ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  8 searh function aspnet mssql php งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Copy table function in QT project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Copy a table function with two columns into next calculation. See image please... last used versions: QT-Framework 4.8.4/4.8.6 (shouldn't be changed) used compiler: Visual Studio 2010 C++ and QT-Creator 2.8.1

  $40 (Avg Bid)
  $40 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Troubleshoot and Fix MSSQL connection issue. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are stuck and can't seem to connect to a test MSSQL DB. When we run this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We're getting this error message: [08001][Microsoft][SQL Server Native Client 10.0]SQL Server Network Interfaces: Error Locating Server/Instance Specified [xFFFFFFFF]. 1. Looking for someone

  $22 (Avg Bid)
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล
  php file function for PhpQRcode library 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...i want to make php file for function what is the problem? i have apps on IOS & Android for local directory, for every business listing already have QRcode, but the QR code can scan on app, so if you scan the code from other app will give you result for example : business=416 the problem the qrcode library need to have php function for path of qr code

  $24 (Avg Bid)
  $24 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล

  ...MySQL database. Essentially, I've been working on this project for the last month in visual studio code following a udemy course: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I've completed the parts of the udemy course and now I'm converting the application into a student management system. I need an expert in these

  $532 (Avg Bid)
  $532 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  29 การประมูล

  I have a the .NET source code and SQL database for Point of sale and back office administration. I need some repairs made to the code I am going to upload the statement of work. If you have the skill set to do the project please reply.

  $517 (Avg Bid)
  $517 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  78 การประมูล
  Develop PHP SQL Reports 3 วัน left

  We require reports written with Object Oriented PHP utilizing data from a variety of sources such as MSSQL, MySQL and RESTful APIs. Due to the large amounts of data involved, writing efficient and optimized queries is a must. You will also be responsible for the presentation of the data which will range from graphs and tables to heatmaps and interactive

  $147 (Avg Bid)
  $147 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล
  WebRTC With server-record function and multiple watchers 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a simple Laravel 5.6 project, where you can go into 3 pages. 1. page - Here you can record a video of your self, i need a record, delete, save button. So you can record a video, watch it and save it, or record a new. 2. page - Here you can see your self and another user, there should be a option for the users who come first to the page to choose of the video should be recorded or not. 3. pa...

  $177 (Avg Bid)
  $177 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล

  We want to connect our Xiaomi gateway v3 to mqtt protocol. We want to publish the incoming messages from thermometer to mqtt server with predefined topic...gateway v3 to mqtt protocol. We want to publish the incoming messages from thermometer to mqtt server with predefined topic. We are planning to save all incoming data into a mssql table at the end.

  $500 (Avg Bid)
  $500 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล