ปิด

Export video file to very specific specs.

Hi

We have a 30 commercial created using Lightwork Win32 14.0.0 I have some very specific settings that need to be adhered to, for instance, but please see the exact attached document:

I can export as a WAV or MOV, but then I need someone else to then make it meet these specifications.

I will then submit it to AdStream in the UK.

I have tried to meet the specs exporting from Lightworkss but there were a few issues with Luminance and RGB, plus the audio levels.

Hopefully someone will have the correct software and be able to help :)

ทักษะ: การตัดต่อวิดีโอ, การผลิตวิดีโอ, การทำวิดีโอ

สถานที่: United Kingdom

ดูเพิ่มเติม: search specific file, decode file wav ascii, capture file wav, capture file wav using, perl unzip specific file, applescript flash video export, convert pps file video, exe file video player, header file video, 3ds file texture export, flv file video loader, file video

เกี่ยวกับผู้ว่าจ้าง:
( 8 บทวิจารณ์ ) London, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #14405141

freelancer จำนวน 2 คน กำลังประมูลอยู่ที่ราคาเฉลี่ย £115 สำหรับงานนี้

r93gx2

I have a software that should be able to export files with these specifications. Just give me a message and I'll get to work. All the best, George Hulme

£150 GBP ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
RightHereVideo

Meeting exacting standards is what we do here at Right Here Video. I have reviewed the attached PDF and we can export to all requirements.

£80 GBP ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0