ปิด

พัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพจาก Social Media

พัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพจาก Social Media เพื่อแยกประเภทตามโครงสร้างหมวดหมู่ต่าง ๆ ตามที่ต้องการในเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องใช้คนทำงาน

Can develop an automated system for collecting quality information from Social Media in order to classify according to various types of structure as needed on the website. Without using workers

ทักษะ: Web Scraping, AI (Artificial Intelligence) HW/SW, Machine Learning (ML), Big Data Sales, Hadoop

ดูเพิ่มเติม : สื่อ สังคม ออนไลน์ กับ การ แสดง ตัว ตน, งานวิจัยพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์, วิจัยพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของวัยรุ่น, ทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อออนไลน์, แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ social network doc, งานวิจัย อิทธิพลของสื่อออนไลน์ 2560, สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน, การใช้เครือ ขายสังคมออนไลน์, 3d freelance งาน, academic writing คือ, character designer jobs in ไทย, content writer คือ, content writer งาน, content writer สมัคร, content writer สมัคร งาน, content writer หมาย ถึง, content writer หา งาย, data entry job คือ อะไร, data entry งาน, design logo ราคา

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Bangkok, Thailand

หมายเลขโปรเจค: #25557738