ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  35 xml paging งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Web scraper 6 วัน left

  I need a web scraper that scrapes match history data from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and stores it in a SQLite db, csv, excel or xml -file. Preferably way that can get it through ip ban, for example tor The following data should be stored atleast: Date Teams Maps and map scores(both total and side scores) Players and player statistics (per map) Map log.

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  We need a single custom Azure b2c flow with the following steps: Sign In (Local Account) 1. Sign up/Sign I...Reset (Local Account) 1. Email Claim required in app: ObjectId email AccountType (custom attribute) We also require the xml files to be either annotated where they are different from the starter packs, or documentation of the xml structure.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am currently in the process of converting my WordPress site into multilingual, s...English, but I want to translate it to multilingual and save all translations in mysql database so that Google can well index my multilingual sites on search engine by giving XML sitemap on search console. I am looking for a cost effective and time efficient solution.

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  App for automating a task on Android 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Particularly, the app will run a php file (e.g. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). The php file will echo the values in a way that the developer will indicate to us ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] xml format). HOW TO GET THE MUSIC PLAYING As you know, Google can get audio signals from the device's microphone. However, if user is listening to music through earphones/headphones

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...(including Twitter Bootstrap) to create responsive, custom layouts to enhance the User Experience; Maintain, create & update forms using the Gravity Forms plugin and understand basic XML syntax notifications that interface with client's CRM; Work with our team of designers to create custom images to complete tasks; Work with our developers to create or utilize

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  ...post my vacancies on other jobboards I have to create a custom XML feed for each particular jobboard. For now, the jobboards are Jooble - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Trovit - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Adzuna - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Indeed: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $219 (Avg Bid)
  $219 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Data Science 4 วัน left

  Clustering and Classification, Data Models, the Relational Model, Personal Data and Security, Probability and Statistics, Data Visualization, Applying Data Management to ...and Classification, Data Models, the Relational Model, Personal Data and Security, Probability and Statistics, Data Visualization, Applying Data Management to Business-week, XML

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Mali mühür veya e-İmza ile UBL-TR formatında hazırlanmış XML dosyalarını c# programında imzalayabilmek için kodlara bu konuda çalışma yapabilecek birine ihtiyacımız var.

  $1129 (Avg Bid)
  $1129 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  AML contracting system (Anti Money Loundry) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  System for issuing invoice with customer and purchased items details , system will have access to UN xml file for banned people to prevent dealing with , also system will be connected to id reader connected ip to verify the id data and collect them to the system . system will have limitation of cash dealing and have backup feature with search options

  $9400 (Avg Bid)
  $9400 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...with front-end design, architecture and frameworks Experience with an application server (IBM WebSphere/IHS - preferable) Integration experience (RESTful services, JSON, SOAP) XML Schema Maven, Jenkins SQL and experience with a relational database (Oracle, PostgreSQL, MySQL, DB2) SOA experience Good communication skills (verbal and written). Good relationship

  $547 (Avg Bid)
  $547 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Writing about a python code 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an expert in Python who can clearly write about a code that merges XML files. The freelancer has to be excellent in writing and explaining what has been done (natural languages + algorithm).

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  You will need to work fast and efficient ...work fast and efficient Have experience in dropship website To connect customer orders to send straight to supplier for shipping. Also link website to connect API for CSV or XML template to auto download in correct formats needed. Would like completed by Sunday please. 2 more website to do after this.

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  Hello, We have files (videos, xml, js, png) being store into a bucket (OpenStack). These files are being played by a customer node.js player using video.js. We need to design a caching logic for loading them. There is also thumbnails that are served by the API and displayed in integrations. We need to design a system to server these files, cache

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Hi we are looking for someone who can fix all our technical issues: - XML sitemap fix - Search Console - Ahref Errors and issues - All other issues and errors which need to be fixed 2 Days timeline Budget 40 usd Please do not contact if not agreeing to the above mentioned things.

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Mib and SNMP 3 วัน left

  Need a guy who is networking professional and having knowledge of SNMP, yang, MG soft, iReasoning, Asn.1 syntax, python script, xml, json, netconf.

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Proyecto Android Studio en Java, gestión de pedidos. 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...10,1". Que realizará las siguientes acciones: - Recoger y sincronizar, con la tabla local (BBDD MySQL o MariaDB), una tabla artículos y familias a través de un ftp en formato xml (altas,bajas y modificaciones) - Almacenar de forma local pedidos realizados con formato cabecera y líneas. La adquisición de datos será visual a través de i...

  $604 (Avg Bid)
  $604 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Database Export 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  E...ata-2006-thru-2021/9trm-uz8i Find each record that has matches the "AIN" field in the excel file with the "AIN" field in the database. You can export the database to CVS or XML however you can link to it using ODATA at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] in excel. It is a small project and should not take more than an hour if that.

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Convert xml-sitemap.aspx to rss.xml 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a script that could be run on the server or from a browser (for example Bash or PHP), to convert sitemaps, particularly [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], into rss feeds.

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  ...their designs for sale. As part of listing their work they can upload an xml file which is effectively a parts list for a LEGO custom design. I have attached an example of one to this message. What they then do it go to a website called [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and manually transfer the xml to something called a wanted list on Bricklink and it searches their database

  $270 (Avg Bid)
  $270 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Java Developer 2 วัน left

  ...Poland and Lithuania citizens Experience in programming min 4 years–Java, Java REST/SOAP Web Services; Knowledge of object-oriented programming; Understanding of HTML, CSS, XML; SQL knowledge, experience using Oracle DBMS; Knowledge of GIT; Analytical and creativity skills for new development; Knowledge of Spring Boot; Knowledge of Groovy will be beneficial;

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Need someone experienced in C++ 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an existing project in C++ where we are having multiple features like xml export/import and we need a bit modification in the project like just to add 3-4 columns in an xml file. More details in chat Bid will be cancelled if you don't have answer of the below question in the proposal: 37 x 2 = ? Happy Bidding!

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  need help fixing a scraper written in xml for outwit hub 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  this was written inside an application called outwit hub it searches google for company names and returns the search results the application works in a prior version of outwit hub. but it does not work in the more recent version of the software. so we need to modify the code to work.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Android UX/Screen developer -- 3 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need an android developer who is well versed in XML, Java. I need to develop three screens. I have the UI ready. Need to convert it into an android file (UI to UX, plus the transitions from screen to screen).

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Creating xml feed for Google shoping - Magento 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need create xml feed product for Google shoping Ads. I have e-shop in Magento. Thank you.

  $191 (Avg Bid)
  $191 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Set up API integration between my Wordpress website and Bricklink.com 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...their designs for sale. As part of listing their work they can upload an xml file which is effectively a parts list for a LEGO custom design. I have attached an example of one to this message. What they then do it go to a website called [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and manually transfer the xml to something called a wanted list on Bricklink and it searches their database

  $278 (Avg Bid)
  $278 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Web scrapping and downloading videos script on windows 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  looking for script to help our web scrapping team, windows based, preferably python , output in xml multiple work available, ongoing support needed, reading Arabic is a bonus

  $30 - $60
  ปิดผนึก
  $30 - $60
  7 คำเสนอราคา

  ...apt-get install imagemagick sudo apt-get update sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php sudo apt-get install python-pillow php7.4-curl php7.4-gd php7.4-mbstring php7.4-zip php7.4-xml unzip zip wget [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] dpkg -i [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] wget -O- [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  looking for a Talend Data integration expert -- 3 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  experience with XML files experience with XML files

  XML
  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Richiesta sviluppo aggregatore RSS 22 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Si richiede lo sviluppo in php di uno script che legga dal db dei feed rss in xml, li richiami, estragga i campi : titolo, pubblicazione, descrizione e img e li inserisca nel db

  $220 (Avg Bid)
  $220 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  JAVA PDF template builder editor filler 21 ชั่วโมง left

  ...required data for the documents is also provided with a pre-defined data format.) The data for document creation will be provided for the processing engine as either JSON, CSV, XML, or TXT, it fills the template fields, based on the received data, sets graphical elements and templates to be used, creates the PDF files in bulk. Details for final specification

  $2387 (Avg Bid)
  $2387 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Fixing Existing CodeIgniter base POS (Point of Sale) some error and Import New Feature 20 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...apply apply price group store level 6. Apply E-invoice system as per government rule related to E-invoice task necessary thing to change in application for example implement xml base invoice implement security feature like take out delete sale option replace it with credit and debit note detail guide line will provide 7. most important i have speed

  $553 (Avg Bid)
  $553 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  ...Large XML files, with a combined size of 44.3MB. the XML's are largely in english, with varying amounts of Japanese Text. I would like a machine translation of the Japanese portions of the XML. I don't want the Japanese text extracted, I would like the files to remain in the same xml format. (preferably DeepL) I've uploaded a sample of the XML file

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...documentation Requirements 1. 3 – 4 years experience as a Full Stack Developer. 2. Knowledge of multiple front-end languages and libraries (e.g. HTML/ CSS, JavaScript, XML, jQuery) 3. Knowledge of either of the back-end languages (PHP & Python) 4. Familiarity with databases (e.g. MySQL, MongoDB), web servers (e.g. Apache), and UI/UX design

  $524 (Avg Bid)
  $524 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  web scrapping and downloading videos script on windows 16 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  looking for script to help our web scrapping team, windows based, preferably python , output in xml multiple work available, ongoing support needed, reading Arabic is a bonus

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  Trading Economics we...subscribe to updates. Providing several request methods to query our databases, with samples available in different programming languages, it is the best way to export data in XML, CSV or JSON format. The API can be used to feed a custom developed application, a public website or just off-the-shelf software like Microsoft Excel.

  $250 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี การประกวดชั้นนำ