ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  25 creat joomla งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Trophy icon Creat icons like font awesome 6 วัน left

  Create 8 small icons like font awesome (css) from pngs

  $29 (Avg Bid)
  $29 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 ผลงาน
  SEO for my website 6 วัน left

  SEO for my joomla website.

  SEO
  $285 (Avg Bid)
  $285 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  87 การประมูล
  Joomla dev 6 วัน left

  Hi, I looking for Joomla Dev and who loves to work . - regards ..

  $110 (Avg Bid)
  $110 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  ...funcionalidades. La página del componente es esta: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Las habilidades necesarias para el proyecto son: - Conocimiento de Joomla - Conocimiento y experiencia en el desarrollo de componentes y módulos de Joomla. El componente cuenta con una opción para poder agregar páginas de venta, al llegar a ellas se puede pagar por medio de ...

  $1076 (Avg Bid)
  $1076 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  $18 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  I would like to know if someone could creat an application for me that's could give others possibility to use internet through satelit on this app but I need it in much languages and on the app they have pay me through through this app or through western union credit card and PayPal by month I would like to know if that's possible

  $888 (Avg Bid)
  $888 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  I need some little changes in the php code of an Joomla Module. The module is a 5 step reservation module. I want to delete whole step 5 and make it an 4 step module instead of a 5 step module.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  45 การประมูล
  Wordpress site -- 2 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to rebuild a site. Now is joomla and I would like to move to wordpress. It is a product porfolio for a packaging and household supplies small company

  $176 (Avg Bid)
  $176 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  113 การประมูล

  We have content and functionality already done using Joomla and need someone to create an appropriate look and feel

  $574 (Avg Bid)
  $574 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  53 การประมูล

  Looking for a Project Management Tool

  $2012 (Avg Bid)
  $2012 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  I need someone that ensure breezing forms pro is properly set-up on my Joomla website; and, Correct any problems; Create one form; Add to site

  $92 (Avg Bid)
  $92 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Write some software 2 วัน left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed . I want to creat a own search engine such as google,yahoo,[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] advertising support.

  $199 (Avg Bid)
  $199 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Joomla Developer Needed 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We’re looking to make some styling updates on our website and need an experienced Joomla frontend developer. it’s important that they are very skilled and also understand the concept of SEO and SEO implications.

  $166 (Avg Bid)
  $166 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล

  We have had a major server crash. We have the website files but not the databases so need help to quickly rebuild the databases for these sites.

  $211 (Avg Bid)
  $211 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  37 การประมูล
  Joomla PHP plugins 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This implementation must use: Joomla ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) and Fabrik extension ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) Fabrik is a extension that allows joomla creates online databases. This project is about develop plugins to fabrik. All plugins created must have files for language translation. The default language should be English, but a language file

  $2452 (Avg Bid)
  $2452 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล

  I have a site that is built on Joomla. I need it migrated to a Wordpress site (I will provide template and layout, you need to just match the look and feel, color scheme and logo from the old site to the new site). I need all the content moved to the new site and I need all the SEO and page optimization maintained across the migration (this is a critical

  $288 (Avg Bid)
  $288 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  60 การประมูล
  Creat A Marketing Video For Story Promotion 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are manufacturer of Ethnicwear material We want a short videos of our product for Marketing

  $82 (Avg Bid)
  $82 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  One page website 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  to design a very simple website , one page only , the sample to follow up is ready , my hosting is godady . you need to show me how to change text not the design , ...website , one page only , the sample to follow up is ready , my hosting is godady . you need to show me how to change text not the design , you can use any ready templates Joomla etc .

  $33 (Avg Bid)
  $33 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  46 การประมูล
  Pasarela de pagos en Joomla 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Necesito desarrollar una pasarela de pagos en Joomla, con el sistema de Multipagos Avanzados de FLAP y BBVA Bancomer. Multipagos Avanzado: El cliente simplemente instala un “botón de checkout” en su carrito web con algunos parámetros proporcionados por Flap. En el momento del pago, el control es recibido por Multipagos a través de http POST, quien

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  We´re looking for an APP developer to help our Rout merchant with the information of each store they visit here in PERU. -It's like 170 stores that they´ll be visiting (Wong, Metro, Plaza Vea, Vivanda, Tottus y Makro) -20 rout merchant and 2 supervisors -Around15-20 SKU between pur client products and the competition and the different presentations of the products. -When the rout ...

  $168 (Avg Bid)
  $168 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  PHP website Rebuild in Joomla 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking forward to rebuilding a PHP website into Joomla. looking for a trustworthy freelancer/company for working long-term together. More details will be shared with the selected Freelancer.

  $514 (Avg Bid)
  $514 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  70 การประมูล
  Web development 19 ชม. left

  I am a website developer and seo expert ...creat websites in html , WordPress, .net all type of platforms and expert in seo(search engine optimization)

  $344 (Avg Bid)
  $344 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 การประมูล
  RFID reader writer 17 ชม. left

  Hello i searching a person who help me to creat a software for RFID reader , Epassport i want to read or write , msg me if you can do this job ,

  $191 (Avg Bid)
  $191 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล
  Creat a youtube channel art 11 ชม. left
  ยืนยันแล้ว

  Hello ! I need a youtube channel art for my brand new youtube channel. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] It's about crypto currencies but should be fun and not business oriented I join my logo you can use it to choose the colors and have some ideas Elements to place: The logo My slogan: "La chaine n°1 des crypto monnaies" Call to action 1: "Abonne-toi !" subscribe in french ...

  $75 (Avg Bid)
  $75 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  47 การประมูล

  we are an existing (14 years) medical device company that is adding a device that needs a logo. We already have a company logo (too long for small hand held device), and we have a brand selected for the device. We need the company name, brand combined for placement on the device

  $64 (Avg Bid)
  $64 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล