เราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร?

ศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ว่าจ้าง

เรียนรู้ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการประกาศและจบโปรเจค การตั้งค่าการชำระเงิน การเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสม และอนุมัติการชำระเงิน