รูปประจำตัวของ IT Blast Limited
@Itblast
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 21 พฤษภาคม 2016
8 คำแนะนำ

IT Blast Limited

ออนไลน์ ออฟไลน์
Hello.... As аn еnthuѕiаѕtiс individuаl with successful 7 years of hаndѕ-оn experience in wеb dеvеlорmеnt and over 5 years in Design, I feel роѕitivе thаt I аm thе right соntеndеr for wеb developer position at your team. Also we are professional developers and Designer and writer with a bеѕtѕеlling bооk аnd one mоrе on thе way! We are Hооtѕuitе Cеrtifiеd Professional, meaning thаt we hаvе been trаinеd in ѕосiаl mеdiа mаnаgеmеnt and all type of development аnd gоt thе rеѕultѕ tо рrоvе еxасtlу whаt we саn dо! We wоrk with big and ѕmаll buѕinеѕѕеѕ аlikе, tailoring to their mаrkеting nееdѕ. Whatever уоur industry, We are bringing with me my web design skills in HTML, CSS, Bootstrap, Psd To HTML, Adobe Photoshop cs3 and also my development skills and technologies using MCV 3-4-5, C#, Web Service, JavaScript, J query, XML, Angular js, WebApi, Json, Windows Desktop Application, Wordpress. Database expertise includes SQL Server 2005-2008, LINQ, Entity Framework. Regards.
$30 USD/hr
103 บทวิจารณ์
6.9
 • 96%งานที่เสร็จสิ้น
 • 94%อยู่ในงบประมาณ
 • 95%ส่งงานตรงเวลา
 • 6%อัตราการจ้างซ้ำ

แฟ้มผลงาน

บทวิจารณ์เมื่อเร็วๆ นี้

 • ภาพของ BassTurd Custom XenForo Page - Check if port is open for user IP $350.00 USD

  “I am extremely happy with everything about IT Blast. Their quality of work is outstanding, their communication (and English) is great and all around the entire project was fun and done perfectly. I am looking forward to working with them for years to come and highly recommend!”

 • ภาพของ howarddavidson Facebook Expert Needed: Boost a Facebook Event $22.00 USD

  “Very fast, smart and helpful. Great job.”

 • ภาพของ linkfr Project for IT Blast Limited €1700.00 EUR

  “Nice to work like that, quick and efficient and at the right price for me :)”

 • ภาพของ nasrcheaib Write VBA in excel $120.00 USD

  “Very good communication skills and understanding”

 • ภาพของ strategicinnov8 Project for IT Blast Limited -- 3 $999.00 USD

  “Very diligent and completed the work as I requested”

 • ภาพของ LorrinSiv Build a tree generator using maya python $300.00 USD

  “Very nicely done with my requirements and delivered on time.”

ประสบการณ์

WEB DEVELOPMENT

Jan 2014 - Jan 2016 (2 years)

I have Completed My Course And Worked 2 Years as a Web Developer In IT NETCH !

การศึกษา

Master's degree

2010 - 2015 (5 years)

ใบรับรอง

 • Photoshop CS5 1
  100%
 • SEO Level 1
  97%
 • US English Level 1
  97%
 • WordPress
  97%
 • Preferred Freelancer Program SLA
  92%
 • PHP Level 1
  90%

การยืนยัน

 • เชื่อมต่อกับ Facebook แล้ว
 • Freelancer ชั้นแนวหน้า
 • ยืนยันการชำระเงิน
 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ยืนยัน
 • ยืนยันตัวตน
 • อีเมลที่ได้รับการยืนยัน

ทักษะยอดเยี่ยมของฉัน

ค้นหา freelancer ที่คล้ายกัน