ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  454 javascript registration forms งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...ของ source code ด้วย เพื่อประโยชน์ในการ review ป้องกันการสื่อสารผิดพลาด g. Platform NodeJS และ deploy บน Docker หรืออื่นๆ ที่เป็นรูปแบบที่คล้ายกัน h. แยกส่วนแสดงผล (client javascript) และส่วน Api (REST Api อย่างชัดเจน) 2. ระบบเดิม เป็น program บน Windows เป็นภาษา C# .Net framework และ MS SQL server a. เมื่อสั่งซื้อสินค้า จะสร้างข้อมูลการสั่งซื้อใน MS

  $6666 (Avg Bid)
  $6666 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Fix a javascript credit card form that does not display well 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi there, See the images attached with what we should have, and what we have now. doc : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Api RestFull Mysql 6 วัน left

  Requiero una API para bases de datos MYSQL que sea multi plataforma Windows, Linux, Mac, lenguajes para el desarrollo: C#, Golang, Node Javascript

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล
  Javascript + Node js + Sql server. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Estamos buscando un colaborador freelancer con conocimientos de javascript, para programar front-End y backend con javascript i node.js contra sql server para nuestro ERP en la nube. Queremos alguien con experiencia que aporte valor añadido y que pueda trabajar des de casa en horario flexible. Requerimos de 25 a 30horas a la semana. Si puedes estar

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  I need who can develop and help me to get the project done in time. Project is front end developing and major skills are express and react.js. It's mostly startup project so I need who can be always truth with me. New freelancer are most welcome.

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  I need a javascript developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a javascript developer, please help me

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  React Native Mobile App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The backend development by another developer The app consist of content below. -registration screen -onboarding screen -main screen (with map/GPS feature) -News Feed Screen -instagram-like filter screen -user profile screen -campaign for coupon package screen -reward screen

  $1262 (Avg Bid)
  $1262 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล
  Business Registration Verfication 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I required someone to provide me with a link to check the registration of the business below. I believe its a sole trader. I want to see the current status. Ahmedabad PII/GTL/29/0000410 This project is for $10

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...architecture needs Developing and debugging solutions between AX and other systems to meet client needs Solve client issues and help direct help desk Modifying or creating forms, SSRS reports, tables or custom logic in X++ Documenting features where required Preferred Qualifications: 3+ years of development experience Dynamics AX or Dynamics

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I am looking for self driven individuals who shall be filling spreadsheet with details of our clients which include names, location, ...names, location, address, age, number of orders and date of ordering and you shall be copy pasting from MS Excel to MS Word so that we can have the details in two different forms. Let me know if you can do this tasks.

  $370 (Avg Bid)
  $370 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล
  Fix bug in code function 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a Javascript calculator but there is a bug/glitch that needs fixing. Really small job :)

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล

  Hello I’m looking for a Tutor or Mentor who knows JavaScript, Node.js and react. I understand a lot of things of programming but I’m very busy working 2 jobs and sometimes I spend to much time trying to learn some topics that probably someone is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] someone to discuss some topics I could save more time and move quicker to other topics

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Online Test Module 6 วัน left

  I need online test module in MVC and Sql server. Admin...need online test module in MVC and Sql server. Admin Panel Subject, Test level, Question, Term and condition, Company master Email settings, Question bank and candidate registration and Some reports Candidate Panel Edit profile, Conduct test as per different assgined tests and Result with slip

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Need React Native Programmer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Programmer need to be able to handle react native (IOS & Android) and nodejs apis to keep on developing my ongoing project. Required Skills: React native(IOS&Android), redux, Javascript

  $265 (Avg Bid)
  $265 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  I need a javascript developer to implement small coding

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I need to make an audio quiz game out of javascript. I've made the main framework already, I just need help with specific pages.

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  website build 6 วัน left

  darts league website site with forms

  $280 (Avg Bid)
  $280 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  We need JavaScript , react , Nodejs, MongoDB, expressJs developer and who has to teach to give job support. It's long-term job support you need to give support every day. We will pay monthly Rs. 18000/-. I will share my TeamViewer regularly when I have a task you need to connect through it and complete the tasks whenever tasks are there. There won't

  $313 (Avg Bid)
  $313 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Sr Java Developer 6 วัน left

  ...Databases: MySQL / Oracle and PL SQL, Mybatis Application Servers: JBOSS(wildfly) / Tomcat Development Tools: Eclipse, ANT,Junit, Maven,Jenkins, GIT Web Technologies: HTML, Javascript, AJAX , XML,JSON, CSS ver 2.0 or above Understanding of the Web architecture and J2EE design patterns is essential. SOAP/REST Web Services Knowledge of SQL and understanding

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...is an expert at creating truly unique and high quality designs for the Global Audience. Responsibilities: • Excellent, standards-based front-end capabilities (HTML5, CSS3, JavaScript (jQuery), etc.) • Design pages as per requirement of the client. • Transforming ideas into visual designs and converting them into web pages. • Blend the vision of our creative

  $2836 (Avg Bid)
  $2836 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  PSD to html 6 วัน left

  I need expert html/css and javascript developer

  $458 (Avg Bid)
  $458 การประมูลเฉลี่ย
  110 การประมูล

  The purpose of the project is to add new language (Arabic) to the existing product (talent acquisition ...80% of remote work). The development will be done on our Company laptop therefore visit in our office in Cracow PL will be required. Required skills: HTML, CSS, basics of javascript and React.js. For developers Arabic knowledge is not required.

  $4883 (Avg Bid)
  $4883 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล
  Convert PDFs to fill in forms 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have 50 PDF forms that need to be converted to PDF full-in forms

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล

  ...and user requirements to establish Moodle • Support Moodle/PHP implementations and resolve any technical issues • 3+ years of experience in LAMP stack. Linux, PHP, MySQL, JavaScript, CSS, HTML, AJAX, Apache and Moodle LMS • Thorough understanding of various Moodle modules and experience in customizing Moodle functionalities and developing custom themes

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Full-time web developer 6 วัน left

  I want to hire full-time web developer. The candidate should have skills as follows 1. basic knowledge of HTML, javascript and CSS 2. full-time availability 3. starve to learn new technologies

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  115 การประมูล
  Build a website 6 วัน left

  i want a website for user registration and login panel. after login user open a dashboard. dashboard shown many type of link and Picture..

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  ...ASP.NET, C#, React JS, Web API. - Demonstrable experience in Web application development using Microsoft stack of technologies including .Net, ASP.NET, C#, MVC, LINQ, SQL, JavaScript, AngularJS, Web API, HTML, CSS and SQL Database, etc... - Experience using the following Architecture Patterns and Programming language model: MVC, MVVM and OOPS. - Experience

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...input marks. - òut put statistique of absence by student and class. -output of behavior by student -table students,table levels,table behaviors, -->access -forms add student,add levels ---> vb.net -forms search student behavior story, form prints behavior for student ----> vb.net Tables : -students: name, surname, pic. -levels: id,level (51,52,..61,62..

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Update user roles 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...menu, users and products). - Stuff role that can act with entities within his assigned restaurant (manage it`s menus and products and see users). Also we need to update a Registration Form to let clients register in the system [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Here we would like remove two fields and add another one. Also we would like to add some validation

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  intergrate wordpress caldera contact form with zoho crm leads 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...which reflect the input fields on our forms. I want the details entered in our 2 contact forms to go into the crm leads section so a leadis created We have used a plugin called caldera forms to build the contact forms. Caldera forms is a dragand drop contact form plugin [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] it has a plugin which is supposed

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  hey there, I have a web application(Codeigniter) and i want to add QR based attendance system in that system most of the work is done. I just want to scan QR code to ...application(Codeigniter) and i want to add QR based attendance system in that system most of the work is done. I just want to scan QR code to mark attendance function using javascript.

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need a Cross Platform Mobile APP and also responsive desktop website. High level Requirements:- 1. User Registration with mobile OTP / Email OTP. 2. User should be able to upload files (like pdf, excel, worddoc, notepad etc), audio files, images (different formats) & videos (different formats), write anything in a editor & save. Sizes of images

  $663 (Avg Bid)
  $663 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  E-Vistor Organization 6 วัน left

  I need a new website responsive E-Visitor. I need you to design and build it. Scope of work:- - Vistor registration into the web Name ,Surname,Position,Company,ID-Card/citizen card I’d/Passport ID, visit who? Internal telephone no. When? Tentative time -Generate QR Code. Visitor Number or reference ID -Generate image for Save At the reception screen

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  We are looking for ...our platform, the platform controls Kubernetes and external cloud APIs (AWS,GCP,Azure). We are looking for a talented full-stack developer, competent in Python with Flask, JavaScript, React.JS with Mobx. Knowledge or understating in following technologies is a major advantage: Docker, docker-compose, Kubernetes, GCP, AWS, Azure.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Inventory Based .Net Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello , Looking for .Net freelancer .who is able to make connection with database already UI Designed just need to make connections only 5 forms are there .small budget 1000 /- INR

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...perfect balance between creativity and functionality - You speak English Hard Skills - You have experience creating RESTful API’s - You have a few years of experience with JavaScript - You have strong experience with multiple front-end frameworks and technologies such as React - - ReactJS, Apollo (GraphQL), Redux, Sagas etc... - You have experience with

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Create Social Media Management Platform website & IOS, Android Apps 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Tools to increase genuine followers feature (for customers). 17- Social contents Post calendar (for customers). 18- Social Media Account security Verification (email) on registration (for customers). 19- Having social media post unwanted control (for both administrator & customers). 20- Design Website (WordPress is preferred) with logo. 21- event posting/publishing

  $1809 (Avg Bid)
  $1809 การประมูลเฉลี่ย
  102 การประมูล
  Build Custom Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...its essentially a CRUD app with some bells and whistles. Tech Stack: Ruby On rails, Postgres or Mysql Features: • Posting Posts CRUD, can upload image to post. • Login/Registration • Pretty URLS • Responsive/Mobile Responsive as well • User profile page to show them their posts • Commenting on posts, CRUD • Replying to comments, CRUD • Posts, Comm...

  $655 (Avg Bid)
  $655 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Sr. Drupal Developer 6 วัน left

  ...independently, as well as within a team environment. Work with Drupal CMS Design, develop, troubleshoot, debug, and implement software code (such as PHP, HTML, CSS, and JavaScript), for website frontend and backend - Assist with researching and recommending innovation(s), and where possible, automate approaches for development tasks. Identify approaches

  $1128 (Avg Bid)
  $1128 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Need Canadian teams to record 445 sentences in English 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...need to use new Number and record all the sentence again. The number will be assigned before recording. 6. For each recorder, an authorization agreement and information registration form shall be signed....

  BPO
  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Looking for a Cordova Plugin Deve...Android Java SDK which exposes a few methods. - I want to call these methods via javascript in Android. - I want a Cordova Plugin developed for Android which is a wrapper around the SDK. - The plugin will facilitate 2 way communication between the SDK and any javascript app that wishes to communicate with the SDK.

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  We are looking to a talented worker to help us build a visual form builder. The visual builder will then be used by us to create forms to obtain quotes for businesses in different industries. When a form has been created, we should be able to click on a button and receive all the code required to create this exact form which we then can copy/paste

  $428 (Avg Bid)
  $428 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Javascript 6 วัน left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Mac using Javascript.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...I don't respond immediately to your post/offer. Thank you in advance for considering this project. Don Here is the project: I am seeking a coder to develop four small javascript/html quizzes. The code should be able to be placed in an iframe. The format for each should remain consistent with the theme of the site/page (transparent background, same

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  We need support for Angular 8 and angular material experience and Unit testing : Jest Javascript, Html, CSS daily for one month

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  I need someone to help with modifying an html + Javascript Page 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Its a simple HTML & Java Script Page, just need some modifications on it

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล

  ...255,255,100. 5) same like program 4, but with additional button "SAVE PICTURE" that will save picturebox, before of course ask us where with dialog box. 6) it should have 2 forms, with one button with text "form1" and "Form2". When keypress it should open another window by closing previous one, not by hiding. 7) it should be like program 2 but it should

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  "NEVER AUTO BID", ONLY BID...pop-down list where the options show a summary of emails that will populate into an email when used. Have spoken to TextExpander and they have said this is possible with Javascript. Please provide examples of deluge scripts that you have developed in the past and detail your level of experience with writing deluge scripts.

  $580 (Avg Bid)
  $580 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I am looking for a javascript expert. I will provide detail via chat

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล