ปิด

I want to have a software which works like a business rules engine to take varied inputs and lets me define the logic graphically and on the fly for processing these inputs.

The project is supposed to allow the user to define inputs, define processing logic and also define the outputs just like a business rules engine does

take for example a recangle

where Inputs are Length, Width

Business rules are

1) Area = Length x Width

2) Perimeter = 2 x (L+B)

whereas in case of a circle

Inputs is Radius

Business rules are

1) Area = 22/7 x Radius x Radius

2) Perimeter = 2x 22/7 x Radius

ทักษะ: ออกแบบเว็บไซต์

ดูเพิ่มเติม : business rules software, rules engine comparison, rule engine architecture, top 10 business rule engines, java rules engine, drools, rule based engine, open source rules engine, i want to be a beat producer what is the requirement, i want a programmer to write a software for me, where can i find a really good marketer for a training and development business in jhb, i want to make business, i want to do design logo and get money the same day, i want to do business in data entry, i want an excel expert who works on my excel sheet according to my requirements, i want advertise my business, i want a professional business proposalbrochure for my business, i want a professional business proposal/brochure for my business, i want a logo for a company engaged in the field of information technology, i need you to fill in a spreadsheet with data its an easy task to enter the data in excel sheet

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) India

หมายเลขโปรเจค: #17005747

freelancer 1 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ ₹17222 สำหรับงานนี้

johnroid

A proposal has not yet been provided

₹17222 INR ใน 35 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0