ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  881 php time function งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  A mysql dynamic web interface 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  here is the file and most of the work is done. only ending is pending. please finish this and the project is made in cake php 2.9

  $8 - $20
  ปิดผนึก
  $8 - $20
  3 การประมูล
  Super Real Time Markets Charts data scraping analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Super Real-Time Nikkei charts site upgrade. We need a total analysis of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] including identification of data source of their real time charts. This is not an easy task and will require VPN access and minds of a hacker. Then we will apply this knowledge to upgrading our real time chart site (URL provided during chat).

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  PayTM integration for PHP Codeigniter website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Current Available Functionality: > Registered Student can Enroll the class using PayPal > Once payment is successful, student can watch video. > Here...successful, student can watch video. > Existing functionality should not be affected that is Here Enroll and Payment tables get inserted for corresponding student Technology: PHP Codeigniter MariaDB

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Android Kotlin - Simple Filter Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We already have the source code for an Native Android Mobile App developed on Kotlin. We need to add only one Filter and search result as per the image attached. Simple Function: Filter Icon >> Click -> Open Filter page -> product Result Page (Product Result page we already have also, Just need to redirect) It is estimated for a one Man day work

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Project in time typing 6 วัน left

  Hello dears I need the freelancers work harder and give my project in time because I have much work for article if you can do it contact me Thank you

  $369 (Avg Bid)
  $369 การประมูลเฉลี่ย
  74 การประมูล
  i want expert developer in php laravel and yii. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some changes to an existing website. I already have a design, I just need you to build it.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  The current app has the live camera video meeting function. I have to add a function to this app. App's new function is this... 1. User1 uploads the video file in the app. then his camera will stop and User2 will watch User1's video file inside User1's camera video. 2. User1 can control his video file(like normal window video player: ex video stop

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Update Wordpress website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Timeline: 1 day Industry: Mosquito Control.... we kill mosquitoes and other insects Requirements: 1) CSS animation of mosquitoes ...insects Requirements: 1) CSS animation of mosquitoes on the home page 2) Anime style or cartoon however HIGH QUALITY illustrations from a real expert 3) Improve on colours PHP, CSS animation, web design, illustration

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Laravel Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have all the HTML templates need to make it functional in PHP Laravel. Also, I have a default e-commerce site.

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  python coding from php codebase and django integration -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the dashboard utilizing with visualization and analytic reports. tasks; 1. build dashboard for monitoring/visualization, reporting based on setting thresholds (sql db and php codes available). 2. integration of task 1 to the existing django project Open-end project with max budget of usd50 staging: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] /blog /admin prod django: www

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hey, I'm looking for a scripter to make advanced scripts for FiveM using Lua and the GTA V natives (and possibly MySQL and PHP for bigger projects in the future). This script would be the start of an ongoing relationship between myself and the scripter and it could prove very valuable and profitable in the future for them. The purpose of the first

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...application to another WITHOUT using a direct API (Using optical character recognition and browser automation). Basically an elaborate copy and paste program for table data. Function: User opens one web page (the source page) and selects column data and the ID row (a column of names) User opens another page (the destination page) and selects a column

  $10 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Table Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...use not support or outdated library or plugin that would cause problems in building or publishing to Android or IOS stores. - Write clear code fixable with comments for each function and variables easy to read. - Using only English language in coding and gameobject’s name. ...

  $616 (Avg Bid)
  $616 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hello, i am looking for a Flutter/React developer to help me put my dating app idea into function. its much similar to Tinder plus a few minor functionalities that it lacks. I have (Logo - store banners - App UI Design - Splash Screen). so Half of the work is already Done from design part(not coding). I need (Cross platform developing - AD Integration

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Hello, i am looking for a Flutter/React developer to help me put my dating app idea into function. its much similar to Tinder plus a few minor functionalities that it lacks. I have (Logo - store banners - App UI Design - Splash Screen). so Half of the work is already Done from design part(not coding). I need (Cross platform developing - AD Integration

  $679 (Avg Bid)
  $679 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  New features: - note: all users of the chat are authenticated on firebase auth with password (change to email and password) [roles: users (default), proguides, admins using firebase auth roles] - individual (exists) and group chat (new requirements) - text posted with url needs to turn into link target _blank - ability to upload images, videos and audio files stored in firebase storage - profile c...

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...you are actively using chat box below, We had to quote again because of fake offers, non english speakers, fake references etc. This will be an ongoing project with app and function developments so we hope to keep working with your company after release. CONCEPT: Site and apps will be basically online doctor - patient video call service. Text and just

  $1772 (Avg Bid)
  $1772 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Punto de Venta 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Desarrollo en php (puedes usar el framework de tu preferencia). Modulo para subir productos con los datos básicos: Id, Descripción, Codigo, Precio, Inventariado y Unidad Modulo para subir vendedores quienes podran ser administrador, venddor o cajero Modulo para administrar clientes con datos, nombre, domicilios y teléfonos (éstos ultimos pueden ser

  $505 (Avg Bid)
  $505 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Lavavel/PHP Pro Needed to complete website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...project immediately, please don't bid. I need someone to complete this within a week. I will not give you longer. I've been waiting 3 weeks already. Host: Name Cheap Laravel/PHP template already uploaded to host. You can view the current website here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] You must start on this project today. I'm not creating milestones until I see work

  $562 (Avg Bid)
  $562 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  PHP Expert -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i want to connect an php hooks to a form someone expert who knows gravityforms or formidable

  $8 - $15 / hr
  ปิดผนึก
  $8 - $15 / hr
  5 การประมูล
  Android developer - reminder feature 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using android Java. I need the developer to add a reminder function to my android app .

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  ...with holiday availability and 2 years of working experience in the related field General tasks may entail research, graphic editing, data entry. Benefits, This is a full-time opportunity on a long term basis for a truly qualified worker. Compensation: to be negotiated All applications must include a cover letter and resume and her/his email address

  $303 (Avg Bid)
  $303 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Programador informatico 6 วัน left

  Buenas, busco un programador informático que me resuelva un problema que tengo con mi tienda online, tiene que ver con el lenguaje php y la tienda hecha en prestashop.

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  hi! we are looking for developers who has knowledge of ajax and cordova, and if you have knowledge of phongap that will be bonus thanks and who want to imporve profile , i will give 5 star review definite sure after the work and same expected form developer also thanks

  $7 - $20
  ปิดผนึก
  $7 - $20
  3 การประมูล
  insert a php form into a wordpress website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello i have to insert a php form on my wordpress website. The form is ready just to insert it

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Invite hotmail or gmail contacts to our website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a website already built in custom PHP we want to build a system where when a user signs up they have an option where they can invite all their email contacts weather that is hotmail or gmail if that is possible to do to our website. Once invited we want a email sent to to the email address.

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  About us: We are a Shopify agency looking for 2 full-stack developers. Skills and Qualifications: • Shopify eCommerce platform (build and design) - 3+ years • Javascript – 3 + years • CSS3, SCSS, HTML5, LIQUID – 3 + years • Github • Shopify Theme Kit We build only custom themes from sketch Designs are provided by [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Must have great te...

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  PHP: calculate data from a GPX file and remove unnecessary content 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a webpage where I can upload a GPX file. I need a PHP script that: 1) calculates the positive/upwards difference in elevation between all points - summarizing each elevation gain between two trackpoimts. 2) calculates the negative/downwards difference in elevation between all points - summarizing each elevation drop between two trackpoimts. 3)

  PHP
  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Website Maintenance Adding google API Code To Taxi Fare PHP -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi We need to fix our taxi fare estimator tool. By adding google API key. if you have time take a look and tell me what it takes to fix it and what you need to start working?

  $12040 (Avg Bid)
  $12040 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  ...related to specific questions. The answers would give rise to further additional questions if necessary. The user could also upload certain excel documents (or drag and drop function) on the website interface in order to enter data (upload, drag and drop) related to his business (ie balance sheet, income statement) which would automatically calculate certain

  $6801 (Avg Bid)
  $6801 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  CIPD: Managing and Coordinating the Human Resources Function 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The total word count for all six activities is 4000 words +/- 10%. You should relate academic concepts, theories and professional practice to the way organisations operate, in a critical and informed way, and with reference to key texts, articles and other publications and by using organisational examples for illustration. All reference sources should be acknowledged correctly and a bibliography...

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  Social Community portal using PHP framework (1) Looking forward to develope a community portal (2) Must have strong hands on PHP frameworks (3) Great rating on UPWORK (4) Looking forward to start soon

  $394 (Avg Bid)
  $394 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Bir market e-ticaret sitesi yapmaya çalışıyorum. Biraz temel denebilecek seviyede html, css, bootstrap ve php biliyorum. Siteyi istediğim gibi yapmak isterken js ve php konusunda takıldığım yerlerde bana destek olabilecek uzmanlar arıyorum. İlgilenenler saatlik ücret konusunda tekliflerini ileterek iletişime geçebilirler.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Build native mobile app 6 วัน left

  Ap...Reporting Multilingual SupportApplication Type: Native Designs: UI Designs are to be made. APIs Status: Need to be developed Backend Technology (APIs): APIs need to be developed in PHP/NodeJS Timeline: 3-4 Months Send a Proposal if you can do it and I will send detailed Requirement Documents for further discussion if I shortlist your Proposal.

  $6905 (Avg Bid)
  $6905 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I need a web developer with experience in HTMl, CSS, Javascript, PHP, C++, Python

  $436 (Avg Bid)
  $436 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  build a php store from layout 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need a store with this layout [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] frontend: - client area, login, register, password recovery, view orders, change adress details, add extra shipping adress. - send order confirmation, send shipped order confirmation after tracking link inserted, send refund confirmation after order is canceled. backend - store management, edit store name, add meta tags, keywords, store ...

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I need a web developer with experience in HTMl, CSS, Javascript, PHP, C++, Python

  $480 (Avg Bid)
  $480 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Need a web developer 6 วัน left

  I need a web developer with experience in HTMl, CSS, Javascript, PHP, C++, Python

  $428 (Avg Bid)
  $428 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Build Wordpress Quiz Plugin 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to create a quiz plugin that emulates the exact look and question functionality as the following demo - http://questions.ukcat.ac.u...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Question types: single best answers, drag and drop yes or no answer and image choice answers It will also need to have the calculator function as seen on their demo.

  $616 (Avg Bid)
  $616 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Make some design/editor changes to my website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a website made in custom PHP and that also has a editor so users can post content, we want a little overhaul of this page on our website. I can share document with changes in when we chat on freelancer. As well as website work there is also some design/animations aspects to the work as well so you need to be good at all.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Build native mobile app 6 วัน left

  Ap...Reporting Multilingual SupportApplication Type: Native Designs: UI Designs are to be made. APIs Status: Need to be developed Backend Technology (APIs): APIs need to be developed in PHP/NodeJS Timeline: 3-4 Months Send a Proposal if you can do it and I will send detailed Requirement Documents for further discussion if I shortlist your Proposal.

  $7187 (Avg Bid)
  $7187 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Develop directory website using opensource system 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Develop a website with similar function of the following website : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] website will be in two languages Arabic and English Must use any opensource system like business directory software which can serve the project purpose

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  ...Cyclicity of the multiplicative group of a finite field. Existence and uniqueness of finite fields and sub fields. Primitive elements. Conjugates and their properties. The trace function and its properties. Bases and self-dual bases. Linearised polynomials. Sequences over finite fields Linear recurring sequences, linear recurrences, and linear feedback shift

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Need a PHP developer to create MLM based website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I have existing MLM website. developer need to create and add a new plan.

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Build native mobile app 6 วัน left

  Ap...Reporting Multilingual SupportApplication Type: Native Designs: UI Designs are to be made. APIs Status: Need to be developed Backend Technology (APIs): APIs need to be developed in PHP/NodeJS Timeline: 3-4 Months Send a Proposal if you can do it and I will send detailed Requirement Documents for further discussion if I shortlist your Proposal.

  $7000 (Avg Bid)
  $7000 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Full Stack PHP Developer Wanted 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Full Stack Web Developer Wanted (Ideally UK based). * NO WORDPRESS DEVELOPERS * EXPERIENCE ESSENTIAL * MUST INCLUDE YOUR PREVIOUS PHP SITES IN APPLICATION Skills Required: Full Stack PHP Laravel MySQL Full Stack Web Developed wanted for long term projects and IP developed by our company. Must be able to screen share during development. The successful

  $17 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล
  i want to to make small changes in my existing wordpress plugin 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i have a small requirement ,, i want to edit one wordpress plugin that is use in backend i need to change the thumbnail image size & ...want to edit one wordpress plugin that is use in backend i need to change the thumbnail image size & resolution .. thats it.. details will be shared once are intersted in it php, and css html knowledge is enough

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  We have a native mobile application with PHP backend. The framework used is codeigniter. We have around 25APIs. We need to migrate from PHP to node.js which is efficient and code optimized. We need it done within the time frame of a week

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...matter. I'm Tim, and I've been assigned with finding the voice of "Phoenix", and I'm looking forward to getting to know you and seeing what you bring to the table. This is a one-time, flat rate project. You will be voicing pre-written scripts as the voice of Phoenix, a relationship guru who is sharing her advice with women who are trying to get their ex-boyfrien...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล