ยกเลิก

Amateur Website designer

A low cost website design WARNING i cannot make graphics only do the HTML and a bit of Javascript if you ask. This is only for someone who wants a quick and easy website nothing fancy. I would like to be paid in pounds sterling (GDP) but i may be willing to make exceptions. Only basic web designs.

Xyphon

ทักษะ: ออกแบบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : paid adsense clickers, you designer, who wants a web designer, who is a website designer, who do website, website design low cost, website 0, web design low cost, no website, low cost graphics, easy web designer, easy make website, designs web low cost, cost website design, cost of a web designer, cost for graphics designer, ask a web designer, ask a designer, need designer create converting page, who make website, who is a graphics designer, html website designer, for designer, website, website designer

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) London, United Kingdom

หมายเลขโปรเจค: #369

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $120 สำหรับงานนี้

iiteam

I will make very nice web site for you.

$120 USD ใน 4 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0