ปิด

Project for Mark Robert H.

Hi Mark Robert H., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

ทักษะ: การถอดความ, การค้นหาเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : Hi beehive3d, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat., Hi, I am Erp Project manager and C# .NET Framework Developer currently employed in one of the biggest software development comp, Write an iPhone application Hi,i have done unity3d project and i want to convert mac build in dmg build so if any one know how , i want to study mechanical enginneering butmy passing mark is h can i enrol at university of technology, i noticed your profile and would like, hi! i bidded to your project but my offer wasnt exact if you already have a cloud based student attendance system already ill wr, hi webexpertssss i noticed your profile and would like to offer you my project i have few website correction and reset the pw fo, hi i need to configure freepbx and asterisk upon a project we have really quick and easy stuff thanks, hi i bidded to your project but my offer wasnt exact if you already have a cloud based student attendance system already ill wri, hi hegenabo i noticed your profile and would like to offer you my project we can discuss any details over chat it is editing sho, profile link building project, getafreelancer project mark incomplete, user profile views drupal project, implementation roaming profile windows 2003 project cost, samples company profile data entry project present client

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Egypt

หมายเลขโปรเจค: #16072940

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $30 สำหรับงานนี้

perthuniversity

Hired by the Employer

$30 USD / ชั่วโมง
(91 บทวิจารณ์)
5.8