ต้นทุน Mobile App Design นี้ $150
งานออกแบบสถาปัตยกรรม นี้ราคา $150
ที่ที่ NASA ได้รับการออกแบบส่วนประกอบแขนกล
$50
ออกแบบเว็บไซต์ นี้ราคา $390

Hire expert freelancers for any job, online

ธุรกิจขนาดเล็กนับล้านใช้ Freelancer เพื่อเปลี่ยนความคิดของพวกเขาให้กลายเป็นจริง

ต้องการให้งานเสร็จใช่ไหม?

It's easy. Simply post a job you need completed and receive competitive bids from freelancers within minutes.

Whatever your needs, there will be a freelancer to get it done: from web design, mobile app development, virtual assistants, product manufacturing, and graphic design (and a whole lot more).

With secure payments and thousands of reviewed professional to choose from, Freelancer.com is the simplest and safest way to get work done online.

What’s great about it?

  • You only have to pay for work when it has been completed and you’re 100% satisfied.
  • You’ll receive free bids from our talented freelancers within seconds.
  • We’re always here to help. Our support consists of real people who are available 24/7.
  • You can live chat with your freelancers to get constant updates on the progress of your work.
  • Keep up-to-date and on-the-go with our time tracker, and mobile app.
  • Find professionals you can trust by browsing their samples of previous work and reading their profile reviews.