Freelancer Services

จัดหาผู้เชี่ยวชาญในพริบตาโดยการคัดเลือกในชุมชนของเรา!

โทรศัพท์มือถือและการประมวลผล
การคีย์ข้อมูลและธุรการ
การขายและการตลาด
ธุรกิจ บัญชี ทรัพยากรมนุษย์และกฏหมาย
จัดหาผลิตภัณฑ์และแหล่งผลิต