ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  45 protect word document using access database งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  App chat / messenger / document share app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I’m looking for an iOS and Android app that allows Multi video chat, message, document share.

  $2496 (Avg Bid)
  $2496 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล
  Windows Kernel Module #1 -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...However you will be fully informed if you take on the task. We need a windows kernel module ( or code that we can integrate into our exiting kernel drivers ) that is able to protect my process handles, or completely strip them from "lsass", "svchost", "crss", etc. The module/code must be written professionally, clean and commented so further developers

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  protect my contact page 6 วัน left

  hi i want to protect my contact page because there is some one abuse my contact page by sending me much fake emails and i want to stop this because it make my smtp reach the limit and also i cant see my real customer emails because this abuse i need to stop by any solution because this all fake messages make high cpu in my dedicated server and also

  $386 (Avg Bid)
  $386 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Test MS ACCESS API "MSXML3.SERVERXMLHTTP" 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi We have a Cocktailmaschine. The OS is Windows and it`s programmed in MS Access. We have no chance to ask the programmer what he did.... So i want to see the API running. Only Testing that we can go on with our android development. I need someone who get the api running and connect it to my Windows or Mac maschine... Maybe we use "postman" or

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  114 การประมูล
  Looking for a kotlin developer for developing android app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Developer as well) that has worked with VPN or Proxy applications before. We're interested in taking a simple browser app and turning it into a private browser which helps protect the end-users privacy with various settings (we can provide more details on such features). The browser itself is an open source Android app that we want to build upon and

  $287 (Avg Bid)
  $287 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Linking sales data from e-commerce to an access database 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking to have a a program created to scrape data of sales from various e-commerce platforms that we use and place that data into an access database module.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Technical Document / Business Plan Writer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for expert technical writer for software and mobile applications projects who can create good pdf document covering all techinical and business aspects of the application we are building. I will give you general overview and all information regarding the project. You have to convert it professionally on the paper. You must have technical skills

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Word Press WooCommerce на русском языке 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Пожалуйста, не отправляйте запросы если вы не владеете русским или украинским языками. Веб-сайт будет основан на WP WooCommerce. Продаем виртуальные и физические товары.

  $606 (Avg Bid)
  $606 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Urgent timing - Minor formatting in Word document 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a text based document formatted for consistency. The spacing a borders of the bullet points etc are being a bit weird so need a Word pro to quickly format everything so it looks tidy and professional. Fast turnaround preferred. Will provide another document of similar work if this can be completed ASAP and with high quality. Should be 5 minutes

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  62 การประมูล

  I want to launch a insurtech startup. I need help in creating (from an IoT external source) a database containing behavioural data of users. The idea is to get a segmentation of these users. At the beginning, I need a general infrastructure and some analysis to present to investors and first clients.

  $610 (Avg Bid)
  $610 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  We have a 322 page book written in Romanian that we scanned at 300 dpi high quality. We need the scan converted to Word with 100% accuracy and layout. We want an editable file after the conversion. Please see the samples. We have used a high quality scanning process.

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  118 การประมูล

  First, my web mails are disconnected from database and I cannot see old emails in all my web mails. Second emails don't get delivered to some addresses both from web mails and from applications on my server. I am using a vps on contabo

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I have a number of short documents that I would like to be turned into a summary infographic using my selected colour scheme

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  The main goal...Provide a detailed design document, with software architecture, class diagram, sequence diagram, dataflow diagram and algorithms for each modules of the software. PS : For this work, i need an expert in C++ with scientific strong background especially on math and physics. Also who knows well UML and can make very good design document.

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I am a health coach that works online and I need to produce a booklet that looks professional. I have the text and photographs I just need it presenting in the right manner.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Create a Excel Database 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to make a Microsoft Excel Database of Realtors from Canada. I will provide you with the websites of real estate companies with a database of realtors that work with them. I need you to copy and paste their First Name, Last Name, Phone Number, E-mail. I have attached the excel file to copy the information. The task is very simple you

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  108 การประมูล
  Develop an add-in for Microsoft Word 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...simple plugin (or “add-in”) for MS Word. The plugin should be able run inside the MS Word App and Word Online. The plugin will have a set of predefined comments/texts, that the user can click and add to the word document as a comments. Use case: (1) User installs plugin (2) user opens document in the Word app or Word Online (...

  $474 (Avg Bid)
  $474 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Access form button 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I would like to create a Savepdf button to save as PDF each record separately through form given a file name in Access database. So when we select date in the date picker then click button save PDF then it will create a PDF by given file name save it as a form Simple job so I need it in 1 or 2 hours. Thanks.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Physical visit and take verification on education document 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, we need a freelancer who conduct the verification on education document from National University, Gazipur Bangladesh, just i want to confirm that education document valid as per university record. Further discussion after freelancer response. Regards!

  $29 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  I have a pdf form that I wanted converted to a template word document that can be used to collect data to create a formatted document (strategic plan). The form would be used to capture information during the strategic planning process and result in a formatted document.

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  164 การประมูล
  Access form development 4 วัน left

  I want to build a CAD drawing register in Access

  $395 (Avg Bid)
  $395 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Seeking voice over work with the following specifications: • Professional Voice Over • Native English Speaker (US/UK/CAN) • Audiobook Format (Audible), ACX Quality Thanks!

  $421 (Avg Bid)
  $421 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  MUST HAVE EXCELLENT FORMATTING SKILLS RO MAKE MY FORMS BEAUTIFUL, NEAT, PROFESSIONAL. NEED TODAY. 3 DOCUMENTS APPROX 1000 WORDS. BUDGET IS $15.00

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  ...experience with QA or implementing QA feedback 5. Database Management and Optimization: Strong Experience designing and implementing database systems especially for financial transactions which require high levels of speed and data integrity. 6. Security: Experience implementing security considerations to protect sensitive user data. Experience with server

  $1359 (Avg Bid)
  $1359 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  Th...I advise you read with care. Your responsibility as a database administrator (DBA) will be the performance, integrity and security of a database. You'll be involved in the planning and development of the database, as well as in troubleshooting any issues on behalf of the users. ... users access data concurrently, in a form that suits their needs.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  Gtechniq is an Automotive Detailing company that specializes in products to protect your car. We would like to create a WINTER themed advertisement that can remind customers to protect their cars before bad weather gets here. Size: 7 1/2" x 9 5/16" This ad should be featuring our C5 Wheel Armour. Must include Gtechniq Logo and text. Use other

  $150 (Avg Bid)
  Fixed Wordpress Hacked and Protect it 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, We have a WordPres...redirecting information to a male enhancement product. We have no idea how to fix this. They overwrite all our information with the information about this product. We still have access to our WordPress and our Hosting. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] To make sure you can fix this say what is 1+1= I'm excited to start working together.

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  Need some updates and extra features in an existing MS Access based application on urgent basis. Tasks: Add Field for discount/margin. Generate Reports. The project will be discussed in brief with the selected bidder.

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  ...responses, so am looking to pay a bounty here. If you know python and Java, simply help me port this code to Python using PyJnius (and I use Kivy as well but I just need a code snippet) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I posted my attempted port and asked for help

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Database Clean Up 3 วัน left

  Need someone to combine, de-duplicate, and otherwise clean up a database (multiple excel files).

  $328 (Avg Bid)
  $328 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล
  MS Word -> Gitbook (Cleanup Formatting, etc...) 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a series of large MS Word files that I am looking to convert over to documents using gitbook.com. The documents are a combination of block text, images, and image captions. I'm looking for someone that can: 1. Copy and paste the content from MS Word into Gitbook 2. Standardize the formatting of the document as part of this process This is

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  64 การประมูล
  Allow remote MySQL access for all 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Digital Ocean, Standard Ubuntu VPS server with already configured MySQL server and PHPmyAdmin

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  write 500 to 1000 word article about Open Source 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to write some articles about open source software and open source community (for example Python and Ruby programming libraries, or how to raise money for open source projects, or why is open source better than proprietary software, or just latest news from open source communities)

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล
  Teen Patti android App 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...according to user analytic for specific users 10. Security for Gold Credits i. Since real money is required for purchasing Gold Credits, utmost security to be implemented to protect them against fraud and also need to take care while gifting them....

  $2983 (Avg Bid)
  $2983 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Protect my videos from (IDM) 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I use Amazon AWS S3 to upload my videos, But my videos has no protect. I did everything ok with amazon to keep my videos safe, but no lucky cause anyone can download my videos by using IDM (Internet Download Manger). You can open this demo url to have look what i did [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] You gonna see i did everything ok with

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  build a business development plan document 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  online teaching platform developing strategies, and website building strategies.

  $600 (Avg Bid)
  $600 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Need help in select query in MS Access

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Trophy icon Poster for Home Insurance 8 วัน left

  ...relevant and clear message that : - we can help the prospects and their family by protect their houses with our item: HOME INSURANCE. Our prospects are: owners that has houses. In general, prospects are male with family...The prospect will understand that we : PROTECT YOUR FAMILY HOUSE. We put some relevant materials for your inspirations in attach

  $21 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...work for empowering employment. 6. 100% Natural Inspired by nature, the benefits of organic and natural clothing are many. Not only wearing our clothes protect/heal you but also protect the planet. Reducing carbon footprint and saving the environment and the skin from harsh chemicals. We would like the name of the company to be in any language

  $19 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...to keep text chat and video chat histories only for you in order to protect your privacy. Free chat history also allow you to keep in touch with friends and reminds you the great memories between you two. 5. Quick and Easy Login - Login Using Facebook, Phone number, Twitter and Using Email for google playstore account (gmail). This will reduce the troubles

  $2472 (Avg Bid)
  $2472 การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล
  Creating Database from a video 9 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...video with mover than 500 products to be listed, describe, titled, priced and image to be all collected in a database for uploading on a website. can you do the conversion from a normal video recording to a complete listing. I need the database to be on excel not to be uploaded online i will do the the upload, all images will not be taken from the video

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  83 การประมูล
  Protect videos to avoid download 9 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I work with online video sales on my website. I know it's impossible to 100% protect the videos, but I wanted to make it harder, especially in relation to the plugins installed in browsers.

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  $3910 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล