ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  45 protect word document using access database งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  SAS project, please look at the requirement document and let me know 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  SAS project, please look at the requirement document and let me know

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  Trophy icon We Need a Logo for a Think Tank 6 วัน left

  Center for Intellectual Self-Defense Noam Chomsky famously said, “Citizens of the democratic societies should undertake a course of intellectual self-defense to protect themselves from manipulation and control.” Center for Intellectual Self-Defense will be an educational resource, a voice for advocacy, and a policy research organization. The primary

  $30 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก
  $30 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 ผลงาน
  lighttpd mod_secdownload to protect a subdirectory 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm using lighttpd 1.4.47 with "mod_secdownload" to protect a subdirectory. The /etc/lighttpd/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]: :::: var.server_root = "/var/www" server.document-root = server_root + "/lighttpd" [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] += ( "mod_secdownload" ) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] = "sectest" secdownload.document-root = server...

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  The objective is to generate letters (Microsoft Word) to customers using excel data (e.g. products, prices). I already have a pretty decent macro (adapted from online) for this purpose with one row of excel data used to populate and generate one letter. In theory, I just need to do a minor tweak the VBA code (not too long/complex) to allow for that

  $113 (Avg Bid)
  $113 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล
  Trophy icon Atlanta's Home Town Ceramic Coating 2 วัน left

  ...coatings and maintenance products is headquartered in Atlanta , it is even easier to protect and maintain your vehicles and prized possessions. Contact us today for a wide range of products you can use yourself, or to locate one of our premium certified installers. Always protect what drives you. Contact info included as well: (855) GTECH-01 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $250 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก
  $250 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 ผลงาน
  website speed issue ,open cart based php and database issue may be 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we have website which has suddenly gone slow in last month, we want it to ...which has suddenly gone slow in last month, we want it to be cheked and correct the error, it is opencart based website and i think the error must be something related to database, i have tried optimising datbase from my php but it has not worked,hence need professional help

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Facebook Access Token 5 วัน left

  help me to create a facebook permanent access token(that will not expire) for my app

  $14 (Avg Bid)
  $14 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล

  Hi All, Just now, we're looking for 3 virtual assistants who is talented & can provide a long duration contract. Please let me know if you have a regular job or not. This is a monthly payment project with 5 hours working per month. Salary is depends on your experinece

  $2065 (Avg Bid)
  $2065 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  46 การประมูล

  i have an access form/switchboard that opens a report. the switchboard buttons open the same report but changes the query that the report is based on so the results are a bit different depending on which button was pushed. if the form is already open and i hit another button, it doesn't refresh the report using the new query. i guess it sees it's already

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล

  This is a rewards site for ROBLOX and we need a developer that is skilled in PHP. W...they complete an offer. We want a ROBLOX payout API which would be an automated system to login inside an account and payout our members when they ask for a redeem. We need a database for all users and also a point currency system. The work can be done in a day max.

  $138 (Avg Bid)
  $138 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล
  Deploying Django, React project using wsgi, nginx and an installer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Deploying Django, React project using wsgi, nginx and an installer.

  $24 (Avg Bid)
  $24 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  To access real mobile device through cloud and essential for mobile automation testing

  $192 (Avg Bid)
  $192 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  I need to query for deleted messages in an sqlite whatsapp database. Don't need extraction just be able to preview the messages.

  $149 (Avg Bid)
  $149 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Using Azure AD to enable partner access to SharePoint 2016 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Using Azure AD to enable partner access to SharePoint 2016 For external users only. For internal we will use ADFS authentication. More Information will be shared on selection. Please share your previous work, estimation and budget with the proposal.

  $147 (Avg Bid)
  $147 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Assist & Document Docker Deployment to Kubernetes on Google Cloud 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a Philippines Company looking for an expert in Docker, Kubernetes and Google Cloud to help us speed up migrating 3 existing VMs (Java App, Asterisk and Postgres) to Docker Containers deployed on Kubernetes on Google Cloud. We have already containerised the Apps. We now want to accelerate deployment and to then have assistance with "peeling out" and creating new Containers and/or ...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  AWS ACCESS KEY AND SECRET 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, the access key and secret key I used to have is now no good due to Amazon's new requirements. I am looking for working AWS keys that will never expire. This is for Amazon's Product Advertising API

  $124 (Avg Bid)
  $124 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  write any thing in word 4 วัน left

  I need you to write some articles.

  $24 (Avg Bid)
  $24 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  39 การประมูล
  Build a PDF Form from mysql database 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Build a PDF Form from mysql database with two relational tables

  $34 (Avg Bid)
  $34 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล

  Greetings of the day! I am seeking an individual, his/her native language is English with a close attention to detail to proofread and edit a document. I will need proofreading/editing tasks on a regular basis. Please bid with your best rate. Thank you!

  $66 (Avg Bid)
  $66 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล

  we are wall and flooring solution provider in middle east

  $128 (Avg Bid)
  $128 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  34 การประมูล

  This app will harvest information from manual input and IoT for agriculture purposes. Recording facility / location / time based information for processing and analysis. Offline environments in remote farming areas - sync at least once a day.

  $1195 (Avg Bid)
  $1195 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  64 การประมูล
  Troubleshoot and fix Wordpress Learndash LMS course access issues 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...provide access to those courses based on a user’s access. For example: User Account 1 only has access to course 4 User Account 2 only has access to course 3 As we grow the system, we will have examples where there may be 1,000 Accounts that we want to provide access to a specific course. Positive Outcome: Essentially, I want to provide access ...

  $239 (Avg Bid)
  $239 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  48 การประมูล

  I am working in an organization, I got a project, a scope is: convert latex file to word document. Dialy target will be 5000 files

  $106 (Avg Bid)
  $106 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  we need employ good freelancer to be our foundation for our company in bitcoin and Ethereum wallets which he will work for us per monthly salary under protect of freelancer his work will be foundation for us the bitcoin and Ethereum thats we need for our company every month

  $856 (Avg Bid)
  $856 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล

  ...in Google drive and store the data in Master Database tables in Mongo Database as per PDF document sections whenever there's a new file uploaded to Drive (Sample attached in files). So the process needs to be automated. Please note the PDF documents also include image files. Kindly review the PDF document sample and share your bids and proposals.

  $110 (Avg Bid)
  $110 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  Needs to hire 3 Freelancers Searching for someone who is advanced in Microsoft Word, PowerPoints, Excel and Access 2013 Will give very strict instructions that need to be followed exactly. Must complete all work on the Freelancer website. Will give time frame for each project before completing it.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  41 การประมูล
  install fast flux DNS 2 วัน left

  Hello, I'm looking for someone can install fast flux to protect my vps server ip address , in my dedicated server so if you can do it please let me know , thanks

  $309 (Avg Bid)
  $309 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล

  i am a civil contractor (M.Sc. comp. sci.) want to develop a data entry and retrival form as per my formate .....

  $32 (Avg Bid)
  $32 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  need urgent formatting for a around 200 page word document, basic formatting already done, formatter need to review that all table nos , figure nos and headings are in proper place, and generate the automatic Table of contents, List of figures and list of tables

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  40 การประมูล

  Atualizar o CSS/HTML de um site em Word press, criar nova funcionalidade, TV Cultura que é um cadastro de videos (youtube). Novo layout e semelhante ao atual. Estrutura tb semelhante. O layout já está pronto em html / css, precisa criar o tema e atualizar em um site ja existente, necessário replicar o site para não mexer com o site que esta no ar atualmen...

  $178 (Avg Bid)
  $178 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Repair Microsoft Access File- Urgent final budget 20$ 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Trying to Access an Old program, need help- dont bit above 20$- payment/milestone after the approval of work by client, thanks

  $13 (Avg Bid)
  $13 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  Looking for an experienced legal translator, to take a regulation that was passed in Puerto Rico, a Spanish speaking jurisdiction into English. I would like to have it translated in 5-7 days.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  42 การประมูล
  access design work 2 วัน left

  I need somebody to work mostly after 7 am est. am developing ap from scratch for various work flow procedures, all Is new work flows for new business so there is nothing to build from. I will give start of table and fields. you make tables, we review names . you send forms, we work, you change. repeat. this task Is much back and forth. so you must be available to set aside and work hrs during...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  25 การประมูล
  IPTABLES PROFFESIONAL ONLY 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need to build iptables rules which helps to protect from ddos i have 10gb nic and strong cpu, and i need person who knows iptables very well , and have knowladge about csf

  $161 (Avg Bid)
  $161 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล

  Briefpapier muss als Word Vorlage erstellt werden aus bestehender Briefpapier Vorlage Datei. Also Textfelder eingefügt, so dass sich das Dokument beim beschreiben nicht mehr verschiebt. Dann diese Datei in eine .dot Datei zusammengefügt werden, aus einer Vorlage eines Kundenverwaltungsprogrammes heraus quasi als Serienbrief nutzbar gemacht werden für

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  High Level Design Document. AWS or Azure. 300 users 3 global sites 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  AWS Cloud Network/Infrastructure Design - i am looking for someone to create a high level design document covering the creation of a AWS/Azure environment that includes full cloud infrastructure (FW, DNS, AD, O365 use) and application servers including SAN to support a business of 300 users across 3 sites. 1 UK, 1 USA 1 Singapore. The design needs to

  $344 (Avg Bid)
  $344 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล
  $121 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  56 การประมูล

  we are establishing our new company which is specialized in data center protection, we protect data centers from electromagnetic weapons, our material consist of a cage that cover the servers which involve door and all accessories .. our projects are confidential and in some cases we can name the project

  $1051 (Avg Bid)
  $1051 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  61 การประมูล

  Looking for an expert translator Spanish to English. The incumbent will be required to translate roughly 1031 words from Spanish to English. This is an urgent requirement, so the freelancers with quick turnaround time (less than 48 hours) only apply.

  $339 (Avg Bid)
  $339 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  42 การประมูล

  Hi, I need Hindi transliteration not translation of Quran. If you have Quran in text format than it will be prefer but in sqlite database more prefer. Bid only if you have already else don't. Thanks.

  $133 (Avg Bid)
  $133 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  ...it to Python as it is more robust and agile. 2) The current system has got not much cyber security. Before you start with this project, we'd like to think of how to secure&protect sensitive user data eg;creditcard info, bank info, user address, account passwords. 3) On the app side, there are 4 apps in total : Customer (android&iOS) Provider (android&iOS)

  $53 / hr (Avg Bid)
  $53 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  31 การประมูล
  std document needed 11 ชม. left

  I need a pdf, the name is MIL-STD-188-187. Who can provide this document, I can pay some fees.

  $21 (Avg Bid)
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล

  I would like to have a Business Plan/Executive Summary explained in the form of an animation that explains the process from A...Plan/Executive Summary explained in the form of an animation that explains the process from A to Z. This would require an Non-Disclosure to be agreed upon and signed to help protect any intellectual property. This pays $250.

  $367 (Avg Bid)
  $367 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  38 การประมูล

  I would like to have a Business Plan/Executive Summary explained in the form of an animation that explains the process from A...Plan/Executive Summary explained in the form of an animation that explains the process from A to Z. This would require an Non-Disclosure to be agreed upon and signed to help protect any intellectual property. This pays $250.

  $311 (Avg Bid)
  $311 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล

  ...formats. When posting an entry, please also upload a full-sized version of the design using the chat function of the site as the preview function does not let me view the design at a proper resolution. Please add a watermark to protect your design. In addition to using this graphical element, the winning design will feature very small elements in an intricate

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก
  $100 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  109 ผลงาน