ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  24 project implementation plan excel งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  implementation GOOGLE ANALYTICS _ TAG MANAGER _ 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  IMPLEMENTATION GA _ GOOGE ADWORDS _ TAG MANAGER _ ALL SETUP _ SEO REVIEW

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  hacer un business plan 6 วัน left

  necesito hacer un business plan de mi starup

  $427 (Avg Bid)
  $427 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Saleor implementation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, i want a normal implementation of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] in a DigitalOcean Server. only that

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Help us with calendar implementation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi all, We are looking for a developer that works with React / css / Ruby rails to continue the programming on our calendar application. This is long term project. The current assignment is only to get acquired with you. Please take into account when bidding for this task. The last programmer did not arrived to our expectations. Be advised! Apply only

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Build a time sheet in Excel 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I have a google sheet with the employees overtime done by project, date. I'd like to build a time sheet, based on the project number. ie. when one selects the project number, a list of all employees whom worked on that project automatically being pulled in one sheet. furthermore, based on the employee number, the same sheet should have the hours

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Server migration from VPS to our new Amazon - consultation only. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Laravel Application (16mb) version 5.4 2. Database Mysql version 5.6 (100mb) 3. Jobs: queuing system (db driver) on our VPS. 4. Public files and images 5. Sub domains. Our plan to move to AWS.: 1. New environment on AWS. (with specs) with load balancer and autoscale. 2. Migrate the Laravel (launch instant) from VPS to AWS. 3. Mirgrate DB 4. Open

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Marketing plan for art exhibition 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some help with inviting architects and interior designers from LA to my art exhibition in Los Angele (37-31st March 2019 Can you come up with a marketing plan And quote me a price Please explain in detail what would you o and how will you go about it ? Thanks

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I am currently working on some small project need to implement an image processing on FPGA, which may include patterns detection after red color segmentation and recognizing the detected patterns....the image size is 240x240 which has some patterns covered in red color

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Blockchain Prototype 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...consultancy service; and (2) prototype development for a Blockchain project. It is not a full fledged platform, it is more a prototype, or a demo version of the platform. The project should include the research covering conceptual and technical aspects, and a prototype to show implementation. The paltform should be desinged for charitable organization to

  $4367 (Avg Bid)
  $4367 การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  Bickert Management Inc. provides an array of growth-driving services to small and medium-size companies seeking assistance with business plan creation & implementation, hiring & keeping the best people, or logistics & processes. DESCRIPTION - Protect and secure BMI's and client members' financial assets and resources - Establish and maintain exceptional

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Business Plan Writer 2 วัน left

  ...experienced writer who is capable of preparing a business plan intended for a significant round of financing. There is already assembled a draft plan that needs finessing as well as inserting financial data, budgets and forecasts. As well, there is a tight timeline associated with this project. Only freelancers who have verifiable skills need apply.

  $386 (Avg Bid)
  $386 การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล
  Building plan drafting 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need someone to draft plans to submit to a building surveyor. We will provide all details.

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  73 การประมูล

  I need some ideas of designing a workshop about "using (big) data to drive new product development. Target audience: marketing/manufacturing team of a refrigerator/washing machine/air conditioner company. Current challenges: -- I can't just talk about general concepts and ideas of using data in product design. They are looking forward to generating some actual ideas that they can use. ...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need a board game to be developed for multiplayer interactive gaming, using an android app and a server backend. This is not for beginners. I have images for the board and game pieces. Budget $500. No bids from indiapakistan under any circumstances. Prefer bids from EU/Europe/Aus.

  $746 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $746 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Experienced Content Strategy For Developing Content Strategy Plan 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello. I am a affiliate marketer and SEO Manager with a UK Company looking to do a JV and Partnership with experienced content editors. What i am Mainly Looking for? I am looking for someone who can go through 60K+ words a month of content and edit it. We are looking for editors to improve the flow and grammar of our content. The job also involves sanity checking the work too, to ensure that...

  $355 (Avg Bid)
  $355 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  purpose of website for agri business. i want established a genuine platform for farmers, just like ola ,etc.

  $1874 (Avg Bid)
  $1874 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล

  We need Aspect-based opinion mining and collaborative filtering in our project. A simple description of our project. A user logs in and writes the reviews(reviews could be on anything movies,books etc. here we have choosen movies) And based on those reviews, the aspects are gathered, and his preferences are known based on his reviews. Then based

  $824 (Avg Bid)
  $824 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  FPGA based VHDL code of control system device, the design should be handwritten, not generating code. The FPGA design must have the std logic data type of the inputs and the outputs and S-Fixed numbers of the entire control design

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  FPGA based VHDL code of control system device, the design should be handwritten, not generating code. The FPGA design must have the std logic data type of the inputs and the outputs and S-Fixed numbers of the entire control design.

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Control system IMPLEMENTATION using [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], SIMULINK. (PID, IOPID, FOPID) .

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Business Plan for a Mobile APP 13 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  We have a mobile APP on Android and iOS who helps to find jobs on US. We need a US native person who knows the market and help us to create the business plan according our software

  $242 (Avg Bid)
  $242 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล
  API in asp.net for digital certification -- 2 กำลังหมดเขต left
  ยืนยันแล้ว

  I need an API, developed in asp.net core with good practices and security implementation, which allows me to sign and validate the electronic signature in records of a table to be provided. I need all that to follow the specification of the manual attached. Needs: -Validate Certificate -Provide time-stamped hashed bank records -Validate signature -To

  $216 (Avg Bid)
  $216 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล