ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  17 differences excel files งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Remove and decrypt bip ransomware files 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Service remove and decrypt bip ransomware files on windows server, is possible you connect by RDP, restoration corrupt application

  $29 (Avg Bid)
  $29 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Trophy icon Build A Website for XenoFarma -- 2 6 วัน left

  ...features. XenoFarma Company needs a website to be designed according the design that will be attached below. The design should be exactly similar to the image below and no differences should be exist, unless we request a change in the website. Every designer should send his or her work portfolio to this email address jobs@[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Please dont try

  $180 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $180 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 ผลงาน
  Build PDF source files in PDFmake (JSON) format 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need to have a number of PDF documents converted to JSON format so that we can generate those documents using the PDFmake node library. I have attached a sample document for your reference. The work will entail taking a sample document like this, and creating the corresponding JSON objects in a JavaScript file that we can import and use to generate a PDF that looks exactly the same as the sampl...

  $171 (Avg Bid)
  $171 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล

  Needing 2 audio files with combined time of 42.24 mins, transcribed within 24 hr period. Transcriptions need to be of upmost quality, please read requirements carefully and follow exactly. - Speaker identification, if unsure put '?' next to name (Please view example) - If speaker talks for long periods of time be sure to separate paragraphs properly

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล
  Repair corrupted jpg files 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have 5 jpeg files, that I can`t open, looks like corrupted I need to repair and open them. Thanks

  $45 (Avg Bid)
  $45 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  Professional PCB designer requires (Altium Software all files requires) I want to design Gerber file for my project. if I like the work of freelancer so i have so many requirements for designing.

  $21 (Avg Bid)
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  25 การประมูล
  AdWords Expert Needed to Optimize and Scale 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...approximately 9am to 5pm CDT. It is not absolutely necessary that you are available during these hours but you must communicate with me in such a fashion that we can put the time differences to work in our advantage, instead of against us. If it takes two business days for us to communicate, this will not be successful. If you are successful on this project

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  46 การประมูล

  I have some very large (33 GB) netcdf files containing meteorological data. The data is daily values covering the period 1971-2017 and is gridded 1x1 km resolution covering a large geographical area. I need: 1. Convert daily to monthly data 2. I only want data for the time period 1971-2000 3. I only want data covering a smaller geographical area

  $226 (Avg Bid)
  $226 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล

  My team ...automates our data analysis and visualization. My vision is to replicate the script's current functionality to accept inputs from various scanning tools to produce the same parsed Excel workbook for each. The script currently accepts Tenable Nessus results in .nessus format, but we would also like to use Rapid7 Nexpose, OpenVAS, and Qualys.

  $2236 (Avg Bid)
  $2236 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล

  I am using the theme-mix npm pkg @ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I can copy HTML files from src to dest, but for some reason it won't work with PHP files.

  $38 (Avg Bid)
  $38 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Entry data - excel 3 วัน left

  I have some work, in an Excel spreadsheet.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  71 การประมูล
  Trophy icon Illustration for Products Comparison 2 วัน left

  Hello All, In below link... [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We require the comparison to be with minimum amount of wording (minimum text) and to show the differences, strengths and features by illustration We'll leave the ideas for you. You are free to illustrate in the best informative way. good luck

  $30 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก
  $30 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 ผลงาน

  ...concreta. Por ejemplo, el registro número 1 tendría la forma [1 3 2 1 4 1 1 2 3 4 4 1 1 1 1 1 5 2 5 2 1 1 5 ... etc]. Puedo exportar estos registros desde mi software a formato EXCEL. A partir de estos datos necesito: 1) construir para cada serie de 338 valores una matriz en python de 26x13. 2) pasar estos valores a una función Python que se proporciona

  $116 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $116 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 ผลงาน
  exporting .dae files from maya to work on xcode 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  when export the .dae file from maya ,texture is missing . iam trying to open that in xcode not working . please fix that issue

  $15 (Avg Bid)
  $15 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Do cast .ts and .m3 files to chromecast4 13 ชม. left
  ยืนยันแล้ว

  My app is already integrated with the cast button but I want to get it casting the .ts and .m3u8 files to the chromecast. Value of the work is 10 usd only accepted if it agrees with the value obliged.

  $37 (Avg Bid)
  $37 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  We need a tool that imports automatically dxf files. This is the website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] There are several Product groups like * Furniture & door handles * Furtiture, Kitchen . . . * Architectural . . . The sub category for Furniture & door handles are Furniture Handles &

  $632 (Avg Bid)
  $632 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล