เปิด

proxmox dynamic ram

proxmox dynamic ram I need enable in vm (Windows )

ทักษะ: Windows Server, Dynamics

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 รีวิว ) 232332, Saudi Arabia

หมายเลขโปรเจค: #32645994

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาในงานนี้ โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $37

(139 รีวิว)
6.8
BMIT

I have experience with both Proxmox and Hyper-V. Can provide support over Discord, email, etc. Bid is for 1 hour of hands-on response.

$30 USD ใน 1 วัน
(0 รีวิว)
0.0
RDEERS

Greetings, We will be happy to assist you. It's just a click job for us. At present we are taking care of Grade A university Azure windows server including VM, switches and router config too. We will be waiting f เพิ่มเติม

$30 USD ใน 2 วัน
(0 รีวิว)
0.0