ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,023 excel tradestation order integration งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Project for Varun G. 5 วัน left

  I would like to discuss a Tradestation task.

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Project for Owais A. 5 วัน left

  I would like to discuss a Tradestation task.

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Tradestation EasyLanguage Coder 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone experienced in writing Tradestation automation strategies and indicators.

  $63 (Avg Bid)
  $63 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Vectorizing EasyLanguage TradeStation Functions หมดเขตแล้ว left

  I need help transforming some standard TradeStation built-in functions to a Vector Price Series format so that I can use them with PriceSeriesProvider classes instead of a standard data stream. These are very simple series functions such as BollingerBand and MACD. It's not hard to do, but need someone capable to "port" over the functions and do a quick

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Stock charts screenshots tradestation or tradingview หมดเขตแล้ว left

  Run a screener for stock <5$ Swich to monthly chart Each time when rsi low 2 <5+ADX<20 Draw vertical line Take 1st screenshot Then switch to daily chart Find vertical line which was drawen on monthly chart Take a 2nd screenshot Do this agin for the rest of stock

  $120 (Avg Bid)
  $120 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Project for Tamaz T. หมดเขตแล้ว left

  Hi Tamaz T., I noticed your profile and would like to discuss my Tradestation Easy Language project with you. Once you confirm you can do the work, would need a quote from you and then can proceed. Thank You!

  $10 (Avg Bid)
  $10 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Project for Vladimir G. หมดเขตแล้ว left

  Hi Vladimir G., I noticed your profile and would like to discuss it with you. I already have the Easy Language program, just need it adjusted so it works in Tradestation Scanner. Please

  $263 (Avg Bid)
  $263 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Write some software -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...this software to be developed for Windows . I would like to have a software developed that can trade the financial markets for me. I want it to be automated and work on TradeStation platform. I would want it to start trading at 9am Monday through Friday from 9am til 2:30 pm. It needs to be able to execute a trade and be able to close a trade giving

  $1133 (Avg Bid)
  $1133 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล

  Build an automated trading strategy in python language actually i already have the code in tradestation, but i need it converted into python the strategy is based on moving averages, to base the entries and exits of the trades is actually pretty simple the script,

  $23 (Avg Bid)
  $23 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . I would like some custom indicators converting from Easy language (Tradestation) into code that prorealtime can use. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $253 (Avg Bid)
  $253 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Amibroker AFL Code writing - Repost หมดเขตแล้ว left

  Dear SIr I have a licensed AMibroke I use Interactive broker tradestation (TWS) for trading AMibroker has a utility called IBcontroller through which autotrading commands in the formula get converted to orders I require an afl which can be inserted in any strategy and we can do automatic trading and semiautomated trading throughIBcontroller. Thanks

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Programación Ninja Trader - 27/04/2018 00:13 EDT หมดเขตแล้ว left

  Hola. Necesito alguien que me programe una conexión de las plataformas de TradeStation y NinjaTrader. Todo basado en este tutorial: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Parece algo sencillo de hacer. Necesito que se repliquen todos los tipos de órdenes de compra y venta. Quiero saber si se puede hacer

  $207 (Avg Bid)
  $207 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  $150 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Automation of Options in Tradestation หมดเขตแล้ว left
  ยืนยันแล้ว

  Define optimal Call and Optimal Put and show in chart. Adapt a hull moving average strategy to do the following and apply it to the chart also. Buy = Buy optimal call to enter a bullish position Sell = Sell optimal call to exit a bullish position Short = Buy put to enter a bearish position Cover = Sell put to exit a bearish position The above is a day trading strategy and should be capable o...

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Tradestation easylanguage indicator to radarscreener หมดเขตแล้ว left

  I have an indicator and want to show alerts on radar screener can you help me?

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล
  Tradestation Tradecopier หมดเขตแล้ว left

  I need a tradecopier who can send trades from a tradestation account to several other tradestation accounts

  $472 (Avg Bid)
  $472 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  tradecoiper to instantaneously copy my trades from my tradestation futures account to my other accounts at other brokers like Interactive brokers or RJO'Brien or other platforms like CQG or TT

  $895 (Avg Bid)
  $895 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  trade copier Tradestation หมดเขตแล้ว left

  I need a tradecopier who can send trades from a tradestation account to several other tradestation accounts

  $250 (Avg Bid)
  $250 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล