ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  303,548 full browser flash css firefox css งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Markozso Stdio หมดเขตแล้ว left

  1.ช่วยล้าง Junk File 2.เป็น Browser ได้ ฯลฯ แต่ยังไม่เสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการเขียน Code

  $605 (Avg Bid)
  $605 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Markozso Stdio หมดเขตแล้ว left

  1.ช่วยล้าง Junk File 2.เป็น Browser ได้ ฯลฯ แต่ยังไม่เสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการเขียน Code

  $453 (Avg Bid)
  $453 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...เขียนได้ประมาณ 40% แล้วครับ ในเอกสารจะเขียนโดยใช้จาวา แต่ตอนนี้ผมเขียนโดย c# แทนครับซึ่ง เป็นโปรแกรม สกัดกั้นการแสดงผลลัพธ์จากการสืบค้นคำลามก ครับ ซึ่งต้องเขียนโปรแกรมดักจับ chrome browser ไม่ให้แสดงผลลัพธ์รายการที่เป็นคำลามกจากการ search คับ ถ้ารายการไหนเป็นคำลามกก็ไม่ให้แสดงผล ถ้าไม่มีคำลามกก็ให้แสดงผลได้ ครับ พี่ช่วยดูให้หน่อยครับ

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need people that are expert animators and able to create anything thrown at you, and able to accomplish projects in a quick amount of time. You must be fluent in English and be able to communicate effectively.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...theme 7. Should be able whitelist website IPs. 8. Cleaning Infected/hacked websites and finding vulnerabilities of the sites and fix them. 9. Experience in WordPress, HTML and CSS, JQuery is a must 10. Must be able to update WordPress, Plugins and WP themes seamlessly. 11. Moving sites behind SUCURI firewalls and Cloudflare. 12. Experience building

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  minify CSS & JS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like to minify CSS & JS File

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Update my UI with CSS, SCSS, 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please update my availability and price component to look like the attached photo. This component needs to be reusable and optimized for mobile and web. You will be provided with designs and functionality.

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Hello, I am looking for somebody to write me some code. I would like an image to be revealed when clicked/tapped on. At the moment the reveal for the offer looks like this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] However, I would like to have it simpler. The image should be blurred directly on the page and once tapped on, made visible. I have seen there is something like: "img { -webkit-filter: blur(5p...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Web browser automation 6 วัน left

  Web Browser Automation Requirement 1. Simple HTML front end for user to enter information 2. Script to run the automation 3. Provide output log on the front end 4. Code Documentation (commenting the code) Flow 1. User input data on the front end 2. Script execute according to the data user input 3. Script logs the output on front end

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  I need a simple iOS app. 13 วัน left

  I need an app does simple work. It should catch the visited URL on the web browser such as Chrome, Safari. if you could do it, then bid...

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...interact with an existing open browser. I mean I have 3 forms, the second one has to take the last session of the first one and the last one with the second one. The first form is filled using selenium and then return the second form which is necessary to lauch another instance of selenium using the same instance of the browser otherwise the system blocks

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Embed and Expand full OpenGL in Renpy - Python 2.7 -- REPOST 13 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a game written in RenPy for Python 2.7 I need the limited existing OpenGL/ DirectX primitives in Renpy (and PyGame) expanded to include the full OpenGL & DirectX library available for Python 2.7 and then verify/validate with test frameworks and proof of work in Spine and Live2d animations. To qualify for this project, you must have *excellent*

  $25 - $50 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก NDA
  $25 - $50 / hr
  4 การประมูล

  Looking for a experienced graphic designer that can design anything from logo's to webpage layouts. You must be able to speak English fluently.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  Looking for a full stack developer for 20 days. Its an internal project and not publicly hosted. Skills required. A. Critical thinking skills and passion to bring new ideas on board B. Be part of senior leadership in understanding the requirements and implementing them in the defined timeline. C. Have strong coding experience on PHP , Jscript, Bootstrap

  $412 (Avg Bid)
  $412 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I am looking for a well rounded individual that is interested in Full time work. This employee must possses these Key skills to be considered; Virtual Assistant/Customer Service Wordpress Developer & Designer Creative Writer & Blogger Google Analytics Google AdWords Google AdSense SEO Traffic Generation BackLinks Internet Marketing Link Building

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  flash banner 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i have a flyer i want to make use it as a advertising banner on a website , the banner size has to be 120x400 ..flash banner.. with html

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Website Error Resolution 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...comparison criteria applied ( Attribute Comparison ) - Enhance Check out Design - Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content - 1 Page with 4xx response - Optimize images - Leverage browser caching - Leverage browser caching for the following cacheable resources: - W3C HTML validation - 4 Images with 4xx status - 17 External links

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Looking for a experienced software developer who can manage teams of remote developers leading development for client projects and projects being developed in house. From software to mobile application to complex web application you’ll be responsible for drafting up in depth documents going over the scope, timeline, feature set, etc for clients making it easy to understand for them and the...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  full stack developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a fullstack developer to do a range of tasks (fulltime job). You'll need to demonstrate your ability to create web applications from start to finish, frontend and backend. I'll only accept someone with the majority of their portfolio utilizing proper modern interfaces, and those who speak English perfectly. This is a fulltime longterm job.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  Brand Design Work for a Website and Browser Extension. Specifically, need a custom branded logo for a website, Twitter thumbnail and banner, and logos for use on Chrome/Firefox webstores. Also need several screenshots of the browser extension being used on different websites.

  $394 (Avg Bid)
  $394 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Project for Vartan P. 9 วัน left

  Custom branded logo for a website, Twitter thumbnail and banner, and logos for use on Chrome/Firefox webstores. Also need several screenshots of the browser extension being used on different websites.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Build WebRTC voice chat 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a browser-based voice and text chat app that runs on all WebRTC supported platforms. In addition to the participants being able to hear each other, the voice must be saved to my server in mp3 files that is identified by user and time stamp. The code should be structured so I can easily add functionality to the chat.

  $446 (Avg Bid)
  $446 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Improve my vue.js Availability CSS / SCSS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please update my availability and price component to look like the attached photo. This component needs to be reusable and optimized for mobile and web.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Frontend developer CSS changes for 5 pages & Pricing | Laravel + Vuejs 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a Vuejs developer who can update the existing site as the design. We have a simple, but working well VPN website developed using Laravel + Vuejs and need to upgrade the site(mainly style sheet) You need to... Update the style sheet of existing 5 pages as I indicate(design is ready). Create a new page(ordering) - UI only for the first step and payment will be the next step. ...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  RFP Frontend 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...quickly calculate the value of a property and their portfolio. SUBCONTRACTOR MISSION Develop an Angular 7 hybrid app for Android, IOS and the browser; well focus on the mobile for the first version. The HTML + CSS template will be provided. Mockups will be provided. ABOUT THE PROJECT The project is a mobile application that will run on Android and IOS

  $3265 (Avg Bid)
  $3265 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  WASM Developer FFMPEG FFPLAY 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...FFMPEG development, into a web browser. FFPLAY is a highly robust command line video player that can give a lot of details of a stream. We are looking for a developer that can take FFPLAY and make it into a WEB player, so that we can play and test various live or file streams in various formats inside the web browser. Specially, and most important

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon CSS Redesign 13 วัน left

  CSS redesign of my website to make it look modern and user-friendly. website is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] This would be a full website interface redesign. Not just the logo. Thanks!

  $60 (Avg Bid)
  รับประกัน NDA
  Improve Speed and Other tasks for Wordpress BeTheme Woocommerce site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Mobile version : from 3 tags under search field (in desktop version), only 1 is visible in mobile version 4/ To optimise site speed : Desktop and Mobile versions Css sprites, Leverage browser caching, Serve resources from a consistent URL GTmetrix Report, Google site speed. 5/ Automated messages sent to client once they place their order, once their

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Full Stack Developer 6 วัน left

  ...branży afiliacyjnej. W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy Full Stack Developera, który dołączy do zespołu wiodącej na Polskim rynku sieci afiliacyjnej #FireAds. Naszym celem jest poszerzanie swoich zasięgów trzymając najwyższy poziom usług. Oczekiwania: PHP Laravel (5) JS jQuery CSS Bootstrap (4) SASS GIT Mile widziane: Vue Jira PhpStorm obsługa

  $2276 (Avg Bid)
  $2276 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล

  I need to resolve my wordpress website issue on Pingdom, Pagespeed or GTmetrix. For now, the few issues I need to solve on GTmetrix are: 1. Leverage browser caching 2. Defer parsing of JavaScript 3. Minimize request size, and 4. Minimize redirects My website is: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] On my wordpress website I use W3 Total cache, Cloudflare

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Update CSS and Bootstrap on HTML site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for dev to update CSS and Boostrap on HTML site

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  132 การประมูล

  ...Module HRM Module Payroll Fixed Asset Banking Module (Offline just internal Calculation) Sales and Invoice Purchase and Expense First Back Office Application will be Full ERP will cover All Area of any Standard ERP application feature from finance to asset management sals invoice purchase budget quotation all standard official procedure feature

  $4334 (Avg Bid)
  $4334 การประมูลเฉลี่ย
  82 การประมูล

  project for user juha k. based on these repos: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] i need an extension that grabs the user-list and implements the following functionality: # function getChatuserlist() : [<User>] # kick a user # ignore

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Create Desktop Icon as 2. Desktop Interface Switch -- 8 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create Desktop Icon as 2. Desktop Interface Switch for WIN8, WIN10. Icon Graphics ...desktop area again. We have couple of similar but more complex projects coming, looking for long term interaction development, also in fields of building eCommerce plugin and browser addons. We need another small addon feature within it. Please no time wasters thanks

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  changing design of menu, form, tables in existing admin panel theme(HTML,jquery,css), make it mobile friendly (bootstrap) auto adjustable , modern

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Looking to hire a designer that is capable of doing custom designs jerseys for baseball and adult softball teams Here are a few designs we have done in the past you can check out the website for more options and things we are looking for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  We are looking for a front end developer to code the html and CSS of our sketchapp designs. We will provide the desktop and mobile designs. We will need the code to be responsive. We would like to ask one question. What past project or job have you had that is most like this one and why?

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  43 การประมูล

  I am looking for a Php Developer - Full stack who can work on my new project. It is mvp project and need some one with very fast coding and experience. Must have 3-5 year expereince in Php frameworks, mySQL, javascript and core code source skills.

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล

  NEED An ANDROID BROWSER APP converted in to native IOS PHONE app for apple store... in few hours only proffessional apply with best knowledge of ios development and upload on our ios store properly and get approved......asap in 24 hours

  $265 (Avg Bid)
  NDA
  $265 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  ...WITHIN 24 HRS! ** START IMMEDIATELY - Live dating website needs multiple CSS, html, design revisions on multiple pages - Landing page design revisions, signup box, colors, text, mobile revisions, etc - Environment = custom php, codeigniter, bootstrap - Seeking expert in CSS, creative web designer, typography, elements, UI, etc - All coding MUST BE

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  1. Update Vue.js from CLI 2.0 to 3.0: We are running an older version of vue, we need to update this 2. We need to refactor and rewrite our time / date picker. 3. ...CLI 2.0 to 3.0: We are running an older version of vue, we need to update this 2. We need to refactor and rewrite our time / date picker. 3. Optimize SEO with NPM 4. Fix CSS / SCSS

  $443 (Avg Bid)
  $443 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  C# Socks5/4 Server 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...explain very well but I'll show you a example: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Here we have a list of proxys.... I'll try this socks 5 here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] So I'll open my firefox proxy settings and put this config here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] then when I surf on websites like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I'll have the IP ADDRESS as the sock5 server.

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Trophy icon Build me a website and design a logo 6 วัน left

  ...Experience, Blog, Contact us The page should have the following sections: About me Content: Hi, i am a front end developer with 6+ year experience with Wordpress, Html, Css, Bootstrap,  Javascript and JQuery. Angular 2+,Typescript, Express Js and Node js I will give you support after the completion of the website.  Fully Responsive Website for

  $21 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Conversion of Designs to Responsive HTML templates for emailers. Partial Templates are ready and will be provided. Cleaning up of templates including changing content and HTML, CSS has to be done in accordance with the designs provided. Quality of work is most important. The conversion has to be immaculate and an exact replica of the designs.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Need a single page food web in html/css/js 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hi i need a single page mobile/tablet responsive food web in html/css/js like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] with complete functionality NO PHP or database work require. NO Login, No register, No checkout. The design should be like the attached image. Budget is max $50.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  @@@ Overview Design and develop web applications for our happy clients in the wine and beer industries. Implement new functionlity in existing client applications along with shaping and building future products.

  $455 (Avg Bid)
  $455 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Deal Website Project 6 วัน left

  ...should be receiving updates on their posts if they wish. 5. Website must be accessible through major / popular browsers. 6. Website must be accessible from any mobile device browser. 7. Ability to create alerts, wish list so if somebody posts an item, they are searching for they get alert via email. 8. Website administrator / moderator can block / delete

  $529 (Avg Bid)
  $529 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  ...bookmarking part for now) both in terms of making the API robust (with 100% test coverage!) and the front-end ready for production. - Build a browser bookmarklet. - Build a browser extension (Chrome / Firefox). - Build an Android / iOS app. - Build an Electron cross-platform desktop app. NOTE: if you don't master all of the above skills, don't worry

  $732 (Avg Bid)
  $732 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  ...check job posting carefully, if you can't start working right away, don't apply!!!!!!! ----- You must work via teamviewer! ----- Budget : max $40 Hello, I am looking for a full stack Wordpress & PHP expert for urgent project. I have a website, the site keeps having issues with permalinks. Every day or two they need to be resaved. I am not sure why

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล