Freelancer ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

สำหรับผู้ว่าจ้าง

โครงการ

Freelancer ให้บริการฟรี ทั้งการลงทะเบียน ประกาศโปรเจค รับการเสนอราคาจาก freelancer ตรวจสอบแฟ้มผลงานของ freelancer และพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการในโปรเจค หากคุณมอบหมายโปรเจค และ freelancer ตอบรับ เราจะคิดค่าธรรมเนียมโปรเจคส่วนหนึ่ง เป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามจำนวนของการเสนอราคาที่คุณเลือก

ค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บขึ้นอยู่กับประเภทของโปรเจค

สำหรับโปรเจคราคาคงที่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 3% หรือ $3.00 USD (อ้างอิงตามจำนวนที่มากกว่า) เมื่อ freelancer แต่ละคนตอบรับโปรเจคที่คุณมอบหมาย หากต่อมาคุณชำระเงินให้กับ freelancer ในจำนวนที่มากกว่าราคาประมูลเดิม เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโปรเจคตามการชำระเงินโดยเฉลี่ย

สำหรับโปรเจครายชั่วโมงจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 3% จากการชำระเงินให้กับ freelancer แต่ละครั้ง

คุณสามารถยกเลิกโปรเจคที่หน้าหลักเมื่อใดก็ได้ภายใน 7 วัน หลังจากตอบโปรเจคได้รับการตอบรับ เพื่อขอค่าธรรมเนียมคืนเต็มจำนวน

คุณอาจเลือกซื้อการอัปเกรดโปรเจค

การประกวด

เมื่อจัดการประกวด ผู้ว่าจ้างจะต้องมีเงินทุนเท่าจำนวนเงินรางวัลการประกวด เรามีเงื่อนไขรับประกันการคืนเงินสำหรับเงินรางวัลจำนวนนี้

เงื่อนไขรับประกันการคืนเงินจะทำให้คุณได้รับเงินคืนภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่การประกวดปิดลงหากคุณไม่พอใจกับผลงานที่ส่งเข้ามา คุณสามารถรับเงินคืนได้โดยการติดต่อฝ่ายสนับสนุน

โปรดทราบว่าการขอเงินคืนไม่สามารถใช้ได้กับ "การประกวดที่ได้รับการรับประกัน" และการคืนเงินนี้ไม่รวมอยู่ในการอัปเกรดใดๆ ที่คุณเลือกสำหรับการประกวด หากคุณเลือกผลงานและทำการส่งมอบไฟล์การประกวดเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งได้มอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะ คุณจะไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืน

ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ว่าจ้างในการจัดการประกวดและการตัดสิน

การมอบรางวัลแต่ละรายการที่เพิ่มขึ้นต้องชำระเงินรางวัลสำหรับรายการนั้นด้วย

อาจซื้อตัวเลือกอัปเกรดการประกวด

บริการ

เมื่อสั่งซื้อบริการ ผู้ว่าจ้างต้องวางเงินมัดจำเทียบเท่ากับราคาของบริการทั้งหมด การชำระเงินได้รับการคุ้มครองโดยระบบการชำระเงินไมล์สโตนของ Freelancer ซึ่งคุณจะชำระเงินเมื่อคุณพึงพอใจ 100% กับผลงานที่ได้รับเท่านั้น

สำหรับ freelancer

Freelancer ให้บริการฟรีทั้งการลงทะเบียน สร้างประวัติส่วนตัว เลือกทักษะของโปรเจคที่คุณสนใจ อัปโหลดแฟ้มผลงาน รับการแจ้งเตือนโปรเจค พูดคุยเรื่องโปรเจคกับผู้ว่าจ้าง ประมูลโปรเจค (สมาชิกฟรีได้รับจำนวนการประมูล 8 ครั้งต่อเดือน) และเข้าร่วมการประกวด

สามารถเลือกซื้ออัปเกรดการประมูลเพื่อให้สามารถประมูลได้มากขึ้น

โครงการ

สำหรับโปรเจคราคาคงที่ หากคุณได้รับการมอบหมายโปรเจคและคุณตอบรับ เราจะคิดค่าธรรมเนียมโปรเจคส่วนหนึ่งตามการเสนอราคาที่ผู้ว่าจ้างเลือกเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า หากต่อมาคุณได้รับการชำระเงิน freelancer ในจำนวนที่มากกว่าราคาประมูลเดิม เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโปรเจคตามการชำระเงินโดยเฉลี่ย

สำหรับโปรเจครายชั่วโมงจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อมีการชำระเงินให้กับ freelancer ในแต่ละครั้ง

The fee for fixed price projects is 10% or $5.00 USD, whichever is greater, and 10% for hourly projects.

การประกวด

การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสามารถทำได้ฟรี โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประกวดเมื่อคุณได้รับเงินรางวัล ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บเมื่อมีการชำระเงินรางวัลหลังจากที่คุณได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะ และส่งมอบผลงานตามความพึงพอใจของผู้จัดการประกวด

The freelancer contest fee is 10% or $5.00 USD, whichever is greater.

บริการ

หากคุณได้รับการจ้างในภายหลังเพื่อนำเสนอบริการนั้น จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% ของราคาบริการทั้งหมด การเรียกเก็บเงินนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการสั่งซื้อบริการ และจะหักจากเงินที่คุณได้รับชำระ

โปรแกรม Freelancer ชั้นแนวหน้า

หากคุณอยู่ในโปรแกรม freelancer ชั้นแนวหน้า คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโปรเจค 15% เมื่อคุณได้รับมอบหมายและตอบรับโปรเจคเจ้าหน้าที่สรรหา จำนวนนี้จะไม่เรียกเก็บตอนแรก เช่นเดียวกับโปรเจคทั่วไป แต่จะเรียกเก็บเมื่อคุณได้รับการชำระเงิน

คืนเงินเป็นเครดิตโบนัส

ในบางกรณี การคืนเงินค่าธรรมเนียมอาจคืนในรูปของโบนัส สามารถใช้โบนัสนี้ได้บนเว็บไซต์เท่านั้น ไม่สามารถถอนหรือโอนได้ โบนัสจะหมดอายุภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมโปรโมชั่น 0%

ค่าธรรมเนียมโปรเจค Freelancer จะเรียกเก็บสำหรับ freelancer ที่เชิญชวนผู้ว่าจ้างคนใหม่ซึ่งยังไม่มีบัญชีบน Freelancer.com ผู้ที่เข้าร่วมและสร้างบัญชีใหม่จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมจาก 10% เป็น 0% สำหรับโปรเจคในอนาคตที่ดำเนินการโดย freelancer ที่เชิญชวนผู้ว่าจ้าง

สิ่งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

 • ผู้ว่าจ้างคนใหม่ต้องถูกเชิญชวนโดยการใช้ลิงก์ที่กำหนดขึ้นมาบน https://www.freelancer.com/no-commission
 • เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหา ค่าคอมมิชชั่นโปรเจค freelancer ที่ถูกลดลง 0% จะมีผลต่องานใหม่ที่ดำเนินโดย freelancer ซึ่งใช้โปรโมชั่นนี้กับผู้ว่าจ้างที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเกี่ยวข้องเท่านั้น โปรเจคใหม่ต้องดำเนินการหลังจากที่ผู้ว่าจ้างสร้างบัญชีใหม่บน Freelancer.com และเริ่มการใช้บัญชีใหม่
 • ค่าคอมมิชชั่นโปรเจคสำหรับ freelancer เท่านั้นที่จะลดจาก 10% เหลือ 0% ภายใต้โปรโมชั่นนี้เท่านั้น ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดยังคงเหมือนเดิม รวมถึงไม่จำกัดเพียงค่าคอมมิชชั่นของผู้ว่าจ้างและค่าธรรมเนียมธุรกรรม
 • โปรโมชั่นนี้ไม่มีผลต่อการประกวด
 • Freelancer ขอสงวนสิทธิ์ที่ตรวจทานการระบุประเภทผู้ว่าจ้างว่าเป็นผู้ว่าจ้างรายใหม่เพื่อจุดประสงค์ของโปรโมชั่นนี้ เพื่อรับประกันความยุติธรรมในการใช้โปรโมชั่นนี้ ผู้ว่าจ้างต้องมีงานที่ทำร่วมกับ และชำระเงิน freelancer ที่ใช้โปรโมชั่นนี้ก่อนการเริ่มโปรโมชั่น ยกตัวอย่างจากแพลตฟอร์มอื่น Freelancer อาจต้องการให้แสดงหลักฐานของงานและการชำระเงินก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีสิทธิ์สำหรับการได้รับส่วนลดค่าคอมมิชชั่น เพื่อรับสิทธิ์สำหรับโปรโมชั่นนี้ ผู้ว่าจ้างต้องไม่มีบัญชีที่เปิดใช้งานอยู่บน Freelancer.com ตั้งแต่ที่การชำระเงินถูกดำเนินการภายใน 6 เดือน ทันทีก่อนที่จะสร้างบัญชีใหม่
 • สำหรับข้อกำหนดทั้งหมดอื่นๆ ของข้อตกลงของผู้ใช้ยังคงมีผลต่อไป - ดู https://www.freelancer.com/about/terms
 • สำหรับข้อกำหนดทั้งหมดอื่นๆ ของค่าธรรมเนียมและค่าบริการของข้อกำหนดเพิ่มเติมยังคงมีผลต่อไป - ดู https://www.freelancer.com/feesandcharges
 • Freelancer อาจต้องการให้ทั้งสองฝ่ายกรอกประวัติส่วนตัวของพวกเขา และ/หรือ ผ่านการยืนยันตัวตนก่อนที่จะทำการชำระเงิน
 • Freelancer อาจขอรายละเอียดสำหรับโปรเจคใดๆ ที่มีการลดค่าคอมมิชชั่นเสร็จสมบูรณ์อย่างเหมาะสม
 • โปรโมชั่นนี้อาจถูกเรียกคืนสำหรับผู้ใช้บางราย หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ การทุจริตหรือการเรียกเก็บเงินคืนจนเป็นที่สังเกต หาก Freelancer เชื่อว่ามีความเสี่ยงที่เงินจะถูกตีกลับหรือเรียกเก็บเงินคืน ในกรณีข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างและ freelancer หรือสำหรับเหตุผลใดๆ ก็ตาม
 • Freelancer ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ใช้โปรโมชั่นนี้ด้วยดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว ด้วยความเคารพต่อการใช้โปรโมชั่นนี้อย่างยุติธรรม และเพื่อป้องกันการฉ้อโกงใดๆ
 • Freelancer ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายใดๆ ที่ใช้โปรโมชั่นนี้ เพื่อการตรวจสอบการฉ้อโกงและเพื่อการจัดการความเสี่ยงและจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
 • Freelancer ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือแก้ไขโปรโมชั่นนี้เมื่อใดก็ได้
 • Freelancer ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกโปรโมชั่นนี้ในประเทศใดก็ได้หากมันดูเหมือนหรือเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่จะนำเสนอโปรโมชั่นนี้ไปยังผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ

รูปแบบสมาชิก

เลือกแผนสมาชิกเพื่อดูค่าธรรมเนียมที่คุณต้องชำระสำหรับบริการของเรา คุณสามารถทำงานบนเว็บไซต์ทั้งในฐานะผู้ว่าจ้างหรือ freelancer ด้วยการเป็นสมาชิกฟรี หรือรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมโดยการอัปเกรดแผนเป็นสมาชิกเป็นแบบชำระเงิน

ความเป็นสมาชิกจะต่ออายุได้ทั้งแบบรายเดือนหรือรายปีเมื่อครบรอบการสมัครสมาชิกของคุณ เว้นแต่ว่าได้รับการยกเลิก หากเงินไม่เพียงพอ เราจะพยายามต่ออายุสมาชิกของคุณเป็นระยะเวลา 30 วัน จนกว่าจะสามารถทำการชำระเงินได้

คุณสามารถยกเลิกความเป็นสมาชิกเมื่อไรก็ได้จากหน้าการตั้งค่าผู้ใช้ ซึ่งจะหยุดการเรียกเก็บเงินเมื่อสิ้นสุดรอบการสมัครสมาชิกของคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

ดูแผนสมาชิกของเรา

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โครงการ

ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้จะเรียกเก็บสำหรับบริการเพิ่มเติม เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามสิทธิประโยชน์ของแผนสมาชิกแบบชำระเงิน

การประกาศโปรเจค ฟรี
แนะนำ $9.00 USD
ด่วน $9.00 USD
ส่วนตัว $19.00 USD
เต็มเวลา $199.00 USD
เจ้าหน้าที่สรรหา $19.00 USD
สัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูล (NDA) $19.00 USD
ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา $19.00 USD
ปิดผนึก $9.00 USD
สิทธิพิเศษ $5.00 USD
ขยายเวลา $9.00 USD

การประกวด

ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้จะเรียกเก็บสำหรับบริการเพิ่มเติม เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามสิทธิประโยชน์ของแผนสมาชิกแบบชำระเงิน

จัดการประกวด ฟรี
การตัดสินการประกวด ฟรี
การมอบรางวัลแก่ freelancer คนอื่นเพิ่มเติม ฟรี
รับประกัน ฟรี
แนะนำ $30.00 USD
การประกวดชั้นนำ $30.00 USD
ด่วน $35.00 USD
ไฮไลท์ $15.00 USD
ปิดผนึก $30.00 USD
ส่วนตัว $25.00 USD
สัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูล (NDA) $20.00 USD
ขยายเวลา ราคา :
3 days = 15% ของเงินรางวัล
5 days = 20% ของเงินรางวัล
7 days = 30% ของเงินรางวัล
14 days = 40% ของเงินรางวัล
21 days = 50% ของเงินรางวัล
ครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายจะใช้สำหรับเพิ่มรางวัลการประกวด (ปัดตัวเลขให้ใกล้เคียงกับจำนวนเต็ม)

ค่าธรรมเนียมการประมูล

การประมูลโปรเจค ฟรี
สนับสนุนการประมูล 0.75% ของยอดประมูล (ขั้นต่ำ $5.00 USD สูงสุด $20.00 USD)
ไฮไลท์การประมูล $1.00 USD

ค่าธรรมเนียมผลงานเข้าประกวด

ส่งเข้าประกวด ฟรี
ผลงานที่ปิดผนึก $0.50 USD
ไฮไลท์ผลงาน $0.50 USD

ค่าธรรมเนียมของสารบบ

การสนับสนุนสารบบ ถูกเลือกในช่วงเวลาที่ได้รับการสนับสนุน (ขั้นต่ำ $50.00 USD)

การทดสอบ

เข้ารับการทดสอบ Dependent on exam. As specified prior to purchase. Typically either free, $5.00 USD, $10.00 USD, or $15.00 USD.

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิต PayPal หรือ Skrill* $0.30 USD + 2.3%
ฝากเงินกับธนาคารท้องถิ่น ฟรี
การโอนเงินระหว่างประเทศ $15.00 USD
*Australian users incur $0.30AUD + 0.99% for Credit/Debit card transactions.

ค่าธรรมเนียมการตัดสินชี้ขาด

The arbitration fee for a milestone dispute is $5.00 USD or 5%, whichever is greater.

ระบบการระงับข้อพิพาทของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการชำระเงินไมล์สโตนร่วมกัน โดยไม่ต้องตัดสินชี้ขาด

หลังจาก 4 วันที่ข้อพิพาทถูกยื่น (หรือ 7 วัน หากข้อพิพาทถูกยื่นโดย freelancer) แต่ละง่ายต้องเลือกเพื่อเลื่อนข้อพิพาทเป็นการตัดสินชี้ขาดที่ต้องเสียเงิน อีกฝ่ายจะมีเวลา 4 วันที่จะยอมรับเพื่อชำระค่าธรรมเนียมนี้และ ทั้งสองฝ่ายต้องยื่นหลักฐานชั้นสุดท้ายที่มี หากอีกฝ่ายไม่สามารถชำระเงินได้ทันเวลา พวกเขาจะแพ้ในข้อพิพาท

ค่าธรรมเนียมการตัดสินชี้ขาดจะชำระคืนแก่ผู้ชนะข้อพิพาท

ค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน

อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการถอนเงิน ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอาจมาจากวิธีการถอนเงินที่นำเสนอโดยบุคคลที่สาม

การถอนเงินเร่งด่วน ฟรี
PayPal ฟรี
Skrill (Moneybookers) ฟรี
บัตรเดบิต Payoneer ฟรี
โอนเงินต่างประเทศ $25.00 USD

เรากำหนดยอดขั้นต่ำที่สามารถถอนได้หลังจากหักค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 30 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าบำรุงรักษา

User Accounts that have not logged in for six months will incur a maintenance fee of up to $10.00 USD per month until either the account is terminated or reactivated for storage, bandwidth, support and management costs of providing hosting of the user's profile, portfolio storage, listing in directories, provision of the HireMe service, file storage and message storage. These fees will be refunded upon request by users on subsequent reactivation.

ภาษี

Australian residents are subject to GST of 10%. Other government taxes may apply, depending on your region.

ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้

The fees and charges summarised on this page are governed by the terms of the Freelancer User Agreement and related site policies. The User Agreement includes other important terms and should be read in full. In particular section 23 of the User Agreement specifies the consequences of termination for violations of the User Agreement. Those consequences can include fines for damages that Freelancer will sustain as a result of actions that breach the User Agreement.