ยกเลิก

Graphics for Website (will be about 5 small pages only)

I am contemplating a new venture, which is Asset and/or Judgment Recovery.

I'm looking for some help in creating a nice, fresh and clean Logo + Graphics

I think the logo would look good if it contained some related parts of the actual business functions like;

- Professionals (people conducting research)

- Documentation (paper, legal documents)

- Legal System (building, courts, etc.)

- Asset Keys (like for cars, boats, etc.)

- Assets (houses, cars, boats, etc.)

- Financial Symbol(s) (funds, monies, cash)

1 image of each should be sufficient, and all the color schemes are expected to be alike too.

I am thinking about 2-3 colors, not much more, along lines of;

- Purple and Gray

- Blue and Gray

- Orange and Blue

I figure all of these will reside somewhere in the "banner" part of the webpages, near the top. Few on left, few on right, all left, etc. I'm flexible.

Finally, I'd also like matching graphics (colors/symbols) for a few page links too. I guess there

will be about 5-6 very brief but descriptive pages like

- About Us

- Our Services

- Zero Cost

- The Process

- Contact Us

All pages will be expected to be alike, except the descriptive content text on each page of course. Prefer HTML so I can upkeep the site myself. My hosting support PHP if necessary.

If developer can provide "free" solutions for HTML that can work with the deliverables, thats great too. Something along lines of novice, its been a while since I've been in the game.

Any questions, please ask....

Thanks for your consideration!

iukini

ทักษะ: ศิลปะและงานฝีมือ, ออกแบบไอคอน, ออกแบบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : website design services cost, website design cars, us legal support, top nice website, symbols for logo design, small houses design, small business logo design services, small business logo design cost, site with people looking for logo or website design, site graphics free, purple banner design, professionals people, people's developer help website, orange business services, nice logo design for free, nice design colors for website, nice colors for business logo, look for website developer, look for professionals, logo graphics game

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 41 บทวิจารณ์ ) Mount Vernon, United States

หมายเลขโปรเจค: #2717158

freelancer 12 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $291 สำหรับงานนี้

Lxtech

See private message.

$280.5 USD ใน 10 วัน
(75 บทวิจารณ์)
6.9
revolutioneye

See private message.

$250.75 USD ใน 10 วัน
(182 บทวิจารณ์)
6.4
milaHappCorp

See private message.

$400.35 USD ใน 10 วัน
(24 บทวิจารณ์)
5.7
bahriatech

See private message.

$160.65 USD ใน 10 วัน
(76 บทวิจารณ์)
5.7
vw6389134vw

See private message.

$300 USD ใน 10 วัน
(37 บทวิจารณ์)
5.4
Sharpfont

See private message.

$400.35 USD ใน 10 วัน
(18 บทวิจารณ์)
4.6
gslogixvw

See private message.

$300.05 USD ใน 10 วัน
(16 บทวิจารณ์)
3.8
innovativesslw2y

See private message.

$300.05 USD ใน 10 วัน
(10 บทวิจารณ์)
3.0
SunilVyas01

See private message.

$300.05 USD ใน 10 วัน
(1 บทวิจารณ์)
2.0
b0nb0n

See private message.

$50.15 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
davidNerdly

See private message.

$500.65 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
iadvert

See private message.

$250 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0