ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,221 single php upload script งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการทีมงาน Programmer จัดทำเว็บไซต์ bootstrap + php + MySQL โปรเจคละ 20k - 100k รายละเอียด คุณสมบัติ - มีความรู้พื้นฐานทางด้านเว็บไซต์ - พัฒนาภาษาโปรแกรม bootstrap + php + MySQL รายละเอียดงาน - พัฒนาออกแบบระบบเว็บไซต์ และอื่นๆ - สามารถทำงานเป็นทีมได้ - สามารถส่งงานตามเวลาที่กำหนด - ทำงานเป็น Part time Freelance ระยะเวลาการทำงาน - Part time

  $917 (Avg Bid)
  $917 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Instagram user data grabber / converter.. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to be able to paste or upload a list of either instagram urls or user names into the software and get back a csv, excel or google file of their contacts that's on their business page. Instagram scraper and converter .Option to scrape with or with advanced details Advance details are: Category Type, email, public phone and phone number associated

  $100 - $100
  $100 - $100
  0 การประมูล

  ...experience in web programming Top-notch programming skills and in-depth knowledge of modern HTML/CSS Familiarity with at least one of the following programming languages: PHP, ASP.NET, Javascript or Ruby on Rails A solid understanding of how web applications work including security, session management, and best development practices Adequate

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Instagram user data grabber / converter 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to be able to paste or upload a list of either instagram urls or user names into the software and get back a csv, excel or google file of their contacts that's on their business page. Instagram scraper and converter .Option to scrape with or with advanced details Advance details are: Category Type, email, public phone and phone number associated

  $482 (Avg Bid)
  $482 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  C++ dll built custom project. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some help setting up a project in Visual Studio 2017. I need to build a dll, this dll will be used inside a 3rd party software package. This dll needs ...dependencies or work with an additional file if provided. My current efforts don’t work. Looking for a C++ expert that can get me started on using different libraries and built a single dll.

  $456 (Avg Bid)
  $456 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I have a formbuilder project. But there are any problem. I want to insert the image file upload function in there. and see it same as thumbnail. But there is a error. who can help me. this is urgent so you have to finish it within 2 hours. if you don't know about the formbuilder, don't bid. If you finish it very quickly, I will give you more budget

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I want to update current logo to make it look more modern as well as getting it in a couple different color schemes or single color so that it will look good screen printed on our T shirts, on website, forms, our trucks, etc

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล
  I need an SEO expert 6 วัน left

  I have a single product shopify store that I just opened and need a lot of help with Search Engine Optimization to drive traffic to my shop

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  I have a formbuilder project. But there are any problem. I want to insert the image file upload function in there. and see it same as thumbnail. But there is a error. who can help me. this is urgent so you have to finish it within 2 hours. if you don't know about the formbuilder, don't bid. If you finish it very quickly, I will give you more budget

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Google Cloud Speech API - Speech to text ( PHP ) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, i am looking for someone w...response ). Want to develop this module in php and expecting text output in Json response. i am having google API key ready ( billable ) , Please bid if you have done similar work before . its very simple task who already done this before and bit complicated who have not yet tried this . Technology - PHP Regard

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล
  Photos and Videos to Video projects 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a software script that will automate the process of creating a video presentation from photo files and video clips. Step by step process The user will select the photo files and the video files to be included in the presentation. The user will create a folder and arrange the photos and videos in chronological order as they are to appear

  $1111 (Avg Bid)
  $1111 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Create and Modify Shopify account from OpenCart website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Take Opencart website and create and setup new shopify website with custom theme, import customers, products, descriptions, old orders, coupons, images. Create php scripts to update shopify inventory to match current zencart or opencart site. redirect old urls to new urls. SEO urls with current keywords.

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Ervin Marroquin 6 วัน left

  Looking to clean my website running on Wordpress, Jquery problems, wont let me update wordpress to the lates version, contact forms wont work, etc. Also need PHP update require

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I want to hire a programmer to build a mobile game for me, help me upload the game to google play and help me to get ads implented into the game so i can earn money from it. I want the game to be coded in Unreal Engine 4

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  ...described high level below: 1. The first script scrapes historical data win/loss data from a website, stores it in google sheets/db, then runs logic that checks if there is a criteria match. If yes, printscreen match and if no pritscren no match Example: Soccer/Futbol team A loses 6 games in a row 2. The second script, will pull specific data from an API

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I need someone to fix the error on my FBX files and upload them to unreal and format it to a .uproject for unreal engine marketplace.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Website build for SMS/MMS communication -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...dashboard Get a phone number, Create Campaign, Send Quick message, Analytics, Contacts/upload, Support, Messenger/chat box(this is when a person responds to sms/mms), image library, and Campaign Library(Delivered or Pending. Able to to edit). Want to be able to upload a bulk list of phone numbers and have the system scrub the numbers for valid cell phone

  $808 (Avg Bid)
  $808 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Animated explainer video for a mobile app (tutorial video) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking to hire someone as a freelancer to help us create...application. This would consist of an animated video of approx 70-90 sec with a voice over explaining how the app works. We will provide the script and some ideas of what we would like each line of the script to show as. However, we want someone creative who can bring their own ideas.

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  simple job of just uploading product images to the appropriate categories must be no mistakes $50 AUD

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  URGENT: Sync Video to Voiceover 22 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I have to sync voice-over audio to two videos - as soon as possible. Please see script attached, bare in mind it's the same dashboard, but each is white-labelled differently so the same process, will have to be done twice. Use Trinity in your bid if you actually read this brief.

  $103 (Avg Bid)
  ด่วน
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  ...application without previous feedback, will be ignored. - Expertise in web development. You will require to do the following: -- Develop APIs. -- Work with AJAX. -- Html/CSS. -- PHP (Laravel) or ASP.NET. -- MongoDB / MySQL. -- JavaScript. Whoever applies for the job must be interested in working with us in the long term, our website is constantly updated

  $2516 (Avg Bid)
  $2516 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  php change for file on code - ios app error 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi i have a full functional app on app store please download this is a small change and doesnt require too much, its a change to the backend its a php error we get on a restful api i would appreciate you reading my job and giving a reasonable quote, you could be the best developer in the world but if youve quoted an unrealistic quote i wont talk

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Building Laravel Plugin under Wordpress for Property Management System 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...actual mailing 1.2.4 Once all is ok click on Finish to send the mailing to Campaign Monitor ready to be sent 2. Document management for properties 2.1 General Documents 2.1.1 Upload of different documents: Taxes municipale, invoices, etc. 2.1.2 Each document must have a checkbox to specify if its a Private or Public document - 2.1.3 Name will be grayed

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Joomla/Virtual Problems 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...checked the server and can't find any problems with it. Here is the versions we are using: VirtueMart 3.0.12 PHP Built On Windows NT WIN-Q4KJ68VTJ2N 6.3 build 9600 (Windows Server 2012 R2 Standard Edition) i586 Database Version 5.6.47-log PHP Version 5.6.30 Web Server Microsoft-IIS/8.5 Joomla! Version Joomla! 3.4.8 Stable [ Ember ] 24-December-2015 19:30

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Native Lao Freelancer Required! 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...this technology, we need large amount of data from each languages. First, We need text sentences from each languages, then we'll modify these sentences and prepare them as a script to read. Second, We need many participants to Read & record these scripts in a fully quite environment. Now, I need your cooperation on both task (First & Second), OR you

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  run PHP 7.2 on Magento 1.9.01 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi Magento store currently running 1.9.0.1 -appreciate I should be looking at Magento 2 really, but there isn't the cash to develop a new site right now. The requirement I want to upgrade website so it runs on PHP7.0-7.2. I can see there is an official patch to do this but it doesn't mention 1.9.0.1. I'd happily run a patch and switch the backend to PHP7.2 if I thought it would ...

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Python 3 programmer 6 วัน left

  Looking for a programmer to optimize my existing Python 3 code and implement multiple gpu acceleration. Existing script is functional but non-gpu. Program needs optimized to achieve maximum calculation speed (numpy?) in conjunction with GPU acceleration. AMD hardware is being used therefore OpenCL, PyOpenCL or the like will need to be utilized. In most

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Rewards Website 3 6 วัน left

  ...among others will be all included ensuring that we have the best coverage for both users and us to ensure one stream isn’t extreme. Several Cash-out Methods To offer every single person the best experience, things such as Redacted, Redacted, Games, Redacted Skins, Redacted Skins, Redacted Skins, Payment walls and other gift cards can be offered on-site

  $277 (Avg Bid)
  $277 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  need developer for joomla website. I have e web dashboard, and will like to make a tutorial on it for new user. One there show them, witch button to push next and so on. So they get a good start on. NOTE: for more info find the attachment for the task i required.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Pass values of PHP in Javascript files 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...audio/video and upload to you youtube. Screen recording can also be initiated from any website ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ). Currently, to upload video to youtube, it take's vidoe's Name for youtube video's title and description I want to make video's title and description dynamic to take values from PHP variables

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Changes in phonegap(javascript) app 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] So, this work is for made some Ajax Rest API working and PUSH notification works with different ways, like sending request in REST API (php) and this start sending PUSH. Work to do: Change Select list fixed, to stored in mobile for each user register different select value to use.(can be more than one value) Loading

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Uploading Mobile APP Android/iOS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a webapp I have upload this on playstore and appstore only notifications are not working and on desktop itt works. I have other APK APP and this APP the notificatons are working with closed APP only for this APK I dont have source code. Can somebody help too fix ?

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...whatsapp contact list. 4. Submission status analysis and report generation showing success and failure 5. Send and receive text, images and videos. The system must support the upload of the hash channel in the administration area and configure how many messages I will send per imported hash channel per hour, minutes or seconds per day. example: I imported

  $978 (Avg Bid)
  $978 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  It is a website that you upload a file and from the uploaded file you have all the information that you need in order to make a timetable! Then you drag & drop the information from the file into the week days . I have made everything until the timetable drag & drop and I want to save it into a database

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Olá. Gostaria de conectar um BD FOX PRO de um sistema interno já existente, com uma Loja virtual externa feita em PHP LARAVEL e BD em SQL. Problema: Atualmente tenho que gerar uma planilha em EXCEL no sistema interno e transformar manualmente em SQL para poder subir as atualizações para a Loja Virtual. No aguardo.

  $400 (Avg Bid)
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Formulario para reservar traslado con medios de pago 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...se requiere, favor de revisarla antes de postulares, solo aceptaré propuestas que inicien indicando el siguiente texto: "VIAJE REDONDO" Dare preferencia a programadores de PHP que hablen y se puedan comunicar en español. Solo explicare cosas que no esten indicadas en la especificación. La especificación que adjunto omite algunos datos como los q...

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Facebook api to comments on website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...comments. Here's the specifications of the project. I have a website that I need to connect to my facebook page. It is a page for a book. I need to create an html/javascript or php file in my website that reads the comments people leave in a certain post In my website I want to create a page that contains: 1 - A text area where I specify the url of the

  $50 - $150
  ปิดผนึก
  $50 - $150
  6 การประมูล
  Put online a PhP website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Put online a PHP existing website form a zip to web hosting

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  I have a formbuilder project. But there are any problem. I want to insert the image file upload function in there. and see it same as thumbnail. But there is a error. who can help me. this is urgent so you have to finish it within 2 hours. if you don't know about the formbuilder, don't bid. If you finish it very quickly, I will give you more budget

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  b365 update script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to update this script

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Wordpress fix database performance issues 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I've some performance issues on a wordpress/ woocommerce store. The site itself is perfectly optimized with c...long until they "start"to load. I assume there are some issues with the database. Using the query monitor plugin, it shows many "slow queries" and duplicate queries along with PHP errors. Your job would be to analyze the issues and fix them.

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  I need you to write some articles. I need to translate into Hindi language. I need to do write script.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Payment gateway will be integrated to my PWA 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I will have a website(PWA) within a week then will need a payment gateway through api. PWA is multi vendor website based react,laravel,php and javascript. I will also share details of website.

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I need you to write some articles. I need to translate into Hindi language. I need to do write script.

  $306 (Avg Bid)
  $306 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...delivery rates. We also have new optin customers that need to be added also so we can begin drip campaigns. We will provide all campaigns and email lists. Your job will be to upload contacts and html email templates into new accounts and schedule campaigns. This will be a Hourly Paid job BUT you will make even more money with bonuses that we will provide

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Part Time - Programmer Job Vacancy 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone with the following: 1. Excellent communication skills. 2. Extermely knowledgeable about programming in php. 3. Ability to carry on unfinished program coding. 4. Excellent in designing and front to end solutions. 5. Excellent in mobile applications. 6. Flixability to make changes on program based on business needs. 7. Has references (it

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  nextion display hmi file mod 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...time forward when triggered. In link are examples to how it works at the moment, but valuable is not saved when count reaches 0 and restart on static .val which is in timer script that needs modification. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I want this to be achieved in nextion

  $9 - $33
  $9 - $33
  0 การประมูล

  I have a formbuilder project. But there are any problem. I want to insert the image file upload function in there. and see it same as thumbnail. But there is a error. who can help me. this is urgent so you have to finish it within 2 hours. if you don't know about the formbuilder, don't bid. If you finish it very quickly, I will give you more budget

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Our requirements for this project and long-term opportunity requirements in detail enhance our existing e-commerce site home, product page and upload content and add 40-45 products, add pages and add payment gateway, email subscription, seo optimization, speed optimization add pop up notification and purchase notification integrate social media accounts

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล