ปิด

สร้างเวป ไซต์ wordpress ecommerce

1. สร้างหน้า home รายละเอียดโดยสรุปของเวป

2. หน้า about บอกถึงความเป็นมาของบริษัท

3. หน้า product บอกว่ามี product อะไรบ้าง ปัจจุบันมี 3 ชนิด มีการเปรียบเทียบ product

4. หน้า testimonial ให้ลูกค้ามา review product หรือ เราเอาจากที่ลูกค้า review ในเฟสบุ๊คมา post

5. หน้า New & Event บอกถึง รายละเอียดการออกบูธ งาน event ต่างๆที่ผ่านมา และกำลังจะถึง

6. หน้า Promotion บอกถึง Promotion ที่ผ่านมา และปัจจุบัน

7. หน้าซื้อขายสินค้า ลูกค้าสามารถซื้อสินค้า และจ่ายเงินผ่าน paypal ได้เลย

8. หน้าตรวจสอบสถานะสินค้า ว่าสินค้าได้ถูกส่งไปหาลูกค้าหรือยัง ถ้ายังมีกำหนดส่งวันไหน และถึงวันไหน

9. Upload content ต่างๆลงไปในเวป

หมายเหตุ : พวกรูปภาพต่างๆ content ต่างๆ เรามีคนทำให้ ทาง freelance ไม่ต้องทำ เพียงแค่บอกมาว่า ต้องการรูปภาพหรือ content ตรงไหน อะไรบ้าง

หน้าที่ของ freelance หลักๆคือ ใช้ skill ของ wordpress ให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุด รูปภาพส่วนใหญ่ มีครบแล้ว Content ส่วนใหญ่มีครบแล้ว ขาดแต่คนที่ทำ wordpress เป็น

>>>> งานจะต้องเสร็จภายในวันที่ 4 มีนาคมนี้<<<<<<<

ทักษะ: eCommerce, ส่วนขยายและการต่อเติม, ปลั๊กอิน , WooCommerce, WordPress

ดูเพิ่มเติม : wordpress freelance 2016, freelance testimonial, freelance skill, freelance promotion, freelance content ecommerce, freelance 1 27 6, subscription content wordpress paypal, ecommerce wordpress upload, wordpress paypal integration, ecommerce wordpress theme, wordpress paypal membership, wordpress theme home, wordpress image bulk upload, wordpress paypal sites, wordpress form file upload, wordpress paypal

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) Thailand

หมายเลขโปรเจค: #9492377

freelancer 3 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $487 สำหรับงานนี้

infoway

Greetings, After checking your details we are fully confident to provide you a attractive high quality site which gives you the proper business. To provide our best quality service, we need to be pretty much clear เพิ่มเติม

$721 USD ใน 20 วัน
(184 บทวิจารณ์)
8.6
altarsft

Lets start the work. Please give me few minutes for discussion. thanks ==============================================================

$383 USD ใน 21 วัน
(14 บทวิจารณ์)
4.3
Allphpworks

I have read your requirement. ready to start work. having 5 years experience in wordpress. Thank you.

$356 USD ใน 14 วัน
(5 บทวิจารณ์)
2.8