ยกเลิก

Flash MX 2004 PrintJob() Class

I need a developer that is fimiliar with the PrintJob() class in actionscripting of flash. The project entails having to print a detail view of a record from a scrollpane in a report format.

ทักษะ: Adobe Flash, XML

ดูเพิ่มเติม : no flash, mx, developer flash, flash developer xml, xml class, class report, need class, record flash, printjob, class xml, developer flash project, flash print, class record flash, ohalavi, project report format, report format, report xml, xml format, view flash, project report project class, project flash xml, print xml flash, print no , format report, flash project xml

เกี่ยวกับนายจ้าง:
( 0 บทวิจารณ์ ) LA, United States

หมายเลขโปรเจค: #374

freelancer 6 คน กำลังเสนอราคาเฉลี่ยที่ $300 สำหรับงานนี้

mrflash

I can do it. I will need a better idea exactly what you are looking for, but these action script classes aren't rocket science once you've played with them a while. I lead a team of three designer/programmers who are c เพิ่มเติม

$400 USD ใน 2 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
dharshyamal

I can do your job. plz. place details in PNB. regards, Shyamal Dhar

$200 USD ใน 3 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
giasinfo

Hi, We have reviewed your project description and we would like to work with you on your project and all yours future projects with our 35 high skilled professional designers and developers who work in 2 shift เพิ่มเติม

$500 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
neo

i ll be able to do that.....

$150 USD ใน 10 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
dmggroups

I'm a specialist in Actionscript 2.0 Will get you the job done easily. send me further details. The day count starts when i recieve the complete details and will do it in 5 days.

$300 USD ใน 5 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0
pratyushkumar

We are a group of software professionals and web designers, capable of doing mentioned project eftectively and efficiently. Looking forward for a positive response from your side. Thanks. Pratyush

$250 USD ใน 15 วัน
(0 บทวิจารณ์)
0.0