ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  24 asp database access web software งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  I need someone to connect me few of mine script to my database.

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I need to develop a personalized email with my branding logo instead cpanel interface.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Help with my software 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you help add function or change function to my software for me. You need teamviewer or share screen so I can show you to better understanding.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need a Power BI expert to create a sales management dashboard that can be integrated with existing ERP mobile app or a seperate mobile app. Experts only bid. Dont bid if you dont have samples of mobile dashboards on Power BI. If you know of any other free tool to use for this purpose, you are free to propose that as well. This is an urgent requirement and will need the final dashboard within...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Payment Gateway Issue and Email notification problem 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I've website asp format and encounter payment gateway issue and email notification

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  The Application will be developed in Visual C++ 2017 and will operate on 5 tables. It should be organized as a frame with 5 tabs - one for each tab. It Is important to use BCG Visual Designer for creating the interface. Find attached an example for one of the tabs .

  $34 - $286
  ปิดผนึก NDA
  $34 - $286
  4 การประมูล
  Install my asp script 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need install my asp script in my host

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Install my HR asp script 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need install my old script and put this in my asp host

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Node app member access 2 วัน left

  I have node.js applications running on my subdomain. I want only to allow members to access. I currently have a Wordpress site that uses simple membership that I just added. The node.js app is accessed once a member logs in. Iframe is used to open the app in my Wordpress site. Unfortunately this is not secure as the url is visible. Is it possible

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Employee Access Database and Input Form 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to create an Access database / report (queried from excel files) based on the Form in the attached image. The report will populate based on the database (see excel files) and the data will be inputed either through a User Form in Access or via spreadsheet upload (bulk upload). The bulk upload and input form should have a capability to determine

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Microsoft visio and Microsoft access 4 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for someone who has much expertise on these two software's. I have very simple projects that need to be completed over the today. my budget 50 for 2 project deadline today Thanks

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  multi admin customer/job muliple admin user groups

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล

  ...to price a project that involves creating an Access database, populating and updating the database. I have another project involving creating an Excel spreadsheet and building a mailing list from it then mail merging this data to do a mass mailing in Word. What will be the hourly charge for the Access project? What will be the hourly rate for the

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล
  Change screen size for Classic ASP vbasic app to smartphone size 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a web based app that needs to have components run on a smartphone (with the small screen size). The system is all written with FrontPage and runs on a classic ASP on Microsoft IIS 8.0. The problem is that the screen size, when it is displayed on a smart phone is way, way too small. Although the user can pinch and zoom to make it useful, that

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  We have 3 data bases that require updating, one is a governor data base which i would lik edone forst, the other two are hosing data bases that require some updates. we are a small housing assocciation.

  $488 (Avg Bid)
  $488 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  I need that messages of Whatsapp be recording in database/FTP IN realtime to show after in front end in my website, the historical data.

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  OpenWindows 1 วัน left

  I have an old website that need some changes. It is coded in ASP. When I am in contact with a developer and know the price per hour I will describe what i want. The functions of the website is quite complex. They function perfect but need some changes. The outlook must be improved it must be more user friendly.

  $1220 (Avg Bid)
  $1220 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  To develop IDP ( Individual Development Plan ) using MS access vba programming

  $1025 (Avg Bid)
  $1025 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  pos software inventory program ready built 18 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need a pos software inventory program that is already built only. software must be built already or require minor revisions I would like this software to be developed for Windows using PHP. asp [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] mvc

  $392 (Avg Bid)
  $392 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  HTML CSS PHP 17 ชั่วโมง left

  HTML CSS PHP JAVASCRIPT MYSQL ASP

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล
  Wordpress create post from external MS Access API -- 2 15 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I have a website for a Client, that i need some custom work. He is Creating sells topics in a MS Access, witch there has been made a API feeder. So Basicly what i want is, these, subjects to be created as posts i WordPress, giving different kinds of infomations as: Title, Description, ID's, location and so on. I will like the list view of the topics

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  OTP Code Access 13 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I have a website that the login access requires to type in OTP code that send to email before login to account dashboard. The OTP code generate every time in admin portal and it will be send to user email .. Now some email domain are blocked the server to receive the code. I want the new OTP code that generated in user account in admin portal to be

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล