ปิด

Criação de layout com dados mockados

Precisamos de uma tela para receber dados (podem ser mockados).

Forneceremos a base do layout e queremos algo preparado para requisições à uma API, todo o projeto deve ser feito em VueJS.

ทักษะ: Javascript, Vue.js, ออกแบบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : layout com fireworks, freemlmweb layout com, friendster layout com, www layout com, android developer o freelancer com, Preencher uma planilha com dados, trabajo freelance o elance com, como funciona o freelancer com, freelancer em processos de produção layout e projetos de ferramentas para a indústria, o desk com, o freelancer com, www o desk com, o desk.com, como funciona o freelancers com, como o freelancer com paga, como usar o freelancer com, como utilizar o freelancer com, getafreelancer com o guru com, Sistema de autenticação web com Cartão de Cidadão, Integração aplicação web com Api Json

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Taubate, Brazil

หมายเลขโปรเจค: #17747505

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $25 สำหรับงานนี้

luccas641

Olá Sou desenvolvedor Fullstack a mais de 5 anos e utilizo VueJS a 3 anos. Já desenvolvi diversos sistemas passando desde o planejamento do projeto até a disponibilização no servidor. Posso fazer rapidamente o dese เพิ่มเติม

$25 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0