ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  627 aspnet video chat งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  DevExpress Dashboard Integration in Angular / iOnic Project 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...ew [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Dynamic Flow Chart Diagrams 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Application will be hosted on IIS Windows Server 2012. In your bid, please suggest your approach. I am considering staying with nevron or go with telerik [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Features needed: 1. Load chart from data 3. Edit chart (includes a color picker and some dropdown lists) 4. Apply colors and

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...links may be helpful to you. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I suspect it will need a [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file and a [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] page. Here are some example cases for clearing

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  .net mvc4 - Rest API Token authentication หมดเขตแล้ว left

  ...registered. For that reason I don't need a register/forgot password/user management tool. I already have that. Here are the steps: 1- API call to authenticate client, using my aspnet user table having role 'apiuser' 2 - API returns a token valid for a couple hours. 3 - Subsequent API calls have the token in each call to be sure the client is valid, so needs

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I'm looking for a senior .NET developer for a SaaS project to help bring it to the finish line. Requires VS 2017, .NET Core, Angu...looking for a senior .NET developer for a SaaS project to help bring it to the finish line. Requires VS 2017, .NET Core, Angular 6, and SQL Server knowledge. Experience with ASPNET Zero is a huge plus. 10 hour a week.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล
  MNE_Índices หมดเขตแล้ว left

  Aplicativo web e mobile para cadastro de índices econômico-financeiros e seus valores, com cálculo de variação percentual. AspNet Core 2.2, C# e Razor, banco de dados MSSQL

  $643 (Avg Bid)
  $643 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  chauffeur transfer service website c# aspnet หมดเขตแล้ว left

  I need transfer service booking website with google map calculation of prices and payments.

  $362 (Avg Bid)
  $362 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Multivendor deals site หมดเขตแล้ว left

  hello want to build a multivendor deal site. Language laravel, angular, aspnet core, React js prefer someone who has already done similar

  $516 (Avg Bid)
  $516 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล
  Need to create a survey with bootstrap wizard. หมดเขตแล้ว left

  I need to create a survey with the bootstrap wizard. All the fields are mandatory. only the single page survey and a page to show the result. I will ...the bootstrap wizard. All the fields are mandatory. only the single page survey and a page to show the result. I will provide the survey page and the style. Needs to be in aspnet (not mvc). with mssql.

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Publicar proyecto Aspnet core 2.1 + Vuejs (spa) en servidor IIS.

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Project for Mitko B. -- 3 หมดเขตแล้ว left

  As a third step in the image project you have been working on I would like the user to be able to select the font and color and add text over photo anywhere on the scree...user to be able to select the font and color and add text over photo anywhere on the screen. this is a code example: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Actualizar la plantilla bsbadmin de un un proyecto realizado sobre AspNetBoilerplate a la plantilla metronic. Se requiere conocimientos de C# para poder probarlo ----------------------- Update the bsbadmin template of a project made on AspNetBoilerplate to the metronic template Knowledge of C # is required to prove it.

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Creating a aspnet or php website. หมดเขตแล้ว left

  I am looking for web developer who can make a navigation using google maps distance matrix api.

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  devexpress control sample codes หมดเขตแล้ว left

  we need to sample codes work for devexpress tool using. aspnet project will ask. you can use below link for see controls. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using .NET. Aspnet mvc core - small project 2 views using infragistics and Telerik controls build a widget tool bar of bar chart pie chart and horizontal bar resembling a sample site i can provide, I can furnish requirement detail, request this should be completed

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...que, los usuarios que tienen acceso a la aplicación, lo tengan también a una tienda online desarrollada con WooCommerce. Así, los usuarios que se van generando a partir de ASPNET Identity (MySQL) para acceder a la aplicación Web, han de poder acceder con las mismas credenciales (email y password) a la tienda desarrollada en WooCommerce. El requerimiento

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...do that. I need HELP getting ASP.net core 2.2 operational, connected to my DB and under control on Azure. Already, I've been through this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] mvc-app/?view=aspnetcore-2.1 BUT I have problem getting core 2.2 running. REQUIREMENTS Must be able to speak English. Must be able to perform all work

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Write some Software หมดเขตแล้ว left

  ...agenda-module in realtime with the default-agenda's from for example MS-Outlook and the agenda from Google. A couple of keywords from our platform: ASP.NET; C#; AngularJS; ABP (ASPNET Boilerplate); SignalR; Hangfire; Devexpress; Javascript; MVC(rarely used). Dynamic WebAPI, Module Zero The working atmosphere would be best described as professional, informal

  $1285 (Avg Bid)
  $1285 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  I need to built app for delivery with gps tracking หมดเขตแล้ว left

  ... food delivery software, online food delivery system project, online food ordering websites, online food ordering software open source, food delivery software open source, aspnet food delivery, feasibility online food delivery service, food delivery web, food delivery service sample poster design, food delivery freelancer, database food delivery site

  $4344 (Avg Bid)
  $4344 การประมูลเฉลี่ย
  121 การประมูล

  I am using ASP.Net core logging abstractions in .net core 2.1 I Created a custom lo...logging perfectly. I am using ELK stack to receive logs. I need help now to add Structured Logging capabilities. Microsoft says is possible: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] search for "structured logging". Thanks

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Desenvolvedor de Sistemas de Informação หมดเขตแล้ว left

  Análise e desenvolvimento de aplicações Web. Necessário experiência em .NET, AspNet, Net C#, MVC, Java Script, CSS, SQL. Ter bom relacionamento interpessoal e ser proativo.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Development should be done using aspnet boiler plate and devexpress/devextreme Business logic is basically upload CSV file. Create a background task to process the CSV file and generate an excel file based on that csv file. Eventually integrate it with aspnetzero and make it subscription based application.

  $698 (Avg Bid)
  $698 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Aspnet Identity Authentication หมดเขตแล้ว left

  Need an experienced person in asp.net identity authentication for web api user authentication.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  crm project with aspnet หมดเขตแล้ว left

  we have crm project. will add some modules on it. we need expert developer. will need devexpress tools experince

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล
  Crear web en ASP.net หมดเขตแล้ว left

  Necesitamos desarrollar una web para nuestro cliente. Debe estar creada en ASPnet 4.0 y escrita en C# para alojar en servidor Microsoft IIS. La base de datos correrá en SQL Server Necesidad y requisitos indispensables: Se trata de una web para una inmobiliaria, lógicamente será adaptativa a móviles. - Debe tener formulario de logueo para administrador

  $1422 (Avg Bid)
  $1422 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  crystal report tutorial หมดเขตแล้ว left

  create a sample crystal report like below link in visual studio 2017 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] i will pay INR 250 for it i have many small topic and will pay for them topic wise Thanks

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  REST Api for trading system หมดเขตแล้ว left

  I need to develop a REST Api for trading system. It should use AspNet WebApi or AspNet . Core

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Help in setting up ASPNet website - 29/04/2018 08:14 EDT หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I need help in setting up a website on a server its a simple website

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  SPA - ERP Project หมดเขตแล้ว left

  ERP with ASPNET Core as Backend + VUE.js

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Desarrollo móvil หมดเขตแล้ว left

  If this is the wrong sub I apologize. Before deleting please dir...accessing servlet flex action script, adode flex action script, flex irc script, flex video script, script build real estate site, php amazon script, custom amazon script using wordpress, amazon script clone, amazon script video tutorial, flex action script aspnet, php script build pdf

  $777 (Avg Bid)
  $777 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Implement password expiration in ASP.NET Identity หมดเขตแล้ว left

  For a web application using ASP.NET Identity, I need to implement password expiration and password history check. BEFORE YOU BID, PLEASE READ B...Application (Individual User Accounts) in Visual Studio 2015. NOTE: must be WebForms, not MVC. A few hints are mentioned on ASP.NET Identity github page: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...using the Quickbooks Online API. 2) You must use asp.net web API to implement it. Here is the reference: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 3) You must provide a API document using swagger. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 4) You must write a step by step document

  $536 (Avg Bid)
  $536 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Mobile development หมดเขตแล้ว left

  ...accessing servlet flex action script, adode flex action script, flex irc script, flex video script, script build real estate site, php amazon script, custom amazon script using wordpress, amazon script clone, amazon script video tutorial, flex action script aspnet, php script build pdf Skills: Coding, Javascript, Programming, Python, Software Development

  $478 (Avg Bid)
  $478 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Dot Net Developer หมดเขตแล้ว left

  1). 3+ yrs Experience in Asp.Net Web Application Development using .Net fw3.5 and above. 2). WebForms Development 3). Ajax Webforms for User Interface. 4). AspNet Page Life Cycle. 5). DataBase Sql programming, Stored Procedures, Joins. 6). for 5+ yrs Experience: Layered Programming, SOC(Separation of concerns) implementation in Webforms Development

  $366 (Avg Bid)
  $366 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Write some software -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this so...accessing servlet flex action script, adode flex action script, flex irc script, flex video script, script build real estate site, php amazon script, custom amazon script using wordpress, amazon script clone, amazon script video tutorial, flex action script aspnet, php script build pdf

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Project Work on a Legacy VB.net Web Application หมดเขตแล้ว left

  ...primary code base on each is the same or similar. The application is a content management system for website hosting and content syndication. The System is build on X-AspNet-Version: 2.0.50727 (VB Code) and writes our pure HTML files to various locations. My former developer assures me that once a .Net Developer gets into the system they will be

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  We would require someone to help us payzone (payment gateway )di...integrate paypal service website, integrate website payment pro, want integrate wordpress existing site, insert paypal website payment, cic website payment, website payment pro aspnet, adult website payment processing canada, website payment script, website payment pro notification php

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  ASP.NET Web API and security Mgt หมดเขตแล้ว left

  ...formats – JSON and XML I will provide the URL naming convention for each API for you to follow I will need API help pages to be automatically created as per Microsoft aspnet web api I need to also develop a user management system that will allow the management of user accounts including usernames and passwords. Only account details added in

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...should be provided with instructions on how to install the site and get it running - Use Identity on ASP.NET Core as outlined in this article: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 1. Create an ASP.NET web site 2. Convert existing three pages 3. Use Bootstrap like the current

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Configure my aspnet mvc web on server by plesk หมดเขตแล้ว left

  I have an aspnet mvc application and dont know ho to set a root directory in a hosting settings, and also dont know how to set a files, what shoud be in files, where exactly. My web host is on a windows servers. Settings in a Plesk.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Dot net Developer needed --2 หมดเขตแล้ว left

  I need An online document submission web app in aspnet . It has two panel one is front-end and second is back end each panel has two type of user . I have attached all the necessary document please go through them . it has all the screens in it with database feilds and documnent

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Dotnet Developer needed หมดเขตแล้ว left

  I need An online document submission web app in aspnet . It has two panel one is front-end and second is back end each panel has two type of user . I have attached all the necessary document please go through them . it has all the screens in it with database feilds and documnent

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Urgent opening for jobs หมดเขตแล้ว left

  ...2294-348 (2) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (3) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (4) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $396 (Avg Bid)
  $396 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Design a script for matrix donation หมดเขตแล้ว left

  ...page, user admin login page, login page admin user, html5 user admin login page, custom admin user page drupal, admin user interface page design, create admin user login page aspnet, edit joomla admin content page, admin online page editor, community builder user page, print label web user page, donation tracker, 7x7 forced matrix script download, web

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  .net aspnet website launch will redirect user to AzureAD single sign on if user is not logged in, if user is logged in then it shows the index or website.

  $255 (Avg Bid)
  $255 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Build a website reservation plateform in ASPNET หมดเขตแล้ว left

  Dear all We already have a WEBSITE (using .NET) and we need 1- Create a full reservation pateform (book resetaurants online) 2- management booking, calendar, hour per hour, 3- CRM etc... required: Similar experience before

  $622 (Avg Bid)
  $622 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล
  Telas web aspnet c# MVC หมดเขตแล้ว left

  Telas de manutenção de ordem de compra

  $2766 (Avg Bid)
  $2766 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Javascript reporting generation system หมดเขตแล้ว left

  I need a system who can allow to import excel on web. S...maybe useful: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  httpClient Depency Injection หมดเขตแล้ว left

  In my aspnet core 2, I have a couple of repository classes that make http call to multiple web apis. I would to use Depency Injection to inject the httpClient object into my repository instead of always using new htttpClient in each repository class.

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Restaurant Management Software หมดเขตแล้ว left

  ...client orders and other entities. Server should be able to print on thermal printer (ESCPOS?). There is already a prototype that i'd like dismiss and start all over again using aspnet core /Entity framework Core 2 at least for what concern windows service. Android UI should be in italian and i can give you all translations needed and simple ui sketches.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล