รูปประจำตัวของ ashishup
@ashishup
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 มีนาคม 2004
0 คำแนะนำ

ashishup

ออนไลน์ ออฟไลน์
Profile: Software Engineer, experienced in standalone and web based application development with OO Technologies, SDLC and related contemporary technologies. Experience with application development using VB, MS SQL, MS Access, VB.NET, C# .NET, ASP .NET, java, jsp, java script, vb script, HTML, XML. An experienced I.T. professional with Electrical Engineering degree and experience. Skilled in technical leadership, analytical problem solving and management in a cross-functional team with multicultural and multilingual environment Hardworking with strong written and verbal communication skills and commitment for obtaining results and enjoy time-bound goals. Skill set: Operating Systems Windows 9x, Windows NT, Windows 2000, Widows XP professional, Linux Project Management Tools MS Project 2000, Visual Source Safe, MS Office Quality Management Tools Rational Rose, UML, Ascent Programming Languages VB, VB .NET, C# .NET, java, Advance java, C++ Web Technologies ASP, ASP .NET, jsp Mark-up languages HTML, XML Scripting languages Java Script, VB script IDEs/ development suits Visual Studio, Visual Studio. NET, JBOSS Web servers IIS, Apache Tomcat Databases MS SQL Server, MySQL, MS Access Reporting Tools Crystal Reports Other Technical Acquaintances Assembly Language Programming and Architecture development for Microprocessors chips (such 8085, 8086, 80C55 etc.) Know-how SOAP, Web services, LAN, VAN configurations, Network Protocol implementations, CISCO routers implementation with application, EJB, COM, DCOM Education Post Graduate Diploma in Computing University of Western Sydney Sydney, AUSTRALIA Bachelor of Engineering, Electrical Engineering L.D. College of Engineering, Gujarat University, Ahmedabad, INDIA Work Experience Software Engineer For Genovate Software Solutions Pty. Ltd. (ImpexDocs Inc.) Sydney, AUSTRALIA October 2002- January 2004 Project Online data submission modules for Australian Quarantine Service (AQUIS) users Description Australian Exporters who are exporting meat, grain, fish and dairy products, need to submit the product information to AQUIS along with the Australian Customs for the quality assurance. The information needs to be submitted as an EDI file as an e-mail attachment into UN/EDIFACT format The product called ImpexDocs-AQUIS is prepared to meet all these requirements of the AQUIS user, along with some additional functionalities of useful reporting. Team size 5 Development Tools/ VB.NET (ASP .NET), FREDI (third party COM based framework for EDI conversion and Translation) Database MS SQL 2000, MS Access Reporting Tool Crystal Report for Visual Studio .NET Development Environment MS XP Professional, MS NT, MS 2000 Duties Requirement Analysis, Design Analysis, Integration of the different modules written in different programming languages, design and development, product support, liaison with Australian customs for the development. Software Analyst/Programmer for Genovate Software Solution Pty. Ltd. Sydney, AUSTRALIA December 2001-October 2002 Project Online Export Messages Submission modules Description Australian Exporters, freight forwarders and shipping line operators need to submit various goods declaration and other related messages online to the Australian Customs. The information here also needs to be submitted online as an E-mail attachment into UN/EDIFACT format. The product called ImpexDocs-Lodgment is prepared to meet all the requirement of the Australian Exporters, Freight Forwarders and shipping line operators for the submission of the messages to Australian Customs and for retrieval of the messages sent by the Australian Customs to the users. Team Size 7 Development Tools VB .NET, C# .NET, FREDI (third party COM based framework for EDI conversion and Translation), SEDI (Java based framework for the transmission of secure EDI files provided by Australian Customs) Database MS SQL Server, MS Access Reporting tool Crystal Reports for Visual Studio .NET Development Environment MS XP professional, MS NT, MS Office 2000 Duties Integration of the different modules written in different programming languages, design and development, product support, liaison with Australian customs for the development. Software Analyst\Programmer for Sydney Harbor Foreshore Authority (SHFA) Sydney, AUSTRALIA February 2001-October 2001 Project Online Internet Billing System (Phase 2) Description SHFA was providing the Internet Services in Australian Technology Park area In the second phase of the project, SHFA wants to provide the Billing detail online to its customers on pre-defined time, and on-demand as well The solution is the extension of the first phase which facilitates its users to watch the Internet Billing system at predefined time and on-demand as well The system is integrated with the existing system of Online Bill Paying Team Size 5 Development Tools Visual Interdev, JBoss development suit for java Databases MS SQL, MySQL Development Environment MS Windows 2000, CISCO Routers, IIS, MSTS Duties Programming with the mentioned tools, Support to the business analyst during planning, implementation and deployment phase, functional specification creation, Software and business model presentation. Software Analyst\Programmer for Sydney Harbor Foreshore Authority (SHFA) Sydney, AUSTRALIA February 2000-january 2001 Project Internet Billing System (Phase 1) Description SHFA wanted to build a robust Internet Billing System, with some of the functionalities being translated from its existing Billing System, written in C++ The first phase of the system was a desktop version, operated within the premises of SHFA by its staff. The system was providing and printing the Internet usage bills, both at predefined time and on user demand. Team size 6 Development tools Visual Studio 6, JBoss development suit for java Databases MS SQL, MS Access Development Environment MS Windows 2000, CISCO Router, legacy System for accounting. Duties Java and VB 6 programming, integration with existing accounting system, identified tracking and resolving issues, data exchange with system users and system designers to identify needs and determine feasibility of new and modified applications, physical user training and user training documentation. Programmer for Weathertronics India Pvt. Ltd. Ahmedabad, INDIA September 1997-December 2000 General Description Weathertronics India Pvt. Ltd. has developed specialized product line for measuring and monitoring weather related information Team size 12 Development tools Visual Studio 5, SLIM emulator for Assembly Language Programming, ORCAD Database MS Access Development Environment MS Windows 95, 80c55, 8086 Microprocessors Duties Programming and customization, database connectivity and configuration, Microprocessor based architecture development. Personal Qualities Quick learner Self motivated, enthusiast and always goal focused Confident in public speaking Work very well individually as well as in teams Good communication and presentation skills Result oriented and goal focused References will be provided on demand Ashish Upadhyay
$13 USD/hr
0 บทวิจารณ์
0.0
  • N/Aงานที่เสร็จสิ้น
  • N/Aอยู่ในงบประมาณ
  • N/Aส่งงานตรงเวลา
  • N/Aอัตราการจ้างซ้ำ

แฟ้มผลงาน

บทวิจารณ์เมื่อเร็วๆ นี้

ยังไม่มีบทวิจารณ์

การยืนยัน

  • เชื่อมต่อกับ Facebook แล้ว
  • Freelancer ชั้นแนวหน้า
  • ยืนยันการชำระเงิน
  • หมายเลขโทรศัพท์ที่ยืนยัน
  • ยืนยันตัวตน
  • อีเมลที่ได้รับการยืนยัน

ค้นหา freelancer ที่คล้ายกัน