ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  4 mootools image rotator งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...shopping&gallery with Image Recognition Function and 3D animation pages. Attach the following URL; [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Will hire a web designer with 3D modeling, high video processing, frontend and backend designing, image recognition technology

  $102294 (Avg Bid)
  $102294 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Firebase function NodeJS Image and Base64 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need the following function: POST nodejs function executed in Google Firebase Accepts image in base64 format Embeds image in existing pdf file Saves new pdf file in firebase storage Returns url to newly created pdf That's all

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  FFMPEG Image Zoom to a Position X Y 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a FFMPEG-script to zoom to a position X Y Example: ffmpeg -r 25 -i [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] -vf "zoompan=z='zoom+0.001':x='if(gte(zoom,1.5),x,x+1)':y='y':d=125" -y -shortest -c:v libx264 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] -y

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...classified as "Master image" 2. Ingest related supporting images (supporting image 1, supporting image 2, supporting image n) 3. Use Google Vision API, Tensorflow and other identified APIs to identify the image. 4. Extract geo information from master and supporting images 5. Identify location of supporting images on the master image 6. Determi...

  $1227 (Avg Bid)
  $1227 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล