เสร็จสมบูรณ์

To convert a EDM html file to .eml format and to remove a link email address in a .eml file.

Job 1. We have an edm that is currently in html format with images and need to convert it into .eml format for sending in outlook, you need to ensure that the email, images and alignment are displayed properly in position as how it is in the html file. You need to test via sending it by outlook before sending the final file to us.

Job 2. To remove a text link email address in an .eml file.

ทักษะ: CSS, HTML, Microsoft Outlook, PSD เป็น HTML, ออกแบบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : edm html format, convert edm html format, convert edm html, convert css html file flash, convert png html file, psd convert edm html, mac convert pdf html file, convert wix html format, convert jpg html format, convert cell html file, paypal html integration setting login email address, link email address registered email account , convert psd html format table, convert corel draw file eps format, convert jpg html file online, php send confirmation link email address confirm email, will convert newsletter html format, convert graphics html format, link email fla file, convert jpg html file

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 12 บทวิจารณ์ ) Singapore, Australia

หมายเลขโปรเจค: #16340197

มอบให้กับ:

gauravakar007

Hi, I can do this job. I have read Project Description and can do both jobs. Please share me html file. I am ready to start and will complete it within 2 hours. Please feel free to provide me project. Tha เพิ่มเติม

$40 USD ใน 0 วัน
(37 บทวิจารณ์)
5.2

freelancer 4 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $25 สำหรับงานนี้

jhephie

Hi, Please confirm me with required file. I will process and deliver .eml file. Thank you!

$25 USD ใน 1 วัน
(6 บทวิจารณ์)
3.0
$14 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
$20 USD ใน 1 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0