ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 laravel งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Onlyfan clone หมดเขตแล้ว left

  ทำเว็บไซต์ 18+ ที่มี featues คล้าย onlyfan พัฒนาต่อยอดจาก project เดิมที่มีอยู่แล้วด้วยการเพิ่ม feature 1. ทำหน้าแรก และ search ใหม่ 2. ระบบโฆษณา และ sponsor 3. Profile review Tech stack ที่ใช้สำหรับ project Php Laravel, Bootstrap, Jquery Database: mysql

  $1930 (Avg Bid)
  $1930 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Laravel Chat & Notify with Socket.io หมดเขตแล้ว left

  สวัสดีครับ ต้องการให้ขึ้นโปรเจคใหม่เพื่อใช้เป็นตัวอย่าง หรือ mockup ใช้พัฒนาต่อไป Laravel 9 + VueJS + redis สำหรับแชท และแจ้งเตือน Login Register ใช้ built-in breeze

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  เว็บใช้ Laravel ในการพัฒนา แต่ส่วนที่แก้ไขจะเกี่ยวข้องกับ HTML CSS และ JAVA ครับ มี 2 ข้อ 1. ในส่วนของ “Explore the right boat for you” แก้ไข text ที่ซ้อนกันเองและซ้อนกับปุ่ม (ลองเลือกเรือรุ่นอื่นๆ ดู) 2. ตอนกดเปลี่ยนรุ่นเรือ รูปรุ่นเรือที่เลือกก่อนหน้าจะขึ้นมาก่อน พอหยุดถึงจะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ อยากให้ตอนที่ขยับเข้ามาเป็นรุ่นเรือรุ่นใหม่เลยครับ ติดต่อที่ไลน์ไอดี paramathone เสนอราคาและระยะเวลาได้เลยครับ

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Donation Hub หมดเขตแล้ว left

  พัฒนา web application ด้วย PHP Laravel (หรือ Cake) โดยจะมี Designer ที่ออกแบบ Layout และ ให้ Image asset ต่างๆ ให้แล้ว พัฒนาตาม Mock up web application จะทำงานในลักษณะเป็น Hub สำหรับ มูลนิธิต่างๆให้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรองรับการบริจาคจากผู้บริจาคในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านบัตรเครดิต ตัดบัญชี QR หรือ Line (ขอบเขตของงานเป็นแค่การเชื่อมต่อ Redirect ไปที่ Gateway หนึ่งๆ แต่ไม่ต้องพัฒนาเรื่องการชำระเงินเอง) สามารถพัฒนาจากที่อื่นได้ แต่ตอนทดสอบต่างๆต้องเข้ามาทำงานในที่สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพ) Screen ต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนา Donors • View Organizations - Display story and donation method selection • Donation Status - Display result of the payment from Payment Gateway, Direct Transfer, or Rabbit Line Payment • List Donation Transactions - Search for all the d...

  $13037 (Avg Bid)
  $13037 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ออกแบบเว็บไซต์ขายของโดยใช้ Laravel ในการพัฒนา

  $250 - $750
  $250 - $750
  0 คำเสนอราคา
  Laravel App Feature Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Laravel developer to update my Laravel-based app with a new feature. The update is focused on the user interface, so I am looking for a specialist in Laravel with a strong front-end development portfolio. Key requirements include: - Extensive experience working with Laravel - Proven track record in front-end development - Ability to implement new features while maintaining the overall functionality of the app

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  YOUR BID PRICE IS FINAL; NO LATER CHANGE IS ALLOWED. READ CAREFULLY BEFORE YOU BID. See ATTACHMENTS. Cannot share Code before you accept. I have a Journal App built in PHP/JavaScript/Laravel which allows to enter Journal entries, country, some photos and one video of limited size, different costs etc (see ). The job is to implementing the feature of Travel Route Map Creation using Leaflet and OpenStreetMap (both free, opensource). There is a tutorial here Users will be able to search a place in map, create lines of different colors from one place to another, add/tie blog posts, links and pictures with the map, dates, notes and then only map creator can download the map as Image/PDF

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Laravel Developer for MLM & HYIP Fixes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled Laravel developer with prior experience in MLM and HYIP systems, who can make the following modifications to my existing script. Key Responsibilities: - Identify and resolve bugs within the script to ensure smooth operation. - Implement appropriate PHP conditions to update users in the database. Ideal Skills: - Expertise in Laravel framework - Previous experience with MLM and HYIP systems - Proficient in PHP and database management - Strong understanding of CRUD operations, authentication, and API integration in Laravel Please note, these modifications will require understanding of the existing codebase, so experience with similar scripts will be a definite plus.

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled developer to add a custom feature to Invoice Ninja. The following required features need to be developed: 1. Receipt on top of payments module - integrate receipt into payments, with ability to add Tax Withholding (for example, 5%) that will be deducted as tax given to the government from the client side. Rece...category - expenses add a sub category (now only category exists), also define how much % of the expense is approved. For example, in some countries if you report car gas expense, only 45% will be acknowledged as expense from the total sum. so 45% from the total expense should go into the reporting. The ideal candidate will be an individual or team with extensive experience in Invoice Ninja, PHP, Laravel, CSS, HTML and proficient in creating c...

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I need a Laravel developer to create a simple, yet effective admin dashboard with user authentication. The template for the dashboard is ready, and the SQL tables have been set up. The main features of this project include: - **Dashboard:** This should display data from the other 3 pages in a list format as well as in a bar chart. - **Page 1 - Callback List:** A simple list of data from the 'callback' table. - **Page 2 - Token List:** A simple list of data from the 'token' table. - **Page 3 - Name List:** A simple list of data from the 'name' table. For the dashboard, I'm looking for a clean, professional design and prefer the use of bar charts for the graphical representation of the data. User authentication should be straightforward, requir...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm urgently seeking a skilled Vue, Laravel, and PHP developer to address internal server errors affecting my project. I have a website used technology of vue laravel php there is a migration happened to server and the website loaded with errors on A2Hosting platform can anyone help remotely to fix it Key Responsibilities: - You'd be responsible for examining the internal server errors. - You'll need to implement fixes and thoroughly test them to ensure they've resolved the issues. - You should have a deep understanding of Laravel and PHP to effectively troubleshoot. Ideal Skills and Experience: - Proficient with Vue, Laravel, and PHP. - Proven experience in back-end development. - Capable of diagnosing and fixing internal server errors ...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  API create, not integrate in Laravel Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  2 api only to pass value. Work with ftp

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Solve few bugs to a Laravel Application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  It is necessary solve two bugs to a Laravel application regard the frontend of condition use php 7.4. if it is necessary you must do changes to the database and the backend

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Laravel changes -- 4 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  It is necessary make some simple changes to a project management application made in Laravel. The change are: Please answer only if have experiences in project management software. And show my the url of similar job made because I don't asign the job without see the real competences

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ...freelance developer to convert our existing CodeIgniter backend to Laravel 11. The successful candidate will be responsible for maintaining the existing database structure, preserving the current logic, and ensuring no data is lost or details are overlooked during the transition. The key responsibilities include: Conversion of CodeIgniter Backend to Laravel 11: Migrate the current backend code to Laravel 11 while ensuring functionality and logic remain unchanged. Database Optimization: Optimize MySQL queries for improved performance without altering the existing database structure. Bug Fixing: Identify and fix any existing bugs to enhance the overall stability and performance of the application. API Output: Ensure the new Laravel backend provides a consisten...

  $2272 (Avg Bid)
  $2272 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Android Ecommerce App Development , laravel, flutter 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an experienced Android app developer to create a cutting-edge e-commerce platform. The app needs to support multiple languages and integrate the Google Pay payment gateway. The ideal candidate for this project should have: - Proficiency in Android development and a solid portfolio showcasing similar e-commerce app projects. - Experience with integrating payment gateways, preferably Google Pay. - Ability to implement multi-language support within the app. - Excellent communication skills and a proactive work approach. If you have the skills and experience required, please submit your proposal, including your relevant past work and an estimated timeline for the completion of this project.

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Laravel - Create 2 API (2 hours works) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Just create 2 api to pass value. WOrk with ftp only. Simple work

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Website / software Changes Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a web development expert with proficiency in PHP, Laravel, and HTML to help me make some updates on my current website. Key Responsibilities: - Implementing the changes I need on the website. - Ensuring the website maintains its functionality and performance after the changes.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Laravel Project Installation and Modification 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Install and modify laravel project - Hourly - Price INR 100 per hour, should start right away

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Full Stack Laravel & Flutter Developer needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Laravel and Flutter dev Developer needed, only who know both of them.

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...skilled developer to assist with the installation and configuration of a Laravel + Vue app, along with setting up the Admin and User Dashboard templates. Key requirements: - Installation of Laravel + Vue app: As I've already purchased the app from CodeCanyon, I need help with setting it up on my hosting. This includes ensuring all necessary files are correctly placed and the app is running smoothly. - Admin & User Dashboard Setup: The Laravel + Vue app comes with pre-built dashboard templates for both admins and users. I need these templates to be fully functional and integrated with the app. In addition, I might need to make some basic modifications to the dashboard layouts. Ideal skills and experience: - Proficient in Laravel & Vue.js: Stron...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled PHP Laravel developer to quote a PHP Laravel based project. Please note that the scope of this task is to provide a quote for the project, not to complete the project itself. However, if the quote is good, there is a chance that you will get the your bid by answering the following question: What is your favorite Laravel template engine?You must have completed at least 10 Laravel projects and be available for discussions via Zoom. The ideal candidate should have: - Proficiency in PHP and Laravel

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  is New York based Ecommerce company involved in processing of online print orders since 2010. Key Responsibilities - We are looking for AWS Linux Web Administrator to set up new and modify the existing AWS EC2 instance running Laravel application on Bitnami LAMP stack. Set up new dev server on AWS or Digital Ocean. Skills and Experience: - Minimum 3 years verifiable experience as Linux Web Administrator in creating and managing existing and new LAMP EC2 instance. Laravel application hosting experience preferred. Duration: Permanent: assignment and based on completed work items

  $502 (Avg Bid)
  $502 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Laravel POS Integration and Enhancement 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a Laravel expert to help me integrate my POS system with my existing website. No live tracking, no location or other. Maximum 2-3 days task Key deliverables of this project include: - Seamless integration of the POS system with the website. Order from website goes to POS. - Website order in POS to POS print receipt screen. - Website: Multiple login (Google, Facebook) - Website: Eway payment sandbox integrated but also want to save payment details. - Website: The website only provides delivery option. Add pickup option also. Please include relevant examples of your previous work in your bid. Budget maximum: 150 USD

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a skilled Laravel developer, ideally with comprehensive full-stack capabilities. The primary responsibilities will include: - Implementing a user management system: The system should comprise of user roles and permissions for a well-rounded experience. - API development: This requires building efficient, secure, and scalable APIs that enhance our app's performance. The ideal freelancer should possess solid expertise in both frontend and backend development, Laravel PHP, user management systems, and API development. Your duties will be central to enhancing our app's functionality, in a bid to deliver a user experience that's both unique and seamless. If you've handled similar projects before, I'll be more than glad to have y...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Laravel, React.js Web Developer Needed (Python or PHP) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced web developer proficient in Python or PHP, specifically with expertise in Laravel. React.js. The project involves creating a customized e-commerce website, which requires several key features: - Product Catalog: The website must be able to showcase a wide range of products, organized in a user-friendly and visually appealing way. - Shopping Cart & Checkout Process: A seamless and secure shopping experience for users is paramount. This involves a smooth cart functionality and a secure checkout process. - User Registration & Login: The site should enable users to create accounts and log in, allowing for personalized shopping experiences and order tracking. - Super fast load time at least 93 score in google load time. - Booking Platform with ...

  $348 (Avg Bid)
  $348 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I'm in need of a developer who can create a web-based lottery system for me. The system should be designed to allow anonymous participation, with the winners being selected automatically by the system. Key Features: - Web-based: The lottery system should be accessible through web browsers. - Anonymous participation: Users should be ...systems or similar - Knowledge of automated selection processes This project involves a good amount of logic and system design, so experience in similar projects is highly valued. Your bid should include a reference to your previous work and a proposed timeline for completion. Please get in touch if you're confident in delivering a reliable, scalable, and user-friendly lottery system. PHP an Laravel based system, with admin panel, referal...

  $488 (Avg Bid)
  $488 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Laravel Developer for Octopia Discount API Integration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Laravel developer to integrate the Octopia (cDiscount) API for the purpose of creating new products. Key requirements and expectations for the role: - Proficient in Laravel for seamless integration - Experience with API integrations - Ability to create new products using the octopia platform API - Strong understanding of RESTful APIs I will provide the details to the selected candidates. Here is the documentation link Looking forward to your bids!

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  We are looking for experience PHP developer who can complete the project in urgent basis, this is a tight dead line project that need to be finished in 3 days. We have an ecommerce website which is almost 90% ready, we need to add custom filter to it, below is the list of filter s: Price filter color filter Brand filter Categories filter Size filter Material filter and also fix the payment gateway error. Let me know if this can done during the weekend and in given budget I will share the code to finalize candidate.

  $483 (Avg Bid)
  $483 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา

  I'm seeking a Laravel expert to assist in further developing an existing project. The aim is to create a platform akin to , specializing in building and sharing memorial websites. Key Functionalities Needed: - Robust User Authentication: Secure login and management system. - Content Management System: Intuitive backend to manage website content effectively. - Payment Integration: Seamless payment methods to support user transactions. - Dynamic QR Code Generation: Feature to generate QR codes, enhancing user experience. Main Purpose of the Web Application: - The primary goal is to offer a platform where users can create and share memorial websites. - Additional functionalities like QR code generation are aimed at facilitating user interaction and experience. Preferred Design

  $389 (Avg Bid)
  $389 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  ...looking for a web developer with Laravel experience to redesign my bridal website. The chosen professional should enable the following in my new platform: 1. Online Appointment Booking: - I require an online booking system, however, it should not provide immediate confirmations. I'll oversee manual confirmation for all appointments. 2. Wedding Dress Catalog: - The catalog needs an advanced filter system for dresses, allowing the brides-to-be to filter by style, color, and price. - Additionally, an 'add to wishlist' or 'save for later' option should be included. 3. Wedding Planner Tools: - These tools are to assist couples in efficiently planning their wedding. Ideal candidates will have previous experience in developing similar websites wi...

  $480 (Avg Bid)
  $480 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  Laravel - Fix Login redirect and access right issue 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  It is about half day to one day work. Able to work with ftp.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Laravel - Edit and save of the form 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  UI is done, need to create database to store the form details. Work with ftp only.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I'm looking to integrate Pusher into my Laravel 11 project to facilitate real-time transactional notifications. Key Requirements: - The goal is to have Pusher handle real-time notifications for transactional events in the application. - These are intended to be transactional notifications, so they should be triggered by specific events or user actions and delivered to the user immediately. - The notifications will be based on predefined templates, meaning they should follow a consistent structure and format. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Laravel, with prior experience integrating Pusher for real-time communication. - Experience with developing and implementing transactional notification systems. - Strong understanding of front-end development to ensu...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Laravel Developer for Urgent Bug Fixes 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent need of an experienced Laravel developer for a VPS-hosted application. The application is facing some critical issues which need immediate attention. Key Responsibilities: - Quickly identify and resolve user interface issues. - Address database errors and ensure data integrity. - Implement necessary optimizations to ensure smooth running of the system. This project requires immediate action as the application is currently not functioning optimally. Hence, the ideal candidate should be able to work under pressure and deliver results within a limited time frame. Skills and Experience Required: - Proven experience with Laravel, particularly in debugging and fixing issues. - Strong knowledge of VPS hosting environments. - Ability to work under pressure an...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Laravel Bug Fixing Urgently Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent need of a Laravel expert to help me fix the bugs in my application. The issues I'm facing are unspecified at the moment, but they are critical enough to require immediate attention. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in Laravel: The freelancer should have a strong track record of working with Laravel, and be comfortable troubleshooting and debugging within the framework. - Problem-solving skills: The ability to quickly and accurately diagnose issues is essential. - Time Management: The freelancer should be able to work under tight deadlines, as this project requires immediate attention.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Front-End Developer Needed for Community Platform 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...UX/UI layout and PHP Laravel. The main objective of this project is to transform an already well-advanced community platform into a visually attractive and easy-to-use website. I'm looking for a developer specialized in front-end, UX/UI layout to create the entire layout of a new platform idea (Preferably get in touch if you have already participated in creating the layout of a project with these characteristics). with 3d layout. Furthermore, the dev needs to have specialties such as PHP, Laravel, mainly to make some necessary corrections to the business rules of my current and online platform. Ideal skills and experience for this job include: - Front-end development skills - Strong understanding of 3D UX/UI design principles - Previous experience working with PHP...

  $469 (Avg Bid)
  $469 การประมูลเฉลี่ย
  140 คำเสนอราคา

  We have a laravel web API for a native mobile frontend. We need some fixes completed. Our code is stored on bitbucket currently.

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  138 คำเสนอราคา
  Laravel Developer Needed for Creative Web Project 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a Laravel developer to create a web application, which will feature user authentication, database integration, and payment gateway integration. Key requirements: - User Authentication: The application should have a solid user authentication system to ensure data security. - Database Integration: A seamless integration of the database to store and retrieve information efficiently. - Payment Gateway Integration: The website is to support online transactions, hence, the payment gateway integration is crucial. - Web Design: The website should have a creative design in line with a creative theme. Content Management: I plan to manage content updates on the website through an admin panel. This means that the developer will need to build a user-friendly admin panel fo...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Laravel Create API 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create API for App developer integrate. Estimated 2-3 API only.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I have this proyect and I am looking for a developer that has time available to work on the proyect. It is a long term proyect. I need someone with experience in PHP, Laravel, HTML I need to create a copy of a product page. Here is the info needed on the page;

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I need help to build Events based website, more details via chat

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  173 คำเสนอราคา

  Saya mencari web programer yang berpengalaman dana Laravel dan Vuejs. Saat ini saya ada program pernjualan yang ingin saya upgrade agar program tersebut sekarang terintegrasi dengan akuntansi (akun perkiraan) seperti pada Accurate Online atau Key requirements include: - Integrating the current sales program with an accounting system. - The accounting system should be at a medium complexity level, including financial reports. - The primary focus for the integration should be on user-friendliness. Ideal Skills: - Proficiency in Laravel and Vuejs. - Experience in integrating systems, particularly sales programs with accounting software. - An understanding of accounting, especially in generating financial reports.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  We are in need of a highly skilled Laravel expert team to continue development on existing web application! The specific Task - Requirements Document will be provided. Selected team will be having opportunity to work for long term! Skills and Experience: - Extensive experience in Laravel development - Proficiency in Laravel customization and optimization - Strong understanding of Gitlab - version control !* - Excellent problem-solving skills and attention to detail - Database Design & Management: The ability to design and manage a highly organized, efficient database is crucial. Skills that would be beneficial: - Thorough Laravel expertise - Understanding of Git version control - Proven track record in creating database structures ask for task document!

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled full stack developer to upadate robust web application based Corstone.js. The project involves integrating essential features using Laravel and Corstone.js. Key Requirements: - User Authentication: Implement secure user authentication system. - Database Management: Develop database handling for moderate complexity transactions and multi-user interactions. - UI/UX Design: Craft a clean and professional interface to enhance user experience. Ideal Candidate: - Proficient in Laravel and Corstone.js. - Experience in implementing user authentication and database management. - Strong UI/UX design skills. - Capable of handling moderate database complexity. Your expertise will be pivotal in delivering a high-quality, user-friendly application.

  $1166 (Avg Bid)
  $1166 การประมูลเฉลี่ย
  127 คำเสนอราคา

  ...long-term partnership and are willing to provide 20-30 hours of work per week. We welcome both experienced freelancers and those new to this platform who have significant prior experience, such as working in a company before starting their freelance career. This job post is open to all qualified candidates. Now, let's discuss the job requirements, which are urgently needed: We require an expert Laravel Developer who is well-versed in third-party APIs. The candidate must have experience working on incomplete projects and be able to easily adapt to other developers' code. We will provide you with project details, and one of our developers will guide you through the workflow. You will need to collaborate with our developer to understand the project better. A technical i...

  $5 - $8 / hr
  ปิดผนึก
  $5 - $8 / hr
  73 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled Laravel and Vue.js developer to help me solve a pressing issue with the Stripe integration on my website. Key Requirements: - Immediate Availability: The issue is urgent and I need it resolved as soon as possible. - Expertise in Laravel and Vue.js: Knowledge of these technologies is crucial to understanding the issue and implementing the solution. - Strong Understanding of Stripe: To quickly identify the problem with the payment process. The specific problem I am facing is that the payment process is not working on my site. This is currently my highest priority, but I also need help with the user welcome mail. I would appreciate a developer who can look into both issues simultaneously and efficiently. Your ability to solve this quickly and ...

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Laravel Web Developer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for a reliable Laravel developer full time with knowledge of HTML based frontend based on Bootsrap CSS, and knowledge of Javascript JQuery is also must. Aim to enhance an existing PHP/Laravel code base to improve its functionality and remove bugs by testing the code. Estimated budget is small between 450$ to 650$ so please quote your bid carefully, it will be release through monthly payout from Freelancer. Based on performance the monthly amount would certainly be increased. The prospective candidate should be able to commit 6 hours per day Monday to Friday. Meeting software could be any of the MS Teams, Zoom, Google Meet, etc. Working time zone preferred is Europe GMT + 0 Key Responsibilities: - Understanding of SECURE PHP code development with proper code com...

  $501 (Avg Bid)
  $501 การประมูลเฉลี่ย
  251 คำเสนอราคา
  Laravel Livewire SPA Fix - CSS, Functionality 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm facing issues with my Laravel Livewire Single Page Application after converting it using Livewire Navigate. The job involves fixing CSS styling issues, restoring missing functionality and ensuring that JavaScript executes properly after the first load. Key Details: - CSS Styling: The breadcrumb styling works perfectly on the first load, but breaks once the Single Page Application (SPA) is loaded. - Missing Functionality: Some features that were present before the conversion are working on Fresh Load but currently missing after SPA Load and need to be restored. - JS Execution: JavaScript isn't working as expected after the first load, this needs to be fixed. Skills and Experience: - Strong knowledge of Laravel Livewire Single Page Applications. - Proficiency in...

  $126 (Avg Bid)
  NDA
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm on a tight deadline to develop a new application using Laravel. There are some minor bugs that need to be resolved before we can move forward. Ideal Skills & Experience: - Expertise in Laravel and PHP - Proficient in resolving minor bugs - Able to work efficiently under a tight deadline - Strong communication skills, as we'll need to discuss bug resolution progress and application development milestones regularly

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน laravel ชั้นนำ