ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  533 upload picture mysql งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  อยาก ให้ดู แพงๆ หรูๆ แต่มีความดุ และมีอารมของภาพ มีความ เรียล ครับ I want it to look expensive and luxurious, but it's fierce and has the mood of the picture. It's real.

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...coffee) -Our coffee is organic, ****** Feel free to add and make it "wow"ing, interesting and attention seeking profile using the given info, Add the logo to the attached picture on the top please. Make multiple logos for the company: "aaa" and show me them please so that the profile page looks the same color and theme. Donn't forget the flower mentioned

  $877 (Avg Bid)
  $877 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  PHP Expert Required 6 วัน left

  ...customization required to be done ASAP, i'm willing to pay higher hourly rate but to finish the requirements ASAP You must be: -PHP EXPERT -Javascript / Jquery Experienced -MYSQL experienced -Understands Wordpress API correctly -we use Wordpress as a backend for our custom projects, you must be experienced with wordpress too. -You are not currently

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  DJANGO Expert , Python , Full stack 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...To be fixed : -Automate SQL query (reset admin password) - image fetch ( for chat) -assign chats from one worker(user) to another worker(user) New API To Be integrated: 1. Upload moment 2. Get Current User moments 3. Getting All Users moments 4. Like API Moment/profile 5. Comment, Delete and Report Moments [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Gift apis FIND BELOW EXPLAINATION OF

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Create a Desktop App (Windows) for doing Exams 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...should download the exam (questions with their options) in JSON format (Encrypted) from a web service (Laravel MySQL backend). These questions need to show up in the desktop app and the test should go on till it is submitted and then upload the answers to the server again in the JSON format so that it can be evaluated at the server side. The student

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Tool: Finance App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We want to get a 'website' developed for our customers to whom we provide our financial services. The customers can log in and upload documents, also see the progress of each engagement area, provide evidence data, etc. Ultimately, providing them a dashboard with an overview of the project. We would also like to provide them access to a 'mobile application'

  $629 (Avg Bid)
  $629 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Full-Stack Software Engineer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a senior full-stack software engineer who has a deep experience with PHP(Codeigniter), MySQL, APIs, Python, PyStat, Stata, Linux, and AWS for ongoing project.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Musicly | Server side web application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Creating a system to track who has worked in music tone. And to link it to a table. Functionality: 1. Multiple upload(Image/Tones) 2. Crud operation 3. Login 4. Mapping data 5. Fast search based on display content Check the attached document and then bid for this job. Thanks,

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Django and React , Full stack 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...image url from quickblox for chat (image fetch) -Call send notification API when sending a message. -assign chats from one user to another user (chat forwarding) New API: 1. Upload moment 2. Get Current User moments 3. Getting All Users moments 4. Like API Moment/profile 5. Comment , Delete and Report Moments [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Gift apis (Backend in DJango / Frontend

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  ...etc with buttons.(from backoffice) - Hide hotels, resorts, departure airport for the frontoffice(user experience) from the backoffice with buttons. - Make it possible to upload video of hotel to wordpress that will stay all the time. (most done) - We will attach images how we have the system working in (VMCMS) WE CAN NOT ASK VMCMS for help as we

  $2079 (Avg Bid)
  $2079 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  ...There would be a Contact Layout page with Captcha 5. There would be social links or images (FaceBook, Instagram, Twitter) each could be enabled/disabled. 6. The owner could upload a logo. Something simple like this site would be great. If you have something already complete you are willing to sell me a license to that would work as well. I need full

  $560 (Avg Bid)
  $560 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา
  Upload My 3 android applications to your google play console -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I have a ready-made 3 applications (apk), but I don't have an account. I am looking for an Android developer, you just need to publish my application to your GP. We do not collect and will not ask you for your account data, or any other personal data. you just need to create 3 applications with any name and give access of that application to me rest other things we will do. Send me a...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Trophy icon Ad Proposal Design 6 วัน left

  ...word "Ad" under our name and the following logos underneath that (Instagram, Facebook, YouTube, Apple Podcast, and Spotify) "Our Analytics" section next similar to the black picture attached but instead of the bar graph use a line graph with the line starting at the bottom left corner and ending with an arrow skyrocketing off the chart to the top right

  $60 (Avg Bid)
  Python , Full stack , DJANGO 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...time waster stay away)) To be fixed : -Automate SQL query - image fetch ( for chat) -assign chats from one worker(user) to another worker(user) New API To Be integrated: 1. Upload moment 2. Get Current User moments 3. Getting All Users moments 4. Like API Moment/profile 5. Comment, Delete and Report Moments [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Gift apis FIND BELOW EXPLAINATION OF

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Covers Builder 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello ,, i need to make a cover card builder ,, the requirement is : 1-upload background image + option for scalable 2-logo option 1-upload logo 2-default logo (our logo) 3-no logo 3-background opacity 4-export it as PNG with same template details and size and download it ill attach 2 files the first one is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] its the main template contain

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Invitation link creation pages 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and if they clicked or not and registered or not 3. Welcome page for the people who are invited 4. Register page for people who are invited Should be made in core PHP and MySQL db. The design will be made by me, you just have to make the PHP code. I need it COMPLETED today so in case you don't have time for that, please don't apply. See the screenshots

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Cover Builder 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello ,, i need to make a cover card builder ,, the requirement is : 1-upload background image + option for scalable 2-logo option 1-upload logo 2-default logo (our logo) 3-no logo 3-background opacity 4-export it as PNG with same template details and size and download it ill attach 2 files the first one is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] its the main template contain

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  External air flow and geometry optimization in Solid works 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I have the geometrical dimensions and rough estimate of geometry. You will need to opti...optimize that geometry for airflow using solidworks. You can use the rough geometry given by us or you can design your own model. It need not be exactly the same as provided picture however, airflow direction should be exactly similar. Urgently required

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  DJANGO , Full Stack , Python 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...time waster stay away)) To be fixed : -Automate SQL query - image fetch ( for chat) -assign chats from one worker(user) to another worker(user) New API To Be integrated: 1. Upload moment 2. Get Current User moments 3. Getting All Users moments 4. Like API Moment/profile 5. Comment, Delete and Report Moments [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Gift apis FIND BELOW EXPLAINATION OF

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Hi, We are a famous fashion jewelry brand on Amazon.com. Our storefront name is VNOX jewelry. We have man...good feedback. We are looking for Amazon onsite affiliate to publish article for our product on your profile. We could send you free product and pay commsion. I attached a picture of the content that we need. Pls contact us if you can help us.

  $339 (Avg Bid)
  $339 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Analisar estrutura atual de cloud na AWS e transformá-la em IaC (pr...cache: disparada pela CodePipeline do APP para invalidação do cache do CloudFront (para servir à todos os usuários a nova versão) > Gerador de thumbnail: tem como gatilho o upload de videos ao bucket de arquivos dos usuários, gera automaticamente uma thumbnail para os ...

  $544 (Avg Bid)
  $544 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Add a complex color to a logo 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1st picture is a complex black-grey-white logo. I need it in full color. 2nd picture is embrodiery as a guideline that this logo should look like. 3rd picture is a idea for inspiration also. Send a crop (a detail), of your previous work with multiple colorisation similar to the one requested ( if you have), + detail of this logo how would you

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Looking for Models 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...be paid $50 an hour. Models with less experience will be paid $30-40 an hour depending on background Models will also be paid an additional a $20 to post one promotional picture from the shoot in their Instagram feed tagging our business Models of ANY size, shape, color, race, nationality, ethnicity, religion, sexuality etc ARE ALL WELCOME to apply

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  I am looking for someone who is an expert in trading platforms 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone who is an expert in trading platforms. I have a trading site, but I want him to work through a second broker. T...to work through a second broker. The search is the identity of the broker and I am the front of the company (Umbrella solution) or (white label) I will send a picture, please see the picture before sending an order

  $304 (Avg Bid)
  $304 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  DJANGO ; Python : Full stack 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...time waster stay away)) To be fixed : -Automate SQL query - image fetch ( for chat) -assign chats from one worker(user) to another worker(user) New API To Be integrated: 1. Upload moment 2. Get Current User moments 3. Getting All Users moments 4. Like API Moment/profile 5. Comment, Delete and Report Moments [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Gift apis FIND BELOW EXPLAINATION OF

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Access - The Ultimate Social Network Platform 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...like Youtube, Dailymotion, Vine, Vimeo, Facebook videos & Photo Album User can create unlimited photo albums with nice looking style. Cover Picture Dynamic Cover for users. Profile Picture Dynamic profile picture for users. User Privacy Control who can message you, post on your timeline, follow you, confirm follow requests or not, last seen, etc. User

  $656 (Avg Bid)
  $656 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  deployement on Google Cloud App Engine -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have code of Java Application with is connected to MongoDB, you have to upload it to google app engine

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Deployement on Google Cloud App Engine 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have code of Java, you just need to upload it on google file platform. Let me know if you are interested

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Tennis data software 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...less than 40% of the time. After that scan off all the match of today, tomorrow and after tomorrow I need arrive the information of the good match by telegram. I attach some picture. The problem is now that software have some bug I think with [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and not work. The guy have build this is 3 month no answer and I have to find someone can fix it.

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Trophy icon Edit video ----- Oblivion 03 29 วัน left

  ****Add 20 seconds black frame at the end of the video Instructions: 1. Download: https://www.youtub...frame at the end of the video Instructions: 1. Download: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2. Add Oblivion music 3. Add punching sounds. Not too loud. 4. Upload as .mp4 *****Add 20 seconds of black frame at the end of the video

  $8 (Avg Bid)
  การันตี
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...lower tolerance for magic wand). Once accepted and agreed on details, we will set up an FTP share for you on our website and you will be able to download the source files and upload the finished files. This project is to remove the background for 30 images. Please bid accordingly and also in the PM post your rate per image. If we like your work, we will

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  I need a honest client 6 วัน left

  I am a Full Stack Developer have more than 7 years. My Strong Skill are Java, JSP, PHP, Javascript, React, Vue, NodeJS, MySQL, MongoDB and so on Until now I've work with many clients, and built and fixed the web sites and softwares. I hope to work with honest client for longterm

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Trophy icon Edit 1min+ video ------- for youtube 29 วัน left

  ****Add 20 seconds black frame at the end of the video Instructions: 1. Download: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (Not too loud) (subtle) 10. @2:23 Add writing in top left corner: hand to hand combat increased Include sound Example: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (1:29) 11. Upload as .mp4 *****Add 20 seconds of black frame at the end of the video

  $9 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon logo design for music artist 6 วัน left

  ...shows me and my moms entwined with a microphone and rose in essence. so im thinking maybe silhouette left side woman smelling a rose and right side man singing in a mic. ill upload pics to help make the vision more clear. can we not make it romantic again my moms pasted and I want this to depict my love for music is from her again my name says it all

  $30 (Avg Bid)
  การันตี
  Stylized "S" 3D printed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi,. I would like you to 3D print 6x different colored stylized letter S for me. You will be required to get the exact measurements from a US One Dime (see the picture attached picture). Stylized letter "S" 3D printed required. - Size approx. 25.6mm (h) x 57.7 mm (w). Actual size based on US One Dime - 3D effect 1.5mm middle down to 1mm around the

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Data Tracker App 6 วัน left

  ...Entry-name and demographic info Goal Entry-enter goals that will be worked on Ability to enter more than one goal per client Ability to take pictures within the app Ability to upload documents/PDFs/videos HIPPA compliant-passcode to access the files Creates a progress report based on the data collected (e.g., graph) Collects data-ability to push a button

  $1067 (Avg Bid)
  $1067 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  AngularERP System, Google Sheets to SAAS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...RATE YOURSELF: On a scale from 1-10 (worst to best) how are you at: 1. Stripe (payment processor) 2. Angular 3. node.js 4. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 5. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 6. Database (mySQL) 7. Chrome Extension 8. Javascript, other? 9. Php (though not sure if it'll be needed) 10. AWS 11. Installing SSL 12. Data Scraping 13. SEO - familiarity and experience

  $590 (Avg Bid)
  $590 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Cartoon animator 4 characters 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  change a picture (real human or animal) to fully functional 360 head, face and body cartoon animator 4 character.

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  NFT minting contract Deployment for 1 mln gif images 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I want to create NFT from the collection of 1 mln images , just need someone who can do this on cheapest blockchain , I will need minting contract creation and upload of images. The main point is that transactions costs need to be as small as possible due to amount of images.

  $1290 (Avg Bid)
  $1290 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Pumping lemma for a context-free language. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a task regarding pumping lemma for a context-free language. I will attach a picture of a task. If you don't know the pumping lemma and context-free grammar and language, DO NOT WASTE my time, please. Thank you so much.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ...pay by credit card or PayPal and have it delivered on the same day. It should have the following text with small symbols next to the text. As an example, I will send you a picture with the appropriate logos as an attachment. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Bestellen Sie im Onlineshop (insert logo [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL])

  $11 (Avg Bid)

  I want to build simple and friendly website using WordPress, I have the Logo, background picture and the content. And I want to be one page scroll and of course responsive. Also I have Ultimate managed WordPress website subscription on Godaddy The main department in the website" 1- who we are 2- our services 3- our team 3- our partner 4- our customer

  $420 (Avg Bid)
  $420 การประมูลเฉลี่ย
  144 คำเสนอราคา
  XLXS Parse and import into database using PHP 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need form to upload excel xlms file...then import automatically based upon the name of the columns. This will use PHP

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Django / Python / Full stack -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...time waster stay away)) To be fixed : -Automate SQL query - image fetch ( for chat) -assign chats from one worker(user) to another worker(user) New API To Be integrated: 1. Upload moment 2. Get Current User moments 3. Getting All Users moments 4. Like API Moment/profile 5. Comment, Delete and Report Moments [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Gift apis FIND BELOW EXPLAINATION OF

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  hello, I need an Android full-stack expert. Android java google map family map unit test MySQL will share more details in pm. thanks.

  $257 (Avg Bid)
  $257 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Desarrollador Fullstack Busco ganar experiencia -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...puedo colaborar, mis skills son los siguientes: Frontend: Javascript, jQuery, POO, React Js & Native, Angular - Bootstrap , Chakra UI, responsive design Backend: NODE.js, MySQL, Express , Amazon S3 , Sequelize Linkedin: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Projects: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I HAVE DOWNLOADED A PICTURE OF FARMER AND WIFE WITH PITCHFORK, CAN THE FACES BE PHOTOSHOPPED WITH DIFFERENT FACES OF FROM ANOTHER PHOTO OF FAMILY MEMBERS WHO JUST BOUGHT A FARM?

  $332 (Avg Bid)
  $332 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  I recently bought a wordpress ...it, I get (the develompent server returner response error code: 500, when run react on phone android). and I don't have time to research. I need someone to configure it and upload it to the appstore for IOS, since I don't have a MAC. theme : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา