ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  21,568 gsm voip gateway asterisk android งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  เขียนหน้า GUI เพื่อสั่งงาน Elastix , Asterisk

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hello My wordpress website pages except home page are giving 500 internal error. There is n...wordpress website pages except home page are giving 500 internal error. There is nothing in my error logs [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Each page except [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is giving error

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  We are looking for a technical person who has good telecom experience and can help us developing ringless voicemail broadcasting system. There are very few companies are doing this and we have no idea how do they do that. Here is detail about companies that provide ringless VM : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Http://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] You can read about it and tell me if...

  $1140 (Avg Bid)
  $1140 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Voice API & SDK | VoIP Calling In Your Apps | Sinch expert 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need expert for Voice API & SDK | VoIP Calling In Your Apps | Sinch and Java Script only.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I need a modulation algorithm, which can modulate any binary bit steam, to let the bit steam go through VOIP compression and decompression, and then be recovered with minimum distortion. VOIP for example is skype, or wechat, etc.

  $1510 (Avg Bid)
  $1510 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Configure Asterisk Server with A2Billing multiowner reseller Solutions 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...OVERVIEW I have to shift my existing asterisk vicidial server files ( my dial plans, modules , database ,IVR , custom code on the server, user details, ALL CONFIGURATIONS. etc ) to a better hardware /server with Xeon processor 3.2 GHz.& 16GB RAM NEW VICIDIAL server details & its configuration ● Centos7, Asterisk, FreePBX & VTiger is already Installed

  $249 (Avg Bid)
  $249 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Mobile VoIP app 5 วัน left

  A mobile VoIP app solution to make calls from App to phone numbers all over the world

  $814 (Avg Bid)
  $814 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Install PBX (IP Based) 5 วัน left

  ...shall be awarded to individual who can install IP based PBX alongwith open source billing module ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]). The IP PbX shall be asterisk based on linux platform. VPS for installation will be provided. The payment terms include 50% payout at the time of 50% work completion and rest at the project closure. Please

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Troubleshoot FreePBX 5 วัน left

  After login, receive message "cannot connect to asterisk"

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  a2billing script -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Dear all, I am seeking someone who can write a script that will install LAMP, asterisk, a2billing 2.1.1, and FreePBX automatically on CENTOS 7 by firing one or 2 command line(s).

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hi, I look for Freelancer who can implement Asterisk with my MGCP provider. Not SIP. Can somebody do? Thanks

  $261 (Avg Bid)
  $261 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I have requirement of asterisk PBX developer

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...understanding of the current GSM & GPS and/or Satellite technologies, who can design and build a vanward prototype of GSM & GPS Tracking Device with the following characteristics: * as small, as possible in regards of the PCB (electrical circuit board) dimensions; * accurate, sensitive and efficient due the amplified GSM (3G/4G) & GPS and/or Satellite

  $1565 (Avg Bid)
  $1565 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  IT Infrastructure Management using open source tool 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Inventory/Asset Management Tools ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] with GLPI) e. Visitor Management Tools ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) f. Printer Management Tools g. ID Management Tools (Open LDAP) h. VoIP Tools (Asterisk, FreePBX, FreeSwitch) i. Messenger Tools (Jabber) Basically the idea is to help new IT Managers and IT administrators to manage IT infrastructure using opensource tools

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Install freepbx and configure connection with clients 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi -I want to install freepbx and configure termination gateways on my server using vpn. I already installed asterisk and a2Billing -configure a connection with clients

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  SIP register with Custom software 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... 8 RAM MB: 64 server send call to router >>router send to voip gateway we install our program on router and our router OS is openwrt like server to router resisted and router to Voip gateway all connection By SIP asterisk server to creytiv/re router then creytiv/re to VOIP gateway some one already made it they can run more then 64cal...

  $579 (Avg Bid)
  $579 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  looking for someone who can change simple gsm cellphone software to block access to internet for kid safe phones

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  im looking for asterisk pjsip developer for support our system

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Multichannel Phone Dialer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In need of software or asterisk/freepbx hosted solution for "Voice Broadcast" or "Robo Dialer". - Connects to SIP Trunk - Alternate Caller ID; Area Code Caller ID campaigns with alternating numbers - Ability to play and add audio files messages that are randomized - Multichannel lines (100) to make hundred or thousands calls per minute - Choose number

  $669 (Avg Bid)
  $669 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Asterisk 16 Queue Call Back 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have 2 platforms: 1. Freepbx 2.11 and Asterisk 11 2. FreeBpx 14 and Asterisk 16 CallBack makes callbacks simple. When your agent receives a callback request, they will see all of the caller’s information in the screen. They can click one button to accept the callback request and [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] will automatically connect them to the caller. This process

  $631 (Avg Bid)
  $631 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  sip to Native dialer APP 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Sip to native dialer app Features 1. this app need to be working in the background 2. the app file will have with all configuration user passwo...a phone , with the call we will send as well a phone number . The app will accept our call and dial out using native dialer on the phone, using local network gsm or cdma

  $510 (Avg Bid)
  $510 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  need someone to fix the extension file on the asterisk script

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  SIP 2 SIP call optimization bandwidth 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need to VOIP SIP to SIP call G729 optimization bandwidth SERVER A =asterisk server Server B =Openwrt ROuter server A&B connected to VPN VOIP device COnnected to Openwrt ROuter we send calls Server A to VOIP device SIP to SIP codec g729 its use per calls 30KBPS we want to conpress it if you can make it under 15KB we are happy i saw too many peppole

  $838 (Avg Bid)
  $838 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  VOIP, SIP Expert 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I’m looking for an expert of VOIP, SIP, Hack for educational purpose

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  We have installed OpenAnswer, FreePBX, and Asterisk on a AWS. We are looking for someone familiar with the software to finish fully setting it up for us. This includes changing all the default passwords. After setting it up we want to upgrade to PHP 7.2, and NodeJS 8. We are also looking to remove all test files, and default configuration files that

  $260 (Avg Bid)

  I have a vps server centos7-64 I would like to install the latest version of the following -asterisk/freepbx/a2billing/fail2ban/vpn -a2billing load balance traffic across termination gateways -IVR filter to drop test call generator (press DTMF to continue call)

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  we have a java script which is connected to asterisk we need someone to help change the settings

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I have a vps server centos7-64 I would like to install the latest version of the following -asterisk/freepbx/a2billing/fail2ban/vpn -a2billing load balance traffic across termination gateways -IVR filter to drop test call generator (press DTMF to continue call)

  $502 (Avg Bid)
  $502 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  GSM mobile software 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for mobile network integration developer who can write applications using SIGTRAN protocols to STP and PHP

  $643 (Avg Bid)
  $643 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Asterisk PBX Deployment 2 วัน left

  I have setup an Asterisk Cloud deployment and need some help tweaking the final steps of the setup

  $355 (Avg Bid)
  $355 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Hotspot Vendor App needs completion.. (Debugged and Design) 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...portal, generate a voucher of the customers choice, enter the customers number, then click buy. The consumer will get a SMS containing Voucher number. (SMS sent out via local Asterisk Server) Major features for the initial design include: ● A minimal UI than allowed vendors to generate a unique token for client use. (UI needs to be made modern) ● App will

  $538 (Avg Bid)
  $538 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  SIP Proxy Server install 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i want SIP Proxy for my voip Dialer and voip device i have asterisk server i need to register my soft phone to my SIP server but sometime we have blockage issue so i need a SIP Proxy if you can provision then good for me check the Attach FIie if you can make it let me know

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  i had asterisk/freepbx installed on centos recently. One DID on the SIP trunk is working fine but other DID has two issues. Both DIDs are on same network and similar SIP phones 1. there is a delay of 50 sec after caller presses a digit to reach staff before phones ring 2. phones ring only once....so calls are lost freelancer who installed this for

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Asterisk Web development -- 2 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need Asterisk Web Developer, Need Application like VOIP Service, Miss Call Alert service, You can check demo like myoperator , knowlarity etc

  $393 (Avg Bid)
  $393 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Application for iPhone01 (Mock location) 13 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need application to work on ios that can let me change my address ( ...change my address ( I am not talking about IP) For some programs like Badoo your real location is captured even if you use IP changer, probably from the GSM network. I do have this App but for Android ( where I input the coordinates of the preferred country/city I like to use)

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Secure Issabel PBX (asterisk) 12 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I have a very serious problem with my hosted PBX: It is available online but I already change the default 5060 to 10... Firewall and fail2ban are already setup. Sip phones can call using dialcheap and megavoip. The problem is that hackers make calls using dialcheap and megavoip and I cannot stop it. ##, *2, Tr are already disabled

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  GSM BTS - Cell Phone Number Capture Software/Hardware 12 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to install/write the software and configure the hardware for a device that will capture the cell phone numbers of all nearby cell phon...cell phone numbers of all nearby cell phones. This link shows instructions on one way to accomplish this. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $4792 (Avg Bid)
  $4792 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hello I have problem ,I cant register my gateway ejoin gsm 16/64 to my FREEPBX server , i tried pptp vpn but he does not work.i need to now what's the problem and make solution I think open vpn is the solution Thank you

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Looking Click to Call, IVR solution with voicemail using Asterisk or Dialogic card 8 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...SIP accounts (with hunt groups). Of course system needs configuring Asterisk for custom DID:s, call forwarding, internal calling, voicemail, ability to activate/deactivate service at any time, etc. Iam looking for a relationship with developer who will handle full deployment of asterisk with billing,GUI , with these functions : call forwarding, voice

  $335 (Avg Bid)
  $335 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Paid content website GSM Operator's API Connection 5 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Hi everyone, We have a website and a landing page. We need a help to set up the GSM operator's API. 1. We have a paid content on the website and only users who were subscribed through our landing page should be able to browse it. 2. The landing will be promoted on mobile phones. 3. When the person clicks "subscribe" button and using mobile internet

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Need IoT developer - Embedded system 4 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Have to build a sw stack on STM32 and ESP to communicate over WiFi or GSM depending on availability of the either interfaces and upload/download attributes from cloud. Appropriate actions has to be taken based on the command received.

  $455 (Avg Bid)
  $455 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Connect an GSM Operator API to a Website for Charging 3 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Hi everyone, We have a website with a landing page. The user, when directed to the website for the first time from his mobile phone, should see a landing page with a call to action button. When the button pressed the charging should happen. I will share the API documentation and provide access to the website and landing page with the person I will hire. Please apply a bid ONLY if you have exper...

  $208 (Avg Bid)
  $208 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  GSM GURUS WORK หมดเขตแล้ว left

  FAST WORK NEEDED ON MY WEBSITE CHECKOUT: REMOVE ESTIMATE SHIPPING AND TAX FROM CHECKOUT FIX PAYPAL CHECKOUT: REMOVE BILLING OR SHIPPING FROM CHECKOUT FORM HOMEPAGE: MOBILE OPTIMIZATION (SOME ELEMENTS NOT RESPONSIVE AFTER CHANGES) POPULAR TAGS: POPULAR TAGS ON HOMEPAGE NOT FUNCTIONING CONTACT US: FIX MAP

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  We are looking for a company who has 24/7 server administration. We have between 4-6 servers running at the same time, and we are looking for a new company, who can be in charge of everything concerning the servers. It is important that there is 24/7 support, and that there is system admins attached, if it is not only system admins. If every case goes through level 1 or level 2 support first, the...

  $558 (Avg Bid)
  $558 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  agent survey Asterisk/issabel/Elastix หมดเขตแล้ว left

  I would like create agent survey on Issabel/Elastix. Need modification in UI as well like adding menuitem under call center reports section to show Agent survey results page within elastix/issabel UI.

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Hello I have problem ,I cant register my gateway ejoin gsm 16/64 to my FREEPBX server , i tried pptp vpn but he does not work.i need to now what's the problem and make solution I think open vpn is the solution Thank you

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Siarum VOIP Phone System หมดเขตแล้ว left

  We have developed a complete workflow management software the allows clients to use the CRM that is integrated with our VOIP phone system. It is built in asterix. We need developers to maintain and manage our asterix phone system within US timezone. This will be an ongoing project. Our website is [removed by Freelancer]

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  proteus simulation of arduino project with a report หมดเขตแล้ว left

  need to simulate gsm based water tank in Proteus and make a report and short presentation on it.

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  i need a custom voip switch like astpp หมดเขตแล้ว left

  i need a custom voip switch like astpp which can handle above 1000CPS and CC with DID Management and recording with security

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  change extension file in asterisk หมดเขตแล้ว left

  we have 2 extension files we want someone to copy the dial out routine from one to the other

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล