ยกเลิก

Simple Turn Key Casino/Sportsbook site

A simple site is required. Please do not exceed budget when bidding. I have developed all the graphics for the requirements, all I need is the framework for the site with all the links an operational form. Please see attachment for details. I am primarily a graphic designer, so am seeking a great programmer to do this type of work while I take care of the graphics. If this one works out, I have quite a few lined up and will continue to use your services and build a great business relationship out of it.

ทักษะ: ออกแบบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : simple programmer website, simple graphics designer, lined, simple programmer, simple, services graphics designer, c++ simple, c simple, attachment, simple continue, seeking graphics designer, details attachment, need key, please details attachment, simple design required, casino website framework, continue design, simple use, turn turn, bidding works, simple business, simple form work, simple website links, use build simple website, form simple

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Gardner, United States

หมายเลขโปรเจค: #520

freelancer 2 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $375 สำหรับงานนี้

graphobia

I am a developer from germany. Sorry, but me bid is higher then your conceivability.

$150 USD ใน 14 วัน
(41 บทวิจารณ์)
5.6
campus

If you are looking for a professional site with future potential, then any undercutting is not going to separate you from the quagmire so called internet businesses. For a Professional, working site, you need to allo เพิ่มเติม

$600 USD ใน 7 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0