ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,344 good registration login script php งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...trained model for test and dev. You need to get an examples or thain something. We use XGBoost and DeepLearning. But script mus work with all model types from latest stable H2O AutoML 3.30.0.3. We need a first v.1.0 version of script. You may post them to opensource to your github account :) But code must be structured and beautiful for continuin developing

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  BlockChain Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want the script for bitcoin and square payment gateway.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  python coding from php codebase and django integration -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the dashboard utilizing with visualization and analytic reports. tasks; 1. build dashboard for monitoring/visualization, reporting based on setting thresholds (sql db and php codes available). 2. integration of task 1 to the existing django project Open-end project with max budget of usd50 staging: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] /blog /admin prod django: www

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...FiveM using Lua and the GTA V natives (and possibly MySQL and PHP for bigger projects in the future). This script would be the start of an ongoing relationship between myself and the scripter and it could prove very valuable and profitable in the future for them. The purpose of the first script I would like created is to provide firefighters with a way

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  WEB and Mobile (IOS and Android) Warehouse Delivery App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the next order to be delivered. - Application should help the driver by using a map, could be Google Maps or IOs maps (if there is another option of map impeded which is as good as google maps we are open to use it) - Every time that the drivers delivered an order the application should provide an option to scan or take a picture of one or multiple

  $1821 (Avg Bid)
  NDA
  $1821 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Need simple desktop app OR script to add to existing web app OR extension OR in app headless browser OR ? that has the following functionality. Basic goal: for a teacher to transfer column data from one grade book web application to another WITHOUT using a direct API (Using optical character recognition and browser automation). Basically an elaborate

  $10 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ll give some students exam marks for you then you can store it in ms excel. i'll send all the data after selecting [login to view URL] you like to do excel projects then keep a bid for this [login to view URL] you want to work with me then should be very accurate.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล

  ...TP indicators based on customizable rules (e.g. n pips above/below X) 4. daily update of charts on watchlist 5. work on different charts (FOREX, Crypto, Stocks) 6. Keep this script confidential Here's some videos on harmonic pattern scanning: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...stationery. Ideally, the colour scheme for the stationery would be a simple light coloured pallet, possibly pink and grey/lemon and grey. It would be nice if there was feature script font. Overall the design should be elegant. Floral imagery or greenery may work well to ensure it's not too plain. The successful candidate will more than likely be called

  $123 (Avg Bid)
  Apple Script/Mac App for Automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some automation done in my Mac. For example: * Open XXX app * Click on some button or menu etc... If you can do this then I have several projects for you.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Punto de Venta 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Desarrollo en php (puedes usar el framework de tu preferencia). Modulo para subir productos con los datos básicos: Id, Descripción, Codigo, Precio, Inventariado y Unidad Modulo para subir vendedores quienes podran ser administrador, venddor o cajero Modulo para administrar clientes con datos, nombre, domicilios y teléfonos (éstos ultimos pueden ser

  $477 (Avg Bid)
  $477 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Lavavel/PHP Pro Needed to complete website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to complete my website because my current programmer can't do it. He doesn't have the skill level. Please speak good English. Please understand the basic User Experience principles. Such as if you were the user, what controls would you want (empathy)? I'm a UX Designer with figma files ready to help guide you. I can also describe all

  $563 (Avg Bid)
  $563 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  PHP Expert -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i want to connect an php hooks to a form someone expert who knows gravityforms or formidable

  $8 - $15 / hr
  ปิดผนึก
  $8 - $15 / hr
  5 การประมูล

  ...requieran y le sean asignados, en la optimización y el avance de sus productos digitales. • Entregar documento de requisitos del PMVVV, arquitectura general de la solución, script de bases de datos, código fuente, componentes, documento de pruebas funcionales, manual de usuario, el PMVVV debe quedar publicado y listo para uso del público. El programador

  $962 (Avg Bid)
  $962 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Programador informatico 6 วัน left

  Buenas, busco un programador informático que me resuelva un problema que tengo con mi tienda online, tiene que ver con el lenguaje php y la tienda hecha en prestashop.

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Script to extract information from pdfs and populate excel file 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a bunch of pdf files that I need to extract information from and populate an excel file. The structures of the PDF are the same and they will be stored in a fix path . I've attached a copy of the requirements . Any programming language can be used. I will send a copy of the pdf to anyone that is interested

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  python add multi-thread to script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hello, i have working python scrapping code need to add +save output to file +working on multi-thread mode

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  insert a php form into a wordpress website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello i have to insert a php form on my wordpress website. The form is ready just to insert it

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  $1094 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Invite hotmail or gmail contacts to our website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a website already built in custom PHP we want to build a system where when a user signs up they have an option where they can invite all their email contacts weather that is hotmail or gmail if that is possible to do to our website. Once invited we want a email sent to to the email address.

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...trained model for test and dev. You need to get an examples or thain something. We use XGBoost and DeepLearning. But script mus work with all model types from latest stable H2O AutoML 3.30.0.3. We need a first v.1.0 version of script. You may post them to opensource to your github account :) But code must be structured and beautiful for continuin developing

  $245 (Avg Bid)
  $245 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Trophy icon Logo Needed 2 วัน left

  ...Stamp Hair". I would like a basic logo with a white background. The words "Pink" and "Hair" should be in a standard font. The word "Stamp" should be the color pink in Dancing Script or other cursive font. You can incorporate a silhouette of a woman's head with flowy hair or a full body silhouette inside one of the standard font letters (Pink or Hai...

  $15 (Avg Bid)
  รับประกัน
  PHP: calculate data from a GPX file and remove unnecessary content 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a webpage where I can upload a GPX file. I need a PHP script that: 1) calculates the positive/upwards difference in elevation between all points - summarizing each elevation gain between two trackpoimts. 2) calculates the negative/downwards difference in elevation between all points - summarizing each elevation drop between two trackpoimts. 3)

  PHP
  $9 - $33
  $9 - $33
  0 การประมูล
  Installing a fresh Magento 2 Theme and 4 add-ons 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Installing a fresh Magento 2 theme and 4 add ons which are: 1. Multi-vendor Marketplace Module (...1. Multi-vendor Marketplace Module (Magento 2) 2. Marketplace Seller Price Comparison add on (Magento 2) 3. AWS Speed and Security Optimization add on (Magento 2) 4. Social Login (Magento 2) Domain purchased from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] DNS credentials are available

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Script for POST/GET using basic auth in javascript. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I can show the POST/GET from postman/insomniac apps working. I want the same thing on javascript but the code I got from the apps is not working. You can not try this on your end as the URL is not public.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Website Maintenance Adding google API Code To Taxi Fare PHP -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi We need to fix our taxi fare estimator tool. By adding google API key. if you have time take a look and tell me what it takes to fix it and what you need to start working?

  $12630 (Avg Bid)
  $12630 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...trained model for test and dev. You need to get an examples or thain something. We use XGBoost and DeepLearning. But script mus work with all model types from latest stable H2O AutoML 3.30.0.3. We need a first v.1.0 version of script. You may post them to opensource to your github account :) But code must be structured and beautiful for continuin developing

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Design scripts for Tradingview with buy and sell signals and buy exit and sell exit signals (stop loss) and also with alerts functions. Need to design a Pine Script with can automatic trading functions. Can backtesting from 2018-2020 and proven to have over 1.6 Profit factor and less than 2% of Max Drawdown for use in 5 mins and 15 mins,1-hour ,

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Simple 20 Minute PHP Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...20-minute PHP project that does the following. In the php files there is a list of text files available to edit in an include file - like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and that include file simply includes the path to the text file which should be editable so an example of that file is like. /path/to/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] /path/to/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] etc... When the main

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  There are two folders, one has a list of ".jpegs" files, and the other has a list of ".cr2" files. They have the same n...after this program is run. I believe batch programming is needed or a well written Bash Program that connects a GUI for the button. I want to press a button to execute this script within a folder that has "Folder.c" and "Folder.j".

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Trophy icon Church Events Reservation 6 วัน left

  we looking for android mobile app , user will login by typing mobile number and code i will send to him by SMS early , after login user will see list of events with number of unreserved seats , he will reserve his seats with maximum number will come from database in login , user will insert name for every seat he will reserve , we need control

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Social Community portal using PHP framework (1) Looking forward to develope a community portal (2) Must have strong hands on PHP frameworks (3) Great rating on UPWORK (4) Looking forward to start soon

  $394 (Avg Bid)
  $394 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Bir market e-ticaret sitesi yapmaya çalışıyorum. Biraz temel denebilecek seviyede html, css, bootstrap ve php biliyorum. Siteyi istediğim gibi yapmak isterken js ve php konusunda takıldığım yerlerde bana destek olabilecek uzmanlar arıyorum. İlgilenenler saatlik ücret konusunda tekliflerini ileterek iletişime geçebilirler.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Build native mobile app 6 วัน left

  Ap...Reporting Multilingual SupportApplication Type: Native Designs: UI Designs are to be made. APIs Status: Need to be developed Backend Technology (APIs): APIs need to be developed in PHP/NodeJS Timeline: 3-4 Months Send a Proposal if you can do it and I will send detailed Requirement Documents for further discussion if I shortlist your Proposal.

  $6905 (Avg Bid)
  $6905 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ... CAN CONDUCT MEETING FROM APP, or Meetings/Seminars Updates COMPLAIN PORTAL / MEMBERSHIP PORTAL SOCIAL MEDIA MANAGEMENT AND UPDATES I WANT IN APPLICATION. STATE LOGIN , DISTT LOGIN, DIRECTOR LOGINS SHOULD BE THEIR IF ANY MEMBERS JOIN CIPA. I CAN UPDATE his Details . GATEWAY SHOULD BE THEIR FOR PAYMENTS AND FURTHER MORE ALL OTHER THINGS I WANT

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  See description 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...ltd/volume-calculator on the website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2. Removal companys will need to sign up and pay a fee to use this service yearly 3. Removal companys will be able to login once payment is approved and use the calculator and also enter there customers details on there own individual account nobody apart from the registered email address will be

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need a web developer with experience in HTMl, CSS, Javascript, PHP, C++, Python

  $436 (Avg Bid)
  $436 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Female App download campaign of Cost per Registration (CPR) - Download + Registration targeting Female registration Only share with people from these countries: India Only target these devices: Android. Converts: Sign up for an account.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  build a php store from layout 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need a store with this layout [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] frontend: - client area, login, register, password recovery, view orders, change adress details, add extra shipping adress. - send order confirmation, send shipped order confirmation after tracking link inserted, send refund confirmation after order is canceled

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I need a web developer with experience in HTMl, CSS, Javascript, PHP, C++, Python

  $480 (Avg Bid)
  $480 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Hi, We are looking for a someone to design/develop for us a website where private tutors can create a user account, upload their information and to be view to potential students that require after school classes. We also require there to a back bone dashboard to see how many people viewed and contacted the tutors for us to give them feedback on how well they are doing on the website. There will...

  $720 (Avg Bid)
  $720 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Need a web developer 6 วัน left

  I need a web developer with experience in HTMl, CSS, Javascript, PHP, C++, Python

  $428 (Avg Bid)
  $428 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Need E-commerce website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Customer Android App. (API Needed only) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] IOS App. (API Need only) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Code [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Return Product [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Cancel [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Status on Customer Login [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Order Auto: One Courier Company API and Tracking Order Manual Options ava...

  $609 (Avg Bid)
  $609 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I want to get Adsense approval on my domain as it's getting rejected every time. I will provide the details of the website login. Make the necessary corrections and get my account approved. I will provide the contact details and based on that you will have to apply for Adsense account from my side by creating a new Email.

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Need some help with my website -- X Theme by Themeco (Ethos Stack) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need ...someone who is truly familiar with Themeco X theme. I have my site built on the Ethos stack and need someone to go in and fix a few items and fix or reconfigure my client account login access to their personal galleries. I have included notes as to what I am looking for. as well as a rough diagram of my idea Here is my site [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Build a website using HTML/CSS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a developer who can develop a website. Individual must have good experience in website designing, PSD to HTML, HTML5, CSS3, Bootstrap, Java Script and AJAX

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Make some design/editor changes to my website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a website made...have a website made in custom PHP and that also has a editor so users can post content, we want a little overhaul of this page on our website. I can share document with changes in when we chat on freelancer. As well as website work there is also some design/animations aspects to the work as well so you need to be good at all.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Landing Page with Payment gateway Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] need one landing page (based on a promotional offer theme). 2. The user would click BUY NOW > Fill the user registration form & login 3. Choose the product option & make payments. 4. Once payment is a success, Thank you page to be shown while 3 notification mails to go to Super Admin, Supplier & the customer. 5. PayU gateway to be imple...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I have a react/express web app that is about 80% completed. The actual core functionality of the project is complete so this project is just about account creation, login, and deployment to server.

  $401 (Avg Bid)
  $401 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล