows media encoder windows

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #14697018

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹27777 สำหรับงานนี้

vw1485208vw

i have experience in iptv, i have tamil pugji and other channels experience in take this m3u8 file, i can help you Habilidades y experiencia relevante 5 yeasrs of experience in iptv market Htos propuestos ₹27777 INR เพิ่มเติม

₹27777 INR ใน 20 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.0