ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  497 highscore php flash งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการทีมงาน Programmer จัดทำเว็บไซต์ bootstrap + php + MySQL โปรเจคละ 20k - 100k รายละเอียด คุณสมบัติ - มีความรู้พื้นฐานทางด้านเว็บไซต์ - พัฒนาภาษาโปรแกรม bootstrap + php + MySQL รายละเอียดงาน - พัฒนาออกแบบระบบเว็บไซต์ และอื่นๆ - สามารถทำงานเป็นทีมได้ - สามารถส่งงานตามเวลาที่กำหนด - ทำงานเป็น Part time Freelance ระยะเวลาการทำงาน - Part time

  $917 (Avg Bid)
  $917 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  PHP - Add a pdf download button to this following page sample 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Add a pdf download button to this following page sample, there is a html page sample, must be done with php, output must be a 2 page pdf file, can't be a screenshot of the page.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Print pdf automatically 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have php script, there's button to generate invoice in pdf file , I need to add button to print the invoice for thermal printers or default printer without downloading the pdf or view it ? If you can do it , please create an example to forward it to me to start the project task period : 1 day for more details or you have example , please contact

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...experience in web programming Top-notch programming skills and in-depth knowledge of modern HTML/CSS Familiarity with at least one of the following programming languages: PHP, ASP.NET, Javascript or Ruby on Rails A solid understanding of how web applications work including security, session management, and best development practices Adequate

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Google Cloud Speech API - Speech to text ( PHP ) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, i am looking for someone w...response ). Want to develop this module in php and expecting text output in Json response. i am having google API key ready ( billable ) , Please bid if you have done similar work before . its very simple task who already done this before and bit complicated who have not yet tried this . Technology - PHP Regard

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล
  Create and Modify Shopify account from OpenCart website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Take Opencart website and create and setup new shopify website with custom theme, import customers, products, descriptions, old orders, coupons, images. Create php scripts to update shopify inventory to match current zencart or opencart site. redirect old urls to new urls. SEO urls with current keywords.

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Ervin Marroquin 6 วัน left

  Looking to clean my website running on Wordpress, Jquery problems, wont let me update wordpress to the lates version, contact forms wont work, etc. Also need PHP update require

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...application without previous feedback, will be ignored. - Expertise in web development. You will require to do the following: -- Develop APIs. -- Work with AJAX. -- Html/CSS. -- PHP (Laravel) or ASP.NET. -- MongoDB / MySQL. -- JavaScript. Whoever applies for the job must be interested in working with us in the long term, our website is constantly updated

  $2540 (Avg Bid)
  $2540 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  php change for file on code - ios app error 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi i have a full functional app on app store please download this is a small change and doesnt require too much, its a change to the backend its a php error we get on a restful api i would appreciate you reading my job and giving a reasonable quote, you could be the best developer in the world but if youve quoted an unrealistic quote i wont talk

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  run PHP 7.2 on Magento 1.9.01 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi Magento store currently running 1.9.0.1 -appreciate I should be looking at Magento 2 really, but there isn't the cash to develop a new site right now. The requirement I want to upgrade website so it runs on PHP7.0-7.2. I can see there is an official patch to do this but it doesn't mention 1.9.0.1. I'd happily run a patch and switch the backend to PHP7.2 if I thought it would ...

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Pass values of PHP in Javascript files 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...make video's title and description dynamic to take values from PHP variables After taking values from php variables, it will show data on 'preview' page as 'text' fields to that it can be edited further if needed, then upload to youtube ( [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ) It will take values of PHP variables from where 'Start Recording' and ...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Changes in phonegap(javascript) app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] So, this work is for made some Ajax Rest API working and PUSH notification works with different ways, like sending request in REST API (php) and this start sending PUSH. Work to do: Change Select list fixed, to stored in mobile for each user register different select value to use.(can be more than one value) Loading

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Olá. Gostaria de conectar um BD FOX PRO de um sistema interno já existente, com uma Loja virtual externa feita em PHP LARAVEL e BD em SQL. Problema: Atualmente tenho que gerar uma planilha em EXCEL no sistema interno e transformar manualmente em SQL para poder subir as atualizações para a Loja Virtual. No aguardo.

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Formulario para reservar traslado con medios de pago 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...se requiere, favor de revisarla antes de postulares, solo aceptaré propuestas que inicien indicando el siguiente texto: "VIAJE REDONDO" Dare preferencia a programadores de PHP que hablen y se puedan comunicar en español. Solo explicare cosas que no esten indicadas en la especificación. La especificación que adjunto omite algunos datos como los q...

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Facebook api to comments on website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...comments. Here's the specifications of the project. I have a website that I need to connect to my facebook page. It is a page for a book. I need to create an html/javascript or php file in my website that reads the comments people leave in a certain post In my website I want to create a page that contains: 1 - A text area where I specify the url of the

  $50 - $150
  ปิดผนึก
  $50 - $150
  6 การประมูล
  Put online a PhP website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Put online a PHP existing website form a zip to web hosting

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Wordpress fix database performance issues 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I've some performance issues on a wordpress/ woocommerce store. The site itself is perfectly optimized with c...long until they "start"to load. I assume there are some issues with the database. Using the query monitor plugin, it shows many "slow queries" and duplicate queries along with PHP errors. Your job would be to analyze the issues and fix them.

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Payment gateway will be integrated to my PWA 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I will have a website(PWA) within a week then will need a payment gateway through api. PWA is multi vendor website based react,laravel,php and javascript. I will also share details of website.

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Part Time - Programmer Job Vacancy 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone with the following: 1. Excellent communication skills. 2. Extermely knowledgeable about programming in php. 3. Ability to carry on unfinished program coding. 4. Excellent in designing and front to end solutions. 5. Excellent in mobile applications. 6. Flixability to make changes on program based on business needs. 7. Has references (it

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Laravel: Build A Gaming Community Site - $2000 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...those that post on the site. - And more! __________What skills do I require?__________ - A freelancer with a good reputation. - Someone skilled and experience with Laravel, PHP, and HTML. - Basic database skills (we will most likely use a SQL database). - Intermediate SEO skills (structured data, optimised URLs, canonicals, fix dynamic urls, html tags

  $2307 (Avg Bid)
  $2307 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  Developer Required for Invoicing Application in PHP Laravel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are developing an invoicing application in php laravel. For Sample Project Please check the below link [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We need functionality as similar to above link but with some modifications and also feature to collect the Subscription and it's report.

  $437 (Avg Bid)
  $437 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  MLM - ECOMM 6 วัน left

  PHP Programmer for a large project PERFECT ENGLISH KNOWLEDGE WRITTEN AND SPOKEN Technical details: Network marketing site (MLM) to which an e-commerce site will be attached.

  $2044 (Avg Bid)
  $2044 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  I have a YouTube like website develped in PHP, MySql, which needs following updates. 1. Need to remove video player from home page instead need to put a custom banner ad, which need to be read from DB. 2. Need to add a custom client company name next to website name 3. Need to change the way popular channel is displayed [Instead of Subscribers + views

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  ...budget and all bid should be under $150. so if u bid a $ that is what u be paid , 15 days to completed so this terms is firm and final! developer must rebuild in secured php and site must not slow to load or during listing . Location,dating ,vehicle section and #3 the current site is missing Bid system NEW admin only,so admin must be able

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Various tasks for frontend developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Various tasks for PHP/frontend developer on ongoing project.

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล
  Convert excel vba function to php 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Convert excel vba function to php. All formulas in the EXCEL file should be converted to php code and the calculation should be exactly the same as in excel.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I need a php shop management web software with bootstrap, ajax, jquery, javascript, mysql I should be able to do the following: -CRUD Supplier ajax, jquery ajax -CRUD product to inventory (category wise) from the supplier -CRUD customer -CRUD new sale for existing or Guest customer -CRUD sales -CRUD invoices -accept returns and adjust returns in sales

  $300 (Avg Bid)
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Hi i am Looking for PHP developer to add the following Features to my existing site scenario: 1. we allow users to take live photo through browser webcam on mobile or desktop and we display all users with picture-username- country -one video - invite /accept/decline--- button [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] this Feature user can select a tournament or game (displayed by api)

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Hi, i need to configure a new VPS with this configuration: Debian 10 + Apache2 + PHP 7.3 FPM + CHROOT I need 2 virtual hosts: Domain 1: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] User: example1 Domain 2 : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] User example2 Tree Directories example: /var/www/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] /var/www/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (only his logs) /var/www/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  convert from Laravel to php all site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi . i saw some ready booking software Laravel in codecanyon i want buy this software but i need you convert to php it can be ? or you need do coding from zero [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล
  Website upgrade in PROCESSWIRE (add a reservation module) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...with the latest versions of Chrome, Opera, Firefox and Safari, as well as Internet Explorer since version 9; Technologies - Implementation using HTML, CSS / SASS, JavaScript, PHP and MySQL / MariaDB, designed for customer needs. However, other technologies could be used if it will be necessary; IMPLEMENTATION: Check availability - For each hotel that

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Need ecommerce readymade website in core php or codeignter or laravel. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  HI Need readymade ecommerce website in php. We have design theme ready, need ecommerce back end and integrate the same with front end. Highly experience php developer pls contact. Need this very urgently. Few functionality changes here and there... Regards

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Need to PHP Expert Freelance Developer Fulltime 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  HI Need readymade ecommerce website in php. We have design theme ready, need ecommerce back end and integrate the same with front end. Highly experience php developer pls contact. Need this very urgently. Regards

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Use Bootstrap to redesign our website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a website that needs a face lift. We are looking for a developer with skills in Bootstrap CSS and HTML/PHP

  $4135 (Avg Bid)
  $4135 การประมูลเฉลี่ย
  185 การประมูล
  Setup nodejs app on cpanel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a php code which logs some data into a database but the issue is we have to keep a browser window open for this task to happen, now we want this to be automated with nodejs. The task needs to be done as quickly as possible.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  PHP, DotNet and Wordpress Development of Current Websites 15 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  For actual job description p lease check the attached Word Document. THIS IS FIXED FEE JOB whether you can finish it in one week or two is dependent on your skills, reliability and availability. THIS IS AN URGENT PROJECT AND MUST FINISH WITHIN TWO -THREE WEEKS. So please ONLY contact us if you agree with all of the following conditions: 1. You will work using Teamviewer (non-negotiable term) ...

  $489 (Avg Bid)
  ด่วน
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  Please solve the wordpress multisite setup problem 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am building wordpress websites on aws EC2 + ubuntu 16.04 + apache2 + msql + php + wordpress. After setup networks of wordpress for multi site, all new sites shows "404 not found". Database table is created well when i add new site. but, it's failed to visit site as "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]". Anybody solve this problem in my env?

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Bluehost updated PHP to PHP7 our site uses 5.x items not working. Previous Freelancer did changes that caused shopping cart to stop working correctly my site is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] To be awarded this job, MUST be good & knowledgeable in Druple, PHP, HTML, and Zoho. Please do not waste my time if you do not know all the above. I do not know what it is going to

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  PHP Video Stream Broadcaster and Listener 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...but can't tell in advance how many video files will be generated (although I know in advance, the filename format of these video files) ✓ I need you to create a server side PHP script that will accept 2x input parameters ie the full path filename of the first video file, and the intended output video stream URL, and then create an output https video

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Web/Mobile Development - Chinese Teams PREFERRED - 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Flutter for iOS & Android • IONIC (hybrid) - for both iOS & Android • React native (hybrid) for both iOS & Android Web & eCommerce Development • Backend - NodeJs, Ruby on Rails, PHP • Frontend - JavaScript, Reactjs, AngularJs, Vue.js, Backbone, EmberJs • ASP.NET, HTML5, CSS3, WordPress etc. Mobile & Web Design • UI/UX - application inte...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Prepare a php file handler to Instagram API 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I need what someone freelancer to create a php file to handler method/function from "mgp25/Instagram" API, each function needs to receive an array param, where I send the data to be handled. *** Note, this task uses the: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] *** Note, the directory structure to this task must contain: root>[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] // where we

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Create a web application to manage my websites inventory 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of the application, usage case etc.. I need someone to create me a custom web applications following the requirements in the documents and below; 1. Latest PHP code, fully compatible with PHP 7.4. 2. Clean code well organized with comments section 3. Great looking interface and fast (CSS-based or using a fast/light bootstrap template) Please bid only

  $514 (Avg Bid)
  $514 การประมูลเฉลี่ย
  75 การประมูล
  Soporte tecnico Hosting 6 วัน left

  ...Office Windows Outlook Conocimiento en alojamiento web (no excluyente) Conocimientos en conexión a servidores con SSH, RDP, FTP, SFTP, etc. Conocimiento básico de HTML, CSS, JS, PHP. Configuración de cuentas de correo por IMAP / POP3 / AntiSpam. Configuración de antivirus y reglas básicas de Firewall Conocimiento básico de redes de transmisi&oacu...

  $501 (Avg Bid)
  $501 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  The main features are: Stock management (Items and Kits wi...Multilanguage Selectable Boostrap (Bootswatch) based UI theme Mailchimp integration reCAPTCHA to protect login page from brute force attacks GDPR ready The software is written in PHP language, it uses MySQL (or MariaDB) as data storage back-end and has a simple but intuitive user interface.

  $581 (Avg Bid)
  $581 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Portrait Photographer for New York 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...have experience shooting portraits in natural light and in a variety of outdoor locations. -Ability to provide composition variety in depth of field. -Have knowledge of fill flash. -Must have a website and a first-rate portfolio to be accepted. Responsibilities and Duties When we have a client in your area who needs professional photos, we will need

  $159 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Portrait Photographer - San Francisco 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...have experience shooting portraits in natural light and in a variety of outdoor locations. -Ability to provide composition variety in depth of field. -Have knowledge of fill flash. -Must have a website and a first-rate portfolio to be accepted. Responsibilities and Duties When we have a client in your area who needs professional photos, we will need

  $300 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Portrait Photographer - Atlanta 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...have experience shooting portraits in natural light and in a variety of outdoor locations. -Ability to provide composition variety in depth of field. -Have knowledge of fill flash. -Must have a website and a first-rate portfolio to be accepted. Responsibilities and Duties When we have a client in your area who needs professional photos, we will need

  $110 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Need PHP/Wordpress Expert for Multi-Vendor Membership Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the amount accumulated, minus our platform fee, and have the ability to request the funds. It should be a simple task for you programmers, i just don't know how to program in PHP. My thoughts on how to get this going is this: 1. Create a unique membership plan/level for each blog owner. for example: Membership Plan John Smith. Membership Plan Sally Jesse

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Full stack php/laravel developer working full time (frontend/backend) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are in hurry! Please bid with your: -month rate -how many days you can work in a week -how many hours in a day.

  $1201 (Avg Bid)
  $1201 การประมูลเฉลี่ย
  176 การประมูล
  Convert illustrator files for website to html (mobile responcive)... 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hello , i have the illustrator files of website design and i need someone to make them html , i'll do the PHP code .

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล