ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  8,704 android text message app งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Prestashop - Error when sending a message to the customer from orders 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Pretashop - BackEnd - Orders - Send Message to Customer. Error: Property CustomerThread->name_customer is empty at line 917 in file classes/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 912. } 913. 914. $message = $this->validateField($field, $this->$field); 915. if ($message !== true) { 916. if ($die) { 917.

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  customizing message me for details 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some changes to an existing website. I need you to design my online store.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hello. I have a website that is a webapp and I need some to create an app with native features to use on my site. native features Custom Push Notification when someone post a new video / photo, comments, mentioned or receive a new message in chat (Firebase or one signal): Footer menu My site: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Admin: maikelcosta Pass:

  $951 (Avg Bid)
  $951 การประมูลเฉลี่ย
  82 การประมูล
  send message in excel file 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  send message by python it is fully automated

  $368 (Avg Bid)
  $368 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Send Message on Whatsapp Number Using php -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need to integrate message integration on whatsapp using php

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hello Developers, I need to build a very simple App to display Quran holy text (layout is ready) - No iOS (only Android) - No Mobile (only Tablet) - No Audio, only text! Features: - Index - Go to Ayah number … - Bookmark - Next / Previous (for Ayah or group of Aya depending on the screen and text size) - Auto-Play-Scroll down/up - Auto-Play-Scroll

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Send message from Raspberry to Android phone using bluetooth 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...From that script, I need to send text messages (0-30 chars) to an Android phone using BLUETOOTH connection. The phone connects to the Raspberry using predefined MAC address and passkey. Only one user can connect to the Raspberry. The app shows a popup message, user can acknowledge or delete the message. If the message is acknowledged, it should be store...

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Send Message on Whatsapp Number Using php 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need to integrate message integration on whatsapp using php

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  On...and set up singals to trigger the lights and sounds of the open architecture LED Signal Tower hardware. Currently the team is facing an error message when trying to communicate to the device - error message attached. Any advise solution, re-building of file to fix the issues to have a the hardware communicating properly is the solution we seek.

  $269 (Avg Bid)
  $269 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  hello I have an audiobook available on youtube, the freelancer should download the audio file! then transform it into a subliminal message audio file mixed with any calm music he can find. the audiobook is 9 hours long! the freelancer should be aware of what subliminal audio messages are and what frequencies or whisper sound to transform the audiobook

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  send whatsApp message 4 วัน left

  Hi, Build C# window application project, for send whatsApp message through Whatsapp Desktop application , not API or Twilio or whatsapp web..

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Fix Credits from Message system 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we have a message system build on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - we have it so it takes away credits when the person sends messages, BUT when they attach an image it is not taking away credits. So we are needed that function added into it. Please send N8 when send quote, if you do not have it in your message you will be ignored.

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล

  I need a reward app (ptc + gbt) having all ads network on it and allowing to advertise paid ads in the app like swagbucks, neobux but more developed with customazation for iPhone/iPad and android app. I would like it designed and built.

  $587 (Avg Bid)
  $587 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  This project is simple for the right developer, I need you to allow these links: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to open in a new tab without triggering the popup blocker mainly on firefox, IE, Safari and major browsers.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  update app for latest ios and add some additional message function. 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...an IOS ecommerce app that i need to add a new message function and update it to meet apples newest IOS. the app will pass the message using http. i also need to update the internal database structure to add some extra fields and import additional fields from the current xml file. there is one extra bit logic to be added to app, if running in backgroud

  $249 (Avg Bid)
  $249 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Mobile development -- 2 1 วัน left

  iPhone & Android app between students And teachers , -Teachers App : - It’s an app for 2 side : 1 - student : - register on the app with full details . - he can find the teacher in his area or his city to give him privet lessons . - he can rate the teacher & the lesson value . - The location or mapping is important to give the student the chance to

  $1465 (Avg Bid)
  $1465 การประมูลเฉลี่ย
  101 การประมูล

  I need you to use my facebook account and send messages to all my 1,000 friends. It will be to cut and paste the same message and only change the name each time you send the private message.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล
  broadcast message on windows in specific time 21 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I am looking for a software t...the computer . Platform — windows. And in every 30 or 1 hour it should display a messgae which says screen Barging , but in real it’s not recording the screen it’s just the message. Let me know if this can be designed. Send me the price quote. It’s a broadcast messgae. Kindly wait for the revert. Thanks.

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Simple Mobile Application Development หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  ****01/10/19: Added to the scope, plea...agencies we serve. The application asks 3 questions in free text format, which then notify the agency. A detailed description of the app is attached. We only need the app to be developed to feed into an api. We will handle the rest. The app needs to work on iOS and Android. Please message with questions.

  $744 (Avg Bid)
  $744 การประมูลเฉลี่ย
  111 การประมูล

  Mail delivery message failed error We are getting mailed delivery message failed when customer place there orders. Customers are not getting email confirmation this was working fine before however since change to vps dedicated server no email confirmation being received. This can be quick fix but not sure where to look. Thanks

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Message for Sorayadiaz หมดเขตแล้ว left

  Hello sir I am abdul kader and tomorrow you had post a project and that project title was "Data entry VA start today" and you send me a message Hello, did you read and understand ALL the work terms and agree? but I dont know why you closed that project but if you want sir I want to work in your project and I have read and understand and agree with

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Write an IVR message for marketing หมดเขตแล้ว left

  Need somebody to write an effective IVR script to be used for marketing purposes. details to be discussed on chat. Writers from English speaking countries only should bid.

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Implement iOS NDEF Message Writing Module หมดเขตแล้ว left

  We are looking to find an iOS developer to assist us with a project. This project requires you to build a single function that will take a URL and convert it to an NDEF message and write it to an NFC tag. The iPhone and iPad do not support writing messages to an NFC tag so we will use a Bluetooth based reader/writer to accomplish this task. The example

  $563 (Avg Bid)
  $563 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Push Notification Server หมดเขตแล้ว left

  I'm currently learning about push notifications in some Android SDK training. I'm wanting to learn how to integrate a push notification server into an android app. I need help building a push notification server and an Android app compatible with the server. One half of users need to be able to log in as administrators, the other half need to be

  $471 (Avg Bid)
  $471 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  XML Message Development MS SQL Server 2016 หมดเขตแล้ว left

  To Design, Develop and Supply 7 XML Messages. To build all necessary tables structures and stored procedures in MS SQL 2016 to generate outbound XML message files and receive and parse an inbound XML Messages files You may use the MS SQL Server XML import and output processes.

  $479 (Avg Bid)
  NDA
  $479 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Web-shop tool for message to be engraved on any item หมดเขตแล้ว left

  ...where our consumer can select one of our items and through the tool insert the to engrave message on it. Please see our current website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] If you select an item, click Gravur bearbeiten. Here you can enter the text BUT not yet able to see the text on the item! I have already seen a few tools on other website where this idea is possible

  $764 (Avg Bid)
  $764 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Android App - add forgot password activity หมดเขตแล้ว left

  Add an activity to our app built in Android Studio. This will be a password reset activity and will look like the attachment. Requirements are below: 1. On the existing login activity make the 'forgot password' button link to this new activity 2. Create the forgot password activity 3. When user enters email and clicks 'Forgot Password' button send

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  ...able to generate a preview and JSON format output for the data that is entered for that message. Now I want you to add Javascript handling (JQuery or Vue.JS) to this HTML page to be able to click on the settings "Messages" and "Add Messages" to get additional Message to enter data for. There should be possible to add up to 4 messages this way, and the

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Voice Message หมดเขตแล้ว left

  Looking for someone who can record a professional voice recording for my business.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  Send Whatsapp message via API from Excel หมดเขตแล้ว left

  I have some work, in an Excel spreadsheet. then messages will be changing as per template

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Send Whatsapp message via API from Excel หมดเขตแล้ว left

  I have some work, in an Excel spreadsheet. then messages will be changing as per template

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Half the work is simply changing text on some app screens, the app is in 2 languages Eng & Dutch & some of the Dutch text is incorrect - I have all the correct words The other issues are also simple - After photo upload redirect them back to photos screen instead of the upload screen - Show them a message right before they go to the payment screen

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Half the work is simply changing text on some app screens, the app is in 2 languages Eng & Dutch & some of the Dutch text is incorrect - I have all the correct words The other issues are also simple - After photo upload redirect them back to photos screen instead of the upload screen - Show them a message right before they go to the payment screen

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Simple Message Encrypt/Decrypt using QT API หมดเขตแล้ว left

  would like sample code wrote to encrypt and decrypt a message and or file in pure QT 5.12 API. QTSSL some example code here. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I have a list of 3200 websites and here is what I need someone to do: 1) Locate the contact us form on the website 2...list of 3200 websites and here is what I need someone to do: 1) Locate the contact us form on the website 2) Modify the message to include someone's name (will be provided next to website name) 3) Fill out the form and leave message

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  117 การประมูล
  Customized tinder clone android app -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I need an Android app including: Structure Design App Submission Splash Screen Android System Source Code App Icon CHECK the customizations needed compared to tinder: ---- Features of the app ---------- >>>>Differences with Tinder<<<< • Users create, and upload posts called “Wishes” (1 post = 1 wish) not just a...

  $640 (Avg Bid)
  NDA
  $640 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...150 messages in Facebook Marketplace It's like email marketing but sending messages on facebook. - we will provide the template - the freelancer will send only the first message and I will keep the conversation and answering in case they reply - we will provide the link of where to get the contacts, but from all these contacts you will need to pick

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Skype Mass Message หมดเขตแล้ว left

  ...skypes closes. I need an app/bot/patch which would simulate user behavior and send the mass broadcast with ability to exclude some friends and some groups. Using windows pc requirements : 1. we need skype message broadcast tool ' 2. it should have option of start and top feature 3. it should have feature to target a group 4.message should be delivered in

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Build me a mobile app หมดเขตแล้ว left

  Hi there, We want to make a mobile app for home maintenance work like electrician and plumber. a) The app should be made for both Android and IOS. b) There should be an admin App for administrator. c) The app should have a form to fill the details like Customer Name, Phone Number or Email and a text box for writing the problem description. d) It

  $1303 (Avg Bid)
  $1303 การประมูลเฉลี่ย
  100 การประมูล

  "email pop3 to get message with impa idle" and "convert that to a string" + "Build in chrome extension" and "convert that to a string" and added to electron . I have the code and you use it to modify and get it done fast load it in VS2017 community

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  one restaurant ad poster message me for more details หมดเขตแล้ว left

  im posting this ad for the 4th time today please if you have no design background do not bid also must have restaurant ads background

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  There is a glitch and freelancer will not allow me to respond to your message, so I am trying this.

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Simple Quran App หมดเขตแล้ว left

  Hello Developers, I need to build a very simple App only for Android, and only for tablets to display Quran holy text UI: English and Arabic (build the English and I will give you the Arabic translation of each button/message) only for the tools and buttons (Quran content remains in Arabic only) Features: - Index - Search - Go to Ayah number … - Bookmark

  $482 (Avg Bid)
  $482 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  BUILD ME A TEXT CHATTING APP หมดเขตแล้ว left

  ...WANT A ANDROID TEXT CHATING APP, THE USERS MUST CONNECT THROUGH BLUETOOTH OR GPS, IT MUST SHOW THE NEARBY GPS OR BLUETOOTH USERS. I WILL PROVIDE YOU with THE NAME OF THE APP OR I WILL EDIT IT LATTER, IF POSSIBLE LET THEM LOGIN WITH THEIR SOCIAL MEDIA ID. PLEASE DO IT IN LESS [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] PAGE LOGIN NEXT SEE THE AVAILABLE USERS AND TEXT OR MESSA...

  $74 (Avg Bid)
  $74 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need some graphic design. new greeting with outstanding graphic designer

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  SaaS PHP / Bootstrap Responsive Web Application หมดเขตแล้ว left

  We are looking for a developer to take our design and build it out as a web responsive app. Brief Overview: - Straightforward SaaS application - Built using Bootstrap, HTML5, & PHP - Wireframe and System Overview Completed and Will Be Provided The main purpose of the application is to create a simple two-page document that is currently created by

  $2436 (Avg Bid)
  $2436 การประมูลเฉลี่ย
  107 การประมูล

  I need a basic android app with with 3 basic functionalities only : Posting on facebook ( images, text, videos and Links) Retweet SMS auto sending. In 1st functionality user can post on facebook from this app user can select an image from many in the app which is sent by admin and post on facebook with a single click. all the text messages sent by

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...outlook with multiple email accounts, is it possible to change which email account (the non default account) the emails are sent from automatically via VBA code when a new message is composed. I understand that by changing the default account this would allow the "From" account to be what I need, however I am required to keep the default account as

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล