ยกเลิก

ตรวจสอบความปลอดภัยvulnerability assessment and penetration testing

- ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ หน้าwebsite ว่ามีความเสี่ยงต่อการใช้งาน หรือไม่

สามารถby pass business logic และมีความเสี่ยงของระบบตาม OWASP Top 10 หรือไม่ ([url removed, login to view]:OWASP_Top_Ten_Project)

1. ตรวจสอบport ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่

2. ตรวจสอบ OS , Service ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่

3. ตรวจสอบ business logic ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่

ประสบการณ์ทำงานด้าน vulnerability assessment และ penetration testing 3 ปี

ตรวจสอบความปลอดภัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 Website 30 mobile application

และคอยให้คำปรึกษาด้าน Information Security

Certificate

1. EC-Council: Certified Ethical Hacker

2. AXELOS: ITIL Foundation

ทักษะ: การรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์, ความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต, การรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : vulnerability assessment and penetration tester, information security risk assessment, penetration testing vulnerability assessment india, vulnerability assessment penetration testing chennai, rfp rfq tender penetration testing vulnerability assessment security testing security audit application security website securit, information security penetration testing companies sweden, vulnerability assessment penetration test, average cost full network vulnerability assessment penetration test, windows security penetration assessment, keywords information security vulnerability assessment penetration test, risk assessment penetration testing services india, securityfocus vulnerability assessment testing, vulnerability assessment companies chennai, penetration testing karachi, websites security certificate creator, meeting assessment vulnerability penetration test, profile information security expert, penetration test vulnerability assessment security forensics, gift certificate application, information security certification bangalore india

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Phatumthani, Thailand

หมายเลขโปรเจค: #11409675